Skip to main content

Home/ Groups/ Tankebanken
sylvester roepstorff

Amatørerne har gjort en ende på litteraturhistorien | information.dk - 8 views

 • Bjørn Alsted Nielsen forklarer, at demokrati og kunst på mange måder er hinandens modsætninger. Demokratiets opgave er i hans udlægning at beskytte vores livsgrundlag og sikre, at der er balance mellem individ og fællesskab. Demokratiet søger derved at skabe harmoniske individer i et ligeværdigt fællesskab. Og dét mener Alsted Nielsen er de værst tænkelige forudsætninger for at skabe god litteratur.
  • sylvester roepstorff
    
   Noget man hører mindre eksplicit mange steder - Villy Sørensen har undersøgt demokratiets kreative potentiale for kunsten i bogen Demokratiet og Kunsten.
  • sylvester roepstorff
    
   .... eller er det her man kommenterer på din kommentar, Rune?
  • sylvester roepstorff
    
   Jep, det har jeg gjort, men kommentaren forbliver indenfor rammen omkring seneste citat. Hvordan lavede du kommentar udenfor?
 • »Verdenslitteraturhistorien er slut. Den store kunst er død, og du skal ikke regne med, at vi kan genoplive den. Vores kreative muskler er simpelthen blevet for slappe. At skabe stor kunst og litteratur er en evne, som vil gå i glemmebogen ligesom så mange andre håndværk. Litteraturens epoke strakte sig over cirka 1.000 år af vores historie, og den har udfyldt en vigtig funktion i en turbulent periode. En periode, hvor vi turde bryde grænser i fremskridtets navn - ofte med fantastisk kunst til følge.«
  • sylvester roepstorff
    
   Et radikalt kulturpessimistisk syn, som på den anden side også er svær at tilbagevise. Spørgsmålet er om man skal begræde det.
  • sylvester roepstorff
    
   Det er enn anden sticky note her.
 •  
  det kan jeg se.
sylvester roepstorff

Grundlagsdebat - 5 views

grundlagsdebat

started by sylvester roepstorff on 13 Sep 09 no follow-up yet
sylvester roepstorff

Civil ulydighed - 3 views

Jeg har oprettet et tag, der hedder statslovbrud, og har tænkt en del over hvad man kan kalde det. (Først tænkte jeg at kalde det for 'statskriminalitet', men det er for stærkt. Man kan jo godt bry...

rune66

FORA.tv - Race Against the Machine - 1 views

 •  
  Tankevækkende opsummering af, hvordan og til dels hvorfor indkomstgabet vokser mere og mere i disse år.
rune66

30 år med klap for øjet | information.dk - 1 views

 •  
  "Ikke en eneste pensumbog i økonomi er skiftet ud som følge af krisen, men hvorvidt der kommer et paradigmeskift, vil først og fremmest afhænge af udviklingen i fagbevægelsen, miljøbevægelser og andre folkelige organisationer - måske kan klimakrisen og de
sylvester roepstorff

Diigo - 2 views

Jeg tænkte på at man kunne klassificere sine citater: gul: blot værd at fremhæve, god formulering. Tilslutning. Pro. blå: analyse grøn: empiri, fakta pink: contra, noget man er uenig i og vil argum...

tb diigo

rune66

Vi er effekten | information.dk - 4 views

  • rune66
    
   Er det ikke det vi altid har sagt.
  • sylvester roepstorff
    
   Er det det? Vi har diskuteret det, ja, men ikke været enige, såvidt jeg kan huske. Vild analyse sætter handlingen ind der, hvor andre sætter begæret, nemlig der hvor årsagens forbindelse med virkningen klippes over.
  • rune66
    
   Det må du gerne lige uddybe.
  • sylvester roepstorff
    
   Der sker et spring i deres argumentation fra at lade bureaukratiet være årsag til alle handlinger (og derfor mangler blikket på horistonten) til at lade alle årsagshandlinger mangle blikket på horisonten. Eller: Fordi et system har handlingslammet en hel gruppe mennesker ved at at indføre en årsag-virkning-ramme, er det ikke givet at selve denne ramme vil handlingslamme alle. Jeg peger på det problematiske i at lade spontanitet og øjelikkets indskydelse være paradigmet på ægte handlng, fordi det ofte kommer til at gælde ens egne afreaktioner. At lade en handlng bunde i en etik - dvs. en form for rationalitet - ser jeg stadig som en mulighed. Og det er jo også en årsagsbestemt handling. Et aktivistisk dogme er det nemlig at lade begæret styre handlingen, at lade katastrofen folde sig ud, lade ilden brænde - fordi livet bliver hæmmet af etik, regler, rationalitet og årsager. Jeg mener at livet ikke får fuld plads til at folde sig ud i sådan en filosofi.
 •  
  Endnu en fremragende tekst fra Center for Vild Analyse
rune66

Banken tager røven på dig - Politiken.dk - 3 views

 • »Nu sætter jeg 100.000 kroner ind på din kassekredit«. Pointen er, at banken udlåner nogle penge, som de ikke har.
 • Det er en særdeles lukrativ forretning at stå for produktionen af penge.
  • rune66
    
   Igen misforståelse - Bankerne producerer altså ikke penge i naiv forstand. "Produktionen" af penge foregår ved, at penge der er lånt kommer tilbage til bankerne i form af indlån, der så kan lånes ud igen. Jeg synes det gør pokker til forskel at fremstille det ukorrekt på denne måde, og det er måde at gøre bankerne til syndebukke.
  • sylvester roepstorff
    
   At producere penge vil her såvidt jeg har forstået sige at banken kan udlåne penge fordi den selv har en garanti for at dække at en kunde evt. går konkurs. Banken omsætter så at sige potentiel kapital (garanti) til kinetisk kapital (udlån). Men den har ikke disse penge - dvs. kun i form af garanti. Så det er igen et spørgsmål om hvad penge er. Er det potentiel eller kinetisk kapital (der sikkert har et mere fagligt udtryk), er det garantier eller likviditet. (Jeg er usikker her).
 • Den finans- og gældskrise, der i løbet af de seneste 3-4 år har bredt sig til stadig flere områder af samfundet, er ikke en kortvarig forstyrrelse, det er selve kulminationen på en finansiel udbytning, der har fundet sted i de seneste tre til fire årtier.
  • rune66
    
   Jeg mener han fordrejer fakta for at sadle sin egen hest. Hvorfor er det en udbytning at tage renter for at låne penge ud? Til syvende og sidst er der altså ikke nogen, der bliver tvunget til at optage lån.
  • sylvester roepstorff
    
   Han bruger ellers et udmærket eksempel på at man faktisk være tvunget til at optage lån for at skaffe sig en bolig, som det ikke er muligt på nogen anden måde. - Og uanset om man overforbrugt eller ej, så er der ubalancer imellem kreditorer og debitorer. Næsten på samme måde som vi tidligere har været opmærksom på der var imellem 1. og 3. verdenslandene.
 •  
  Myterne breder sig hurtigt! Såvidt jeg forstod vores Jakob i salonen, så er det ikke korrekt, at sige, at banken ikke har pengene. Jo den HAR faktisk pengene i form af indlån. Kunne godt lige tænke mig, at få Jakob til at mane artiklens misforståelse i jorden.
 •  
  Forstår ikke, hvad du mener med "banken kan udlåne penge fordi den selv har en garanti for at dække at en kunde evt. går konkurs". Som jeg har forstået det kan en bank kun låne penge ud, som findes i banken enten i form af indlån eller ansvarlig kapital. Den kan ikke skabe penge ud af den blå luft, som det antydes i artiklen. Hvis de kunne det ville der jo heller ikke være nogen form for bremse på systemet, og det er der jo. Kunne være interessant lige, at få Jakob til at sige et par ord om det.
rune66

SeNyt - SOPEC - en ny tænketank - 3 views

 •  
  Endnu en tænketank ser dagens lys.
 •  
  Igen defineret som modkraft, oprør, etc.
 •  
  Ja, der er noget skævt logisk over at lade social indignation være et grundlæggende værdisæt; bortset fra at ordet værdisæt kommer fra den marketingskultur, som de er modstandere af.
rune66

Skabspositivisme og lagkagediagrammer | information.dk - 3 views

 •  
  Udemærket opsummering om tidens dårligdomme indenfor mediernes fremstilling af undersøgelser og "videnskabelige undersøgelser siger".
 •  
  Tak for din kommentar i strengen til denne artikel. Det er en interessant og egentlig atypisk diskussion. De fleste kommentarer bekræfter jo Willigs pointe, som jeg i den grad er enig i. Det er som om de andre kommentatorer ikke rigtig forstår pointen - eller også læser de ikke aviser. Eller også kan de ikke tænke.
rune66

Why the triple-A subprime bond is bad news | Felix Salmon - 2 views

 •  
  Bare en mere detaljeret redegørelse for risikoen i subprime.
rune66

Sing your own lullaby: Stream - 2 views

 • Why not search for the Buddhist/Hinduist understanding of human existence? Therefore choose the streams that fit our desires, needs and wants in life. It's not a question of being able to consume an ever increasing amount of stream chatter. It's a question about being able to create and recreate reality together with other individual minds that are beneficial to all humans.
 •  
  Synes bare det var et godt citat.
 •  
  Det er et godt citat. Og det passer mærkeligt nok meget ind i den praksis, som Club de la Faye arbejder ud fra - og faktisk også ADT: at vi sammen skaber en virkelighed. Selv hvis den er lille, er det en mere farbar vej, end at stå udenfor og kritisere den store. - Min position er nok at gøre begge dele: at skabe en virkelighed - i en kritisk bevidsthed om omverdenen og omgivelserne.
sylvester roepstorff

Når sandheden bliver væk | information.dk - 2 views

 • Nick Davies brugte, da han i bogen Flat Earth News fra 2008
 •  
  Men danske aviser repræsenterer i disse år ikke andet end den institutionaliserede magtesløshed. Det er kun journalisterne, der ikke har opdaget det. Under diktat fra snæversynede bestyrelser, der kun tænker i omkostninger og fortjeneste, med chefredaktører, der for de flestes vedkommende ikke er andet end inkompetente, anonyme funktionærtyper på gennemtræk fra bladhus til bladhus, falder og falder oplagene på såvel de store, landsdækkende morgenaviser som formiddagsbladene mod et absolut nulpunkt, en udvikling, alle synes at acceptere med en stoisk, nærmest masochistisk resignation, og som i hvert fald aldrig giver anledning til selvransagelse. At tale med en journalist om dansk presses fremtid er som at tale med en psykotisk virkelighedsfornægter, der fra sit tilflugtssted i en narcissistisk, selvcentreret fantasiverden uanfægtet tror på løgnen om sin egen betydningsfuldhed.
 •  
  Synes artiklen indeholder mange af de ting, som vi også har diskuteret. Budskabet er simpelt, men solgt i nogle ret lækre formuleringer. Rart, at nogen ind i mellem maler det hele lidt skarpt op. Det giver mig i hvert fald lidt fornyet gejst.
 •  
  Carsten Jensens tale til journalisterne, hvor han anklager dem for at være betydningsløse, mens de selv går rundt og tror at de betyder en masse.
rune66

Den politiske hjerne er bygget til at begå fejl | information.dk - 2 views

 •  
  Lidt rodet affære af en artikel, men måske antologien er interessant.
rune66

Er drømmen allerede forbi? | information.dk - 2 views

 • Man bliver nødt til også at se på, hvordan et bedre liv kunne tage sig ud. Man bliver nødt til at formulere visioner for et liv, der er sjovere, friere og mere meningsfuldt.
 • prog, som er opfundet til et bestemt formål i en bestemt hensigt, vil altid brede sig og blive brugt af andre til andre formål. Det kan vi beklage, men vi kan ikke bekæmpe det uden at bekæmpe sproget selv.
 •  
  "Blå bog: Nancy Fraser *Født i 1947. Professor ved New School i New York City. Hun er en af de kendteste amerikanske kritiske teoretikere og feminister. *Blandt hendes vægtigste værker er 'Unruly practices - Power, Discourse and Gender in Comtemporary Social Theory' fra 1989, 'Justice Interruptus - Critical reflections on the Post-Socialist Condition' fra 1997 og 'Feminist contentions', som er en udveksling med Seyla Benhabib, Judith Butler og Drucilla Cornell fra 1994. *Sammen med den tyske socialfilosof Axel Honneth udgav hun i 2003 'Redistribution or Recognition?' *Hendes seneste værk er 'Scales of justice: reimagining political space in a globalizing world fra 2008'. *Aktuelt arbejder hun på en studie af kapitalismen."
sylvester roepstorff

Forbud mod vendekåber i det offentlige rum? (klumme af Rune Engelbreth Larsen) - 2 views

 •  
  En ret vittig kommentar fra Rune Engelbreth.
sylvester roepstorff

US Chamber Shuts off TheYesMen.org and Websites of Hundreds of Other Activist Groups | ... - 2 views

 •  
  Nyhed om blokering af The Yes Mens hjemmeside med hjemmel i DMCA (Digital Millennnium Copyright Act).
rune66

'Min generations kamp starter med klimaet' | information.dk - 2 views

shared by rune66 on 30 Aug 12 - No Cached
 • Fordi vi ikke står med et problem vi for alvor kan mærke og fordi vi ikke har en løsning der for alvor gør en forskel. De klodsede løsninger vi har idag er ikke gode nok - jo måske på de Kanariske øer som har sol året rundt og ligger midt i nordøstpassaten.
  • rune66
    
   Egentlig meget præcist sagt.
 • Efter hjemkomsten skulle jeg med Oslo-båden på ferie i Norge. Over bildækket med masser af plads til bilerne var restauranter og cafeer med alt for lidt plads. Der oplevede jeg folk kæmpe indædt med hinanden om at kapre et bord – manglen på overskud var meget langt fra smilene og gæstfriheden i Afrika.
  • rune66
    
   Får mig i øvrigt til at tænke på Tolle's radikale vejledning om at leve i nuet, også i forhold til egen situation med børnepasning, hvor rastløsheden kan have det med at få overtaget. Jeg tror, at én af grundene til, at vi er så sure og uvenlige, er at vi aldrig opholder os i nuet, men hele tiden er på vej et sted hen (og det kan kun gå for langsomt for vores ego at komme derhen).
 •  
  "Politikernes evne og vilje til at se denne situation i øjnene er til at græde over, det synes jeg virkelig. Det politiske system er overhovedet ikke gearet til så stor en udfordring. Man tænker endimensionelt og kun fire år frem. Man står med et globalt problem, men tænker nationalt. Der er en assymmetri mellem alt det, vi ved fra f.eks. Det Internationale Klimapanels rapporter og fra grønne økonomer, og så realpolitikken. Det hænger ikke sammen"
 •  
  Ja det har vi jo også konstateret ... I det hele taget, er der vist mange ting, vi også er nået frem til. Og i sidste ende hænger det formentlig på et "oprør" nedefra med angivelse af alternativer til væksttanken, og det giver vist sig selv det med modvæksten.
rune66

Gældskrisen er en vækstkrise | information.dk - 2 views

 •  
  Glimrende artikel om den økonomiske krise set med vækstbriller. Har ikke økonomisk nok indsigt til at give igen dog.
1 - 20 Next › Last »
Showing 20 items per page