Skip to main content

Home/ Tankebanken/ Group items tagged økonomi

Rss Feed Group items tagged

rune66

Lovmedholdeligheden ligger under for økonomien | Information - 0 views

 •  
  Interessant historisk betragtning om, hvilket moralsk/etisk grundlag, der er blevet anvendt gennem tiden i centraladministrationen. Fra det juridiske til det økonomiske.
rune66

Linda Overgaard, erhvervsredaktør | www.business.dk - 0 views

 •  
  "LINDA OVERGAARD"
sylvester roepstorff

Antropolog: Vi er forbrugsjunkier, der skal på afvænning - Politiken.dk - 0 views

 • Ja, man kan godt tænke sig en modernitet baseret på noget andet end øget forbrug, hvis fremskridtet forbindes med immaterielle og ikke målbare værdier. Men noget sådant forudsætter et brud med hovedfortællingen om menneskets udvikling fra tradition til modernitet, og det er der, udfordringen ligger nu
rune66

Er de vestlige økonomier ramt af permanent stagnation? | Information - 1 views

 •  
  Det er jo det JSN hele tiden har sagt.
rune66

David mod Goliat - dr.dk/P1/Mennesker og medier/Udsendelser - 0 views

 •  
  "Debatten om mediernes rolle i Finanskrisen er langt fra slut. På et møde i Publicistklubben, i denne uge, sagde professor Christen Sørensen fra Syddansk Universitet, at medierne mangler faglighed og at journalisterne er oppe imod overvældende odds i form af regeringen, Nationalbanken og hele banksektoren."
 •  
  Meget interessant debat om journalisternes manglende skarphed på økonomiområdet, og relevant kritik fra Christen Sørensen, der arrogant affærdiges af JP-manden, men andet kan han selvfølgelig heller ikke gøre.
rune66

Kongeriget Danmark var truet på livet - Økonomi | www.business.dk - 0 views

 •  
  "»Vi skriver, at Danske Bank havde et låneprogram på 20 mia. dollar i USA i tredje kvartal 2008. Det svarer til ca. 110 mia. kr. Det er mange penge, uanset hvordan man vender og drejer det, når valutareserven er nede på omkring 100 mia. kr. Så det er selvfølgelig det, som er substansen.« Jesper Rangvid bekræfter også, at det kunne være gået helt galt for den danske stat, hvis man pludselig stod og skulle betale et så stort milliardbeløb i dollar. Ansvaret der risikerer at fortone sig »Nationalbanken kan trykke kroner, men ikke dollar. Hvis man dengang havde haft behov for en masse dollar, fordi en bank ikke kunne betale et lån tilbage, kan det ikke udelukkes, at det ville have været en yderst kritisk situation for den danske stat. Staten havde påtaget sig en stor risiko, men vi ved ikke, hvad der ville være sket i den konkrete situation. Og det skete jo heldigvis ikke.«"
 •  
  Danmar VAR tæt på statsbankerot. De detaljer kendte jeg i hvert fald ikke.
rune66

Pengene? De kommer som sendt fra himlen | Information - 0 views

 • I rapporten Where does money come from? fra den britiske tænketank New Economics Foundation kritiseres den foretrukne fortælling fra bankerne om indlånet som begivenheden, der muliggør udlånene og pengeskabelsen. Det er typisk omvendt, påpeger tænketanken og andre med den. Som den tidligere bankøkonom, viceafdelingschef i Den Internationale Valutafond Michael Kumhof: »Det, der i virkeligheden sker, er præcis det modsatte. Og jeg har selv gjort det, jeg er bankmand, jeg ved, hvordan det fungerer, og du kan læse det på mange centralbankers hjemmesider – når bankerne siger til sig selv: ’Økonomien ser godt ud, vi er optimistiske, nu yder vi lån’, så behøver de ikke vente på, at nogen indsætter penge. For når de opretter et lån, skaber de et indestående. Bare sådan. Banker skaber penge ud af den blå luft.« Altså: Ydelse af et lån betyder alene, at der åbnes to kolonner i bankens computer: Én som siger, at kunden nu har X kr., og én som siger, at banken nu har en fordring hos denne kunde på X kr. Kundens nye virtuelle penge kan samtidig være grundlaget for et nyt udlån, noteret på næste kundes konto. Den første kunde har ret til at hæve alle sine penge, samtidig med at disse står opført på den anden kundes konto. Bankpenge kan – som udtrykt af den store amerikanske økonom John Kenneth Galbraith – være to steder på én gang. Mindst.
  • rune66
    
   Der er så den igen, som Dylander har afvist. Hmm.
 •  
  "Mønter og sedler udgør i dag under fem procent af den danske pengemængde. Næsten alle vore penge er virtuelle tegn på en computerskærm. Og det er private banker - ikke Nationalbanken - der står for den store produktion af penge ud af den blå luft"
 •  
  Ja der er den jo igen.
 •  
  "Mønter og sedler udgør i dag under fem procent af den danske pengemængde. Næsten alle vore penge er virtuelle tegn på en computerskærm. Og det er private banker - ikke Nationalbanken - der står for den store produktion af penge ud af den blå luft"
rune66

Kristian Thorup | Information - 1 views

 •  
  "Kristian Thorup"
rune66

Opsvinget kommer! ... opsvinget går | Information - 0 views

 • Her er ingen slinger i valsen for økonomerne og politikerne. Begge parter forventer en gennemsnitlig vækst på to pct. om året frem til 2020. Det står sort på hvidt i politikernes vækstplan og den seneste vismandsrapport.
 • Grundlaget for disse tal er enslydende økonomiske modeller, der med ukuelig optimisme forudsiger en langsigtet vækstrate på to pct., hvilket er et niveau, som skaber grundlag for stigende beskæftigelse, gode erhvervsmuligheder og sunde offentlige finanser. Der er imidlertid flere gode grunde til at antage, at de økonomiske modeller er dysfunktionelle.
 • Der er intet grundlag for de økonomiske modellers forudsigelser om evig stabilitet og fremgang.
 • ...2 more annotations...
 • Samfundsøkonomien er præget af stor usikkerhed og stagnation. For politikerne er det en utålelig situation, og de seneste års politiske debat har da også været fokuseret på at finde en vej ud af den sejlivede økonomiske krise.
 • Alligevel skal opsvinget nok komme. Til gengæld tyder alt i øjeblikket på, at opsvinget nok vil være kort, svagt og skrøbeligt. Det vil skabe et umiddelbart pusterum med økonomisk og politisk optimisme, men samtidig forstærke de underliggende ubalancer.
 •  
  "Endnu engang jubler politikere og symbolanalytikere: Opsvinget kommer, mener de. De skal nok få ret. Men det er en stakket frist, for vækstøkonomien er uholdbar"
 •  
  Én ting er, at vækst ikke er særlig smart i vores del af verden, fordi det bare betyder højere forbrug af ressourcer. En anden ting er, at vækstens manglende komme som følge af de grundlæggende ubalancer, som JSN mener findes, kunne være et wake up call for alle. Men også en god pointe, at det er det eneste politikere har at hænge deres håb om genvalg op på.
rune66

Vores banker er ikke blot ude af kontrol - de er uden for kontrol | Information - 1 views

 • At overvære det britiske borgerskabs kamp med finanssektoren er som at se en alkoholiker, som nægter at forstå, at der er nødt til at ske noget radikalt, hvis hans liv skal forandre sig. Frem til 2008 var der udbredt fortrængning af, hvad finansverdenen havde udviklet sig til. Da en række bankkrak gjorde denne fortrængning umulig at opretholde, blev den afløst af udbredt vrede, som førte til offentlig ydmygelse af symbolske figurer. Men da skandalerne blev ved, ledte det os ind i en tredje fase – det, terapeuter kalder forhandlingsfasen.
 • Virkeligheden er, at den globale storfinans de facto består af en gruppe forbundne karteller, som deler markedet op mellem sig og bruger deres styrke til at holde konkurrenter ude. Karteller, som kan udtrække gigantbonusser fra det, som burde være almindelige profitter, som laver kæmpe pr-kampagner, som driver et endeløst rekrutteringscirkus og i ét væk laver lobbyarbejde bag kulisserne, og som tilbyder endog meget attraktive alternative karrieremuligheder for tidligere politikere. Kapitalister har et ord for dette, og det er ’markedssvigt’. Løsningen er ikke at fordømme dem, som ikke kan modstå fristelserne i dette perverse univers, men derimod at fjerne fristelserne. Det vil formentlig betyde mindre banker, mindre og uafhængige revisionsfirmaer og kreditvurderingsinstitutioner, enklere produkter og langt højere krav til kapitalbeholdning.
 • Jeg startede med betryggende forestillinger om velklædte bankfolk og deres lobbyister, som helt sikker grundlæggende vidste, hvad de gjorde. To år senere må jeg konstatere, at jeg er oprigtigt skrækslagen. Dette system er smækfuldt af dysfunktionalitet og misbrug, som går ud over både dets ansatte og de samfund, det opererer i. Problemet er præcist så stort, som bankhaderne tror.
 •  
  "At fængsle uansvarlige bankfolk er en farligt utilstrækkelig løsning. Markedet er færdigt. Institutioner, som er for store til, at man kan lade dem krakke, er for store til at findes"
rune66

Den demokratiske kapitalisme lever på lånt tid | Information - 0 views

 • I de sidste 30 år har løbske finansmarkeder og politikere forsøgt at lappe på den demokratiske kapitalismes grundlæggende skævheder. Men med eurokrisen er finansmarkederne på vej til at sejre over demokratiet, siger den tyske professor Wolfgang Streeck
 • I dag har vi en tredobbelt krise, en realøkonomisk krise, en bankkrise og en gældskrise. Som kulmination på denne udvikling udøver finansmarkederne i dag direkte (og udemokratisk) indflydelse på den førte politik.
 •  
  I de sidste 30 år har løbske finansmarkeder og politikere forsøgt at lappe på den demokratiske kapitalismes grundlæggende skævheder. Men med eurokrisen er finansmarkederne på vej til at sejre over demokratiet, siger den tyske professor Wolfgang Streeck
rune66

Meet the 28-year-old Student Who Exposed Two Harvard Professors Whose Shoddy Research D... - 0 views

 •  
  "Bottom line: The foundation of the entire global push for austerity and debt reduction in the last several years has been based on a screwup in an Excel spreadsheet and poorly constructed data. "
 •  
  På én eller anden måde kan det bare ikke undre.
rune66

Jeg er vækstoptimist - men vi har demografien imod os | Information - 0 views

 • »Jeg tror, der er en grundlæggende faglighed blandt økonomer. Men det er nyttigt at sammenligne økonomi med andre typer videnskab. Min yndlingssammenligning er meteorologien: I princippet er vejret underkastet velkendte fysiske love, men det er nogenlunde lige så svært at forudsige som økonomisk udvikling.« »Det går forholdsvist godt, så længe vi ikke skal ud på den lange bane. Der begynder vi at komme i gedigne vanskeligheder. Man kender lovmæssighederne, men det er komplekse systemer med en masse indbyggede feedback-mekanismer, som det er meget svært at have styr på.«
 • »Hvis vækstraten er lav, må samfundet foretage nogle skarpere prioriteringer. I Danmark har vi taget en række reformskridt, som kan føles smertefulde med afskaffelse af efterløn og stigende pensionsalder. Det kan godt være, det bliver nødvendigt for mig at arbejde, til jeg er 70, men er der nogen, der vil gøre sig den ulejlighed at beskæftige os? Har arbejdsmarkedet plads til os? Skal man nødvendigvis arbejde på samme måde? Det kan jo være, det bliver nødvendigt, at civilsamfundet får en større rolle. Det kan være frivillige organisationer. Det kan være selvorganisering.«
 •  
  Den nye nationalbankdirektør sammenligner økonomi med meteorologi. Det har jeg også altid ment var mest præcist.
rune66

Corydons højre hånd undsagde dansk model - Politiken.dk - 0 views

 • »Hellemann udtalte sig stærkt kritisk om den danske model. Hele forhandlingssystemet med, at man centralt skal forhandle med fagforeningerne var han kritisk over for. Under indtryk af, at det havde været svært at rokke gymnasielærerne i 2011«
 •  
  " Corydons højre hånd undsagde dansk model "
 •  
  Det kan jo ikke overraske, men omvendt rart at få bekræftet, at embedsværket rent faktisk HAR politiske holdninger, der ikke er bundet i fornuft som sådan, men i holdninger.
rune66

Engberg: Kapitalkrav er kørt helt i grøften - 0 views

 •  
  Skal lige have fat i hele artiklen på biblioteket. Dels betyder det jo, at der faktisk er blevet skærpet en del, men er det så bare vand ud af ørene fra Nykredits side?
rune66

Rational expectations scam - 1 views

 •  
  "Rational Expectations Hypothesis (REH)"
 •  
  Lidt morsom indledende begyndelse, men måske alligevel et godt startsted. Katarina nævnes længere nede.
rune66

Vi lever i gæld og er tvunget til vækst - Politiken.dk - 1 views

 •  
  Selve kronikken er lidt for meget et opskrab af mere eller mindre velfunderede kritikpunkter, men man savner i den grad løsningsforslag. Komentarerne nedenunder er dog mere interessante. Syntesetanken melder sig også på banen (Jakob Mikkelsen).
rune66

Hvad ved økonomer egentlig om økonomi? | information.dk - 0 views

 • »Mit helt grundlæggende videnskabsteoretiske udgangspunkt er, at ’samfundsøkonomi’ ikke er en prædikativ videnskab. ’Samfundsøkonomi’ er som videnskab en metode eller flere metoder til at forsøge at forstå den hidtidige økonomiske udvikling – her minder ’økonomi’ på mange måder om ’historie’. Ligesom ’historien’ ikke gentager sig, så gentager ’økonomien’ sig heller ikke.«
 •  
  Ja det er i sandhed et godt spørgsmål. Har selv været ret skeptisk overfor det videnskabelige element af økonomi. Helt enig i JJ's udsagn, om at økonomi minder om historie.
1 - 20 of 59 Next › Last »
Showing 20 items per page