Skip to main content

Home/ Tankebanken/ Group items tagged vækst

Rss Feed Group items tagged

rune66

Linda Overgaard, erhvervsredaktør | www.business.dk - 0 views

 •  
  "LINDA OVERGAARD"
rune66

Uha, hvor går det godt! | Journalisten.dk - 0 views

 •  
  Det er måske forklaringen på, at man ikke ser Berlingske foretage nogen kobling til JSN's bøger.
rune66

http://www.fm.dk/publikationer/2013/vaekstplan-dk-staerke-virksomheder-flere-job/~/medi... - 0 views

 •  
  Regeringens 2020-plan fremlagt i 2013, med deres forventning om gns. årlig vækst mellem 2014-2020 på 1.9%, hvilket allerede forekommer som et aldeles usandsynligt scenarie.
rune66

Grøn vækst - 0 views

 •  
  Økonomisk vækst er en nødvendighed, hvis vi skal komme fattigdommen til livs. Men med øget pres på naturressourcer og stigende efterspørgsel efter fødevarer, energi og vand er der behov for, at væksten skal være grøn. Danmark vil være med til at bane vejen for globale og lokale løsninger på disse udfordringer og presse på for, at det multilaterale system styrker indsatsen for at bistå udviklingslandene med at fremme og stimulere grøn vækst.
 •  
  Bare en passant i forhold til, at det administrationen dog beskæftiger sig med emnet.
rune66

Is there a growth imperative in capitalist economies? a circular flow perspective - 0 views

 •  
  Abstract: This paper postulates the existence of a growth imperative in capitalist economies. The argument is based on a simple circular flow model of a pure credit economy, where production takes time. In this economy, positive growth rates are necessary in the long run in order to enable firms to make profits in the aggregate. If the growth rate falls below a certain positive threshold level, firms will make losses. Under these circumstances, they will go out of business, which moves the whole economy into a downward spiral. According to the model presented, capitalist economies can either grow (at a sufficiently high rate) or shrink if the growth rate falls below the positive threshold level. Therefore, a zero growth economy is not feasible in the long run.
 •  
  Fandt denne artikel via "Where does money come from". Nu skal jeg have den læst!
rune66

Det er begæret, der får os til at ødelægge verden | Information - 1 views

 • Dermed slutter hun sig – i hvert fald indirekte – til skaren af økokritiske forfattere og lyrikere, der tager klimakatastrofen under behandling. Men På ryggen af en tyr er ikke et programskrift. Da Stoltz undervejs i arbejdet opdagede, at hun var i færd med at skrive en kritik af den vestlige civilisation, var det ikke i form af en realpolitisk eller realistisk bog. Snarere var der tale om, at hendes kunstneriske pen tog temperaturen på samtidens mentale klima. Og på det punkt kan kunsten, ifølge Stoltz, tilbyde nogle andre stemmer i forhold til den politiske debat, der gang på gang viser sig helt at mangle rationale.
 •  
  "Europa mangler en mor, mener forfatteren Kristina Stoltz. Hendes nye roman 'På ryggen af en tyr - en tragedie' er en apokalyptisk samtidsdiagnostik om en vestlig civilisation, der voldtager naturressourcerne og savner omsorg og empati"
 •  
  I min verden er det så det, man kalder et utøjlet ego. Jeg kan så ikke rigtig gennemskue om det er en god bog.
 •  
  Hun er ikke en dårlig forfatter. Jeg læste hendes flygtningebog. Hun skrev i visAvis og jeg kender hende lidt derfra. (Hun er uddannet danser). Måske man skulle have fat i den.
rune66

Professor: Europas stagnation kommer til at vare 10 år endnu | Information - 0 views

 •  
  "Han støtter sig til, at også EU-Kommissionen og OECD mener, at Europa nu er i en situation, hvor den potentielle vækst i de kommende år kun vil blive omkring én procent om året. »Det er lige knap nok til at øge beskæftigelsen.«"
 •  
  Det er så den 1% af de 2%, man siger der skal være for at holde status quo. Så mangler vi bare rentedelen.
rune66

Det sidste marked er udtømt | Information - 0 views

 •  
  Han siger det samme som "alle os" andre, men ved heller ikke rigtig, hvad vi skal gøre ved det.
sylvester roepstorff

Antropolog: Vi er forbrugsjunkier, der skal på afvænning - Politiken.dk - 0 views

 • Ja, man kan godt tænke sig en modernitet baseret på noget andet end øget forbrug, hvis fremskridtet forbindes med immaterielle og ikke målbare værdier. Men noget sådant forudsætter et brud med hovedfortællingen om menneskets udvikling fra tradition til modernitet, og det er der, udfordringen ligger nu
rune66

Vækstpolitik er den nye værdikamp | Information - 1 views

 •  
  "Der er folkelig grobund for et opgør med vækstsamfundet. Men det bliver modarbejdet af eliten og dens institutioner"
 •  
  Gode pointer, og måske der at folk langsomt er begyndt at tage sagen i egen hånd.
rune66

Vækstparadigmet er en livsløgn | Information - 0 views

 •  
  "Økonomiens dogmer siger, at vækst fører til velstand. Men reelt gør den os alle fattigere - også dem øverst i det globale hierarki"
 •  
  Klassisk kritisk indlæg om vækstens ødelæggende effekt.
rune66

Opsvinget kommer! ... opsvinget går | Information - 0 views

 • Her er ingen slinger i valsen for økonomerne og politikerne. Begge parter forventer en gennemsnitlig vækst på to pct. om året frem til 2020. Det står sort på hvidt i politikernes vækstplan og den seneste vismandsrapport.
 • Grundlaget for disse tal er enslydende økonomiske modeller, der med ukuelig optimisme forudsiger en langsigtet vækstrate på to pct., hvilket er et niveau, som skaber grundlag for stigende beskæftigelse, gode erhvervsmuligheder og sunde offentlige finanser. Der er imidlertid flere gode grunde til at antage, at de økonomiske modeller er dysfunktionelle.
 • Der er intet grundlag for de økonomiske modellers forudsigelser om evig stabilitet og fremgang.
 • ...2 more annotations...
 • Samfundsøkonomien er præget af stor usikkerhed og stagnation. For politikerne er det en utålelig situation, og de seneste års politiske debat har da også været fokuseret på at finde en vej ud af den sejlivede økonomiske krise.
 • Alligevel skal opsvinget nok komme. Til gengæld tyder alt i øjeblikket på, at opsvinget nok vil være kort, svagt og skrøbeligt. Det vil skabe et umiddelbart pusterum med økonomisk og politisk optimisme, men samtidig forstærke de underliggende ubalancer.
 •  
  "Endnu engang jubler politikere og symbolanalytikere: Opsvinget kommer, mener de. De skal nok få ret. Men det er en stakket frist, for vækstøkonomien er uholdbar"
 •  
  Én ting er, at vækst ikke er særlig smart i vores del af verden, fordi det bare betyder højere forbrug af ressourcer. En anden ting er, at vækstens manglende komme som følge af de grundlæggende ubalancer, som JSN mener findes, kunne være et wake up call for alle. Men også en god pointe, at det er det eneste politikere har at hænge deres håb om genvalg op på.
sylvester roepstorff

Book Review: Meme Wars: The Creative Destruction of Neoclassical Economics | LSE Review... - 1 views

 • A de-growth model would therefore necessitate a fundamental restructuring of the global financial system. This is not likely to happen any time soon. But this has as much to do with political barriers and vested-interests as economic ideology.
 •  
  Bog om nul-vækst og en radikal forandring af Vestens økonomiske struktur af en redaktør på Adbusters. 
rune66

Global tænketank: En helt ny økonomi, tak | Information - 0 views

 • »Kan vi skabe en global økonomi, der ikke vokser i materiel forstand, men er bæredygtig og sikrer en høj livskvalitet for de fleste, hvis ikke alle, mennesker? En stribe vidnesbyrd tyder på, at svaret er ja,« skriver de.
 • Og svarer: »Lad os erkende, at forestillingen om evig vækst alene er en social konstruktion, introduceret som en overgangsstrategi for at få økonomien på fode igen efter Anden Verdenskrig. Den har nu udtømt sine muligheder«.
 • »Borgere i moderne demokratiske samfund er blevet vant til komfort og overflod, men demokrati fordrer borgere, der er villige til at ofre noget for det fælles bedste og lægge bånd på deres passioner (…) Hvordan mennesker, der er formet af forbrugerisme, vil reagere politisk i tider, der givetvis vil blive mere pressede, er uvist,« skriver professor i miljø- og samfundsvidenskab David Orr, Oberlin College, i rapporten.
 •  
  "Worldwatch Institute har offentliggjort sit hidtil mest omfattende og radikale bud på, hvad der skal til for at afværge miljømæssigt, socialt og økonomisk kollaps. Om omstillingen til en bæredygtig økonomi også er politisk mulig, er et åbent spørgsmål, siger tænketanken"
rune66

Den fatale kollision? | Information - 0 views

 • Siden krisen startede i 2008, har det konstante krav været at skabe arbejdspladser. Det kan ske i offentligt eller privat regi. Her er forholdet asymmetrisk, fordi kun private arbejdspladser skaber den rigdom, som kan finansiere statens udgifter, f.eks. til velfærd. Og private arbejdspladser er bundet til markedet og dets krav om vækst. Så befolkningens ønske om arbejde, regeringens ønske om et skattegrundlag og erhvervslivets ønske om vækst trækker alle i samme retning. Regeringer kæmper for at tiltrække investeringer og deltager gerne i et ’styrtløb mod bunden’, når det gælder selskabsskat. Vi kan tale om en økonomisk nødvendighed.
 • Mens den økonomiske nødvendighed er presserende og angår stater, virksomheder og mennesker her og nu, er den økologiske nødvendighed mere diffus. Den angår fremtiden og griber ikke direkte ind i hverdagen. Intet enkelt menneske oplever, at hans eller hendes indsats gør den store forskel, så man kan føle sig lidt idiotisk, hvis man skruer ned for varmen eller sælger bilen. Ingen magtfuld aktør på verdensniveau kan tæmme alles kamp mod alle om lokale fordele. Så den økonomiske nødvendighed vejer tungest. Når arbejdspladser truer med at forsvinde, stopper de grønne aktiviteter. Og skal en grøn aktivitet legitimeres, sker det ved at vise, at den skaber arbejdspladser.
 • Kloden kan formentlig ikke holde til, at Kinas, Afrikas, Indiens og Brasiliens milliarder af mennesker får en amerikansk levestandard. Men selv om vi ved, at væksten ikke kan fortsætte uendeligt, er det endnu sværere at se, hvorfra den dynamik skal komme, som får os til at bakke op om den økologiske nødvendighed. Det er, som om vi kun kan lære på den hårde måde – katastrofer – og de er endnu ikke rå nok til, at vi lægger vores vaner om.
 • ...1 more annotation...
 • Hvorfra skal omstillingen hente sin energi, så den er mere end en uforpligtende dagdrøm? Der findes ingen økologiens revolutionære klasse. I de rige lande er alle fanget i vækstens Catch 22 – et dødsgreb mellem stat, erhverv og folk. De fattige lande vil det samme som i de rige: vækst. Så i stedet for den store utopi, som i et ryk griber fantasien og befrier hverdagen, må de økologisk ansvarlige ikke blot arbejde med sig selv, men fastholde utopien, fastholde fornuften og fastholde den dagsorden, som tvinger regeringer, virksomheder og alle os, som er en del af problemet, til at indse ikke blot vort hykleri, men også vort håb. Det er en kamp mod giganter. Men agitationen holder såret åbent, så vi måske er bedre forberedt den dag, den økologiske nødvendighed viser sit nådesløse ansigt. Vi kan håbe på, at det sker i så små nøk, at vi kan indstille os på det. Men der er ingen garanti.
 •  
  "Alle grene af samfundet trækker i retning af øget vækst, som skaber arbejdspladser og bedre forbrugsmuligheder. Men det kolliderer med en økologisk nødvendighed, der siger, at der er grænser for vækst. Hvorfra skal omstillingen hente sin energi, så den er mere end en uforpligtende dagdrøm?"
sylvester roepstorff

Frank ser rødt (6:10) | DR2 | DR - 0 views

 •  
  Frank P. Poulsen stiller mange af de samme grundlæggende spørgsmål, som vi har stillet, til forskellige folk som Martin Ågerup, Inge Røpke (øko-økonom) m.fl. 
rune66

Jeg er vækstoptimist - men vi har demografien imod os | Information - 0 views

 • »Jeg tror, der er en grundlæggende faglighed blandt økonomer. Men det er nyttigt at sammenligne økonomi med andre typer videnskab. Min yndlingssammenligning er meteorologien: I princippet er vejret underkastet velkendte fysiske love, men det er nogenlunde lige så svært at forudsige som økonomisk udvikling.« »Det går forholdsvist godt, så længe vi ikke skal ud på den lange bane. Der begynder vi at komme i gedigne vanskeligheder. Man kender lovmæssighederne, men det er komplekse systemer med en masse indbyggede feedback-mekanismer, som det er meget svært at have styr på.«
 • »Hvis vækstraten er lav, må samfundet foretage nogle skarpere prioriteringer. I Danmark har vi taget en række reformskridt, som kan føles smertefulde med afskaffelse af efterløn og stigende pensionsalder. Det kan godt være, det bliver nødvendigt for mig at arbejde, til jeg er 70, men er der nogen, der vil gøre sig den ulejlighed at beskæftige os? Har arbejdsmarkedet plads til os? Skal man nødvendigvis arbejde på samme måde? Det kan jo være, det bliver nødvendigt, at civilsamfundet får en større rolle. Det kan være frivillige organisationer. Det kan være selvorganisering.«
 •  
  Den nye nationalbankdirektør sammenligner økonomi med meteorologi. Det har jeg også altid ment var mest præcist.
rune66

TransformDanmark | TransformDanmark - 0 views

 •  
  Konference 16. marts, som måske kunne være et besøg værd. Omtalt i artikel i Information: http://www.information.dk/453056
rune66

Grænser for vækst - og for vrøvl! - Kronikken | Ingeniøren - 0 views

 •  
  NIM svarer på kritik og følger op på bogen "Grænser for vækst". Som altid interessant at følge debatten nedenunder indlægget.
1 - 20 of 26 Next ›
Showing 20 items per page