Skip to main content

Home/ Tankebanken/ Contents contributed and discussions participated by rune66

Contents contributed and discussions participated by rune66

rune66

As Amazon Rises, So Does the Opposition - The New York Times - 0 views

 •  
  "If you relentlessly squeeze workers and suppliers, if you undermine every community's local businesses, if you capture all of this surplus under the guise of efficiency and channel those gains to a small number of people, you end up with a system that is very vulnerable," said Ms. Mitchell, an antitrust reformer and monopoly critic. "That is what we've been doing, systematically and as a matter of public policy."
rune66

Projektet - Kunst klima og demokrati - 2 views

 • Formålet med nærværende kunstprojekt
  • rune66
    
   Her kan man skrive sine bemærkninger
  • rune66
    
   Og du burde kunne svar på dem
 • Multi Body Sortition Model
  • rune66
    
   Denne er virkelig perspektivrig
  • rune66
    
   Ja - Det er teknisk nok bare for vanskeligt at gøre. Man kan heller ikke svare på specifikke indlæg. Det er trådningen lidt én-dimensionel
rune66

Psykedelisk socialisme skal hjælpe Corbyn mod neoliberalisterne | Information - 0 views

 • I denne debat er der udviklet en strømning, der tager umiddelbart provokerende forslag op. Der bliver talt om ’syre-corbynisme’ – det er ment som et positivt ladet ord – og i samme boldgade har professor i politisk og kulturel teori Jeremy Gilberts forslået bevidsthedsudvidende psykedelisk socialisme. Med bevidsthedsudvidende menes blandt andet basisgrupper, meditation, happenings, fester til langt ud på natten, eksperimenterende jazz-rock og lignende, som i Gilberts øjne bør have en ny og seriøst diskuteret chance.
 • Gilbert taler om ’bevidsthedsudvidende aktiviteter’ i bred forstand, når han taler om det psykedeliske (ordet blev skabt i 1950’erne af oldgræske ord for psyke, sind og åbning eller klarhed)
 • I Jeremy Gilbert brede begreb om det psykedeliske er han inspireret af bloggeren og filosoffen Mark Fishers’ (1968-2017) idé om ’syre-kommunisme’. Det vil sige det, der har at gøre med 1960’ernes og 1970’ernes modkulturer omkring rockmusik, miljø, stoffer, kvindefrigørelse og forsøgene på at opbygge nye bevægelser omkring kønsspørgsmål. Med mere.
 •  
  Ret interessant vinkel, at tage 70'erne op som (politisk) metode
rune66

Stor dansk fond sætter flere penge i klima og miljø - Politiken.dk - 0 views

 •  
  "Målet er at hjælpe samfundet med at finde ud af, hvilken vej vi skal gå for at løse de problemer, vi står overfor. Jeg kan godt være bekymret for, hvor vi er på vej hen. Der er håbet, at vi kan give vores lille bidrag - lille i relativ forstand - til at komme tættere på en løsning, sådan at alle verdensborgere kan leve nogenlunde fornuftigt og ikke skal sulte eller rammes af oversvømmelser, og hvad der ellers kan ske«, siger Jens Kann-Rasmussen."
rune66

Lovmedholdeligheden ligger under for økonomien | Information - 0 views

 •  
  Interessant historisk betragtning om, hvilket moralsk/etisk grundlag, der er blevet anvendt gennem tiden i centraladministrationen. Fra det juridiske til det økonomiske.
rune66

Demokratiske åbningstaler skrives ikke på Christiansborg | Information - 2 views

 • Noget fundamentalt har ændret sig. Bag de årlige ritualer – åbningstale, finanslov, meningsmålinger – finder vi en tendens til en gradvis tilbagerulning af velfærdsrettigheder. Denne tendens bør ikke kun ses i lyset af den seneste økonomiske krise, da tendensen har været gældende siden Murens Fald. Pensionsalderen er blevet sat op, efterlønnen afskaffet og både kontanthjælp for unge og førtidspension er blevet kraftigt forringet. Samtidig er offentlige arbejdspladser blevet afdemokratiseret gennem privatisering, senest i DONG. Folkeskolelærerne, sygeplejerskerne og hjemmehjælperne er blevet sat under detailstyring og tidspres. Uligheden er i Danmark steget hurtigere end i de omkringliggende europæiske lande, selv om den danske økonomi har præsteret godt. Gevinsterne af den økonomiske vækst fra slut-90’erne og 00’erne blev ikke omfordelt. Siden krisen har der været et bredt folketingsflertal for, at byrden skulle lægges på befolkningens snarere end på bankernes skuldre.
 • I dag dominerer markedskræfterne de sociale kræfter.
 • Da de sociale kræfter var bedre organiserede og derfor stærkere, kunne fagbevægelsen skabe velfærdsstaten. Danmark var i det 20. århundrede kampplads for arbejderbevægelsen, som via strejker krævede sociale og økonomiske forbedringer. Denne bevægelse fik succes, da de borgerlige frygtede, at åbne konfrontationer med arbejderne ville føre til tabte gevinster og øget opbakning til kommunisterne og andre revolutionære organisationer med potentiel støtte fra Øst. Derfor så de borgerlige sig nødsaget til at indlede forhandlinger med arbejderbevægelsen. I dag ser mange af Folketingets socialdemokrater denne kamp som overstået, mens andre end ikke vil indrømme, at fortidens sejre blev bygget på solidarisk organisering, som hovedsageligt fandt sted igennem en kampvillig fagbevægelse.
 • ...1 more annotation...
 • Opfordringen må derfor være: Lad os give mere opmærksomhed til alle, som organiserer sig, alle som forsøger at tackle deres problemer sammen i stedet for alene. Lad os tale om organiseringsgrad og ikke kun meningsmålinger og Christiansborg-alliancer. Lad os tale om demokrati på arbejdspladsen og ikke kun om jobskabelse, om fællesskab og solidaritet i hverdagen og ikke blot om vækst. Hvis politikerne igen må handle under pres fra et organiseret samfund, kan de sidste årtiers tendens vendes. Så kan demokratiet igen få ilt, og åbningstalerne kan komme til at handle om fælles projekter for det bedre i stedet for centraliseret administration af »nødvendighed«. For demokrati handler, ligesom magt, ikke kun om regeringsmagt, men om deltagelse og organisering, om med- og selvbestemmelse.
rune66

Hvorfor lyver den skiderik? | Information - 2 views

 •  
  Skal journalister til at nedtrappe retorikken for at få samtalen genskabt? Er det for nemt bare at skyde med skarpt? Er det nødvendigt?
rune66

Linda Overgaard, erhvervsredaktør | www.business.dk - 0 views

 •  
  "LINDA OVERGAARD"
rune66

Uha, hvor går det godt! | Journalisten.dk - 0 views

 •  
  Det er måske forklaringen på, at man ikke ser Berlingske foretage nogen kobling til JSN's bøger.
rune66

Regeringens 2020-plan ved at visne - Økonomi | www.business.dk - 0 views

 • Det ligner mere og mere ren ønsketænkning, at Danmark fra 2016 frem mod 2020 skulle få en vækst på 2,3 pct. årligt, som regeringen forudser i sin 2020-plan. Også regeringens skøn for 2014 og 2015 er urealistiske, har mange økonomer slået fast på det seneste.
  • rune66
    
   Skal man spørge Lars Erik Skovgaard om han har læst Den store omstilling? Jvf. følgende udsnit: At ramme muren Nu må det vist være nok. Tallenes tale er tydelig og tyngende, billedet ubehagelig klart. Det, som er anliggendet her, er ikke at drøfte, om EU eller eurozonen bør styrke den politisk-økonomiske integration og centrale styring. Ej heller om der skal pumpes endnu flere milliarder ind i redningsfonden EFSF, stilles skærpede krav til bankernes kapitalgrundlag, indføres en lovfæstet adskillelse af traditionel bankservice fra spekulativ investeringsvirksomhed, lægges en afgift på finanstransaktioner eller gennemtvinges forstærket budgetdisciplin i landene. Alt det er sikkert nødvendigt, og noget af det vil måske ligefrem blive gennemført. Pointen er at sandsynliggøre, at den økonomiske model, der har været fulgt de seneste mange årtier, har udtømt sine muligheder. Nogle siger det mere kontant end andre. »Når det kommer til stykket har det seneste årtis økonomiske velstand været svindel: Et fuldstændig uholdbart pyramidespil, bygget på et bjerg af privat gæld,« lyder formuleringen fra en af de mere hårdtslående, Albert Edwards, finansanalytiker med stjernestatus hos den franske storbank Société Générale. Edward betragter euroens ultimative sammenbrud som uundgåeligt.39 Lidt mere nuanceret, men ikke mindre kritisk udtrykker den britiske politiske kommentator, forfatter og tidligere chefredaktør for The Observer Will Hutton sig: »Dette kaldes skiftevis en krise for Den Europæiske Union, en krise for euroen, en gældskrise eller en krise for politisk vilje. Det er det hele, men det er sidehandlinger i en meget større historie: Måden kapitalismen er blevet forstået og praktiseret på de seneste 30 år har ramt muren. Medmindre og indtil dette anerkendes, vil de vestlige økonomier være låst i stagnation, som ligefrem kan ændre karakter til en større økonomisk katastrofe,« skrev Hutton i september 2011.40 Med adresse
rune66

http://www.fm.dk/publikationer/2013/vaekstplan-dk-staerke-virksomheder-flere-job/~/medi... - 0 views

 •  
  Regeringens 2020-plan fremlagt i 2013, med deres forventning om gns. årlig vækst mellem 2014-2020 på 1.9%, hvilket allerede forekommer som et aldeles usandsynligt scenarie.
rune66

Lavvækst kan være den nye normaltilstand | Information - 0 views

shared by rune66 on 05 Sep 14 - No Cached
 • Ser man f.eks. på den danske regerings beregningsforudsætninger om produktivitetsvæksten på længere sigt, når regeringen laver langsigtede fremskrivninger for det 21. århundrede, tales der om en årlig produktivitetsvækst på lidt over 1 pct. i de kommende årtier, som det fremgår af Danmarks såkaldte konvergensprogram for 2014 (tabel 7):http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/cp2014_denmark_da.pdf  Da der også regnes med en stigende arbejdsstyrke fremover, bliver den reale BNP-vækst i fremskrivningen lidt større end produktivitetsvæksten, men dog pænt mindre end 2 pct. i disse modelberegninger.
  • rune66
    
   En fin lille meningsudveksling om danske politikeres forventninger til vækst.
rune66

Grøn vækst - 0 views

 •  
  Økonomisk vækst er en nødvendighed, hvis vi skal komme fattigdommen til livs. Men med øget pres på naturressourcer og stigende efterspørgsel efter fødevarer, energi og vand er der behov for, at væksten skal være grøn. Danmark vil være med til at bane vejen for globale og lokale løsninger på disse udfordringer og presse på for, at det multilaterale system styrker indsatsen for at bistå udviklingslandene med at fremme og stimulere grøn vækst.
 •  
  Bare en passant i forhold til, at det administrationen dog beskæftiger sig med emnet.
rune66

Is there a growth imperative in capitalist economies? a circular flow perspective - 0 views

 •  
  Abstract: This paper postulates the existence of a growth imperative in capitalist economies. The argument is based on a simple circular flow model of a pure credit economy, where production takes time. In this economy, positive growth rates are necessary in the long run in order to enable firms to make profits in the aggregate. If the growth rate falls below a certain positive threshold level, firms will make losses. Under these circumstances, they will go out of business, which moves the whole economy into a downward spiral. According to the model presented, capitalist economies can either grow (at a sufficiently high rate) or shrink if the growth rate falls below the positive threshold level. Therefore, a zero growth economy is not feasible in the long run.
 •  
  Fandt denne artikel via "Where does money come from". Nu skal jeg have den læst!
1 - 20 of 238 Next › Last »
Showing 20 items per page