Skip to main content

Home/ Tankebanken/ Group items tagged grundlagsdebat

Rss Feed Group items tagged

sylvester roepstorff

Humanistisk forskning klarer sig fint - Politiken.dk - 0 views

 •  
  Flere argumenter for humaniora og til legitimiteten af åndsvidenskaberne.
rune66

Demokratiske åbningstaler skrives ikke på Christiansborg | Information - 2 views

 • Noget fundamentalt har ændret sig. Bag de årlige ritualer – åbningstale, finanslov, meningsmålinger – finder vi en tendens til en gradvis tilbagerulning af velfærdsrettigheder. Denne tendens bør ikke kun ses i lyset af den seneste økonomiske krise, da tendensen har været gældende siden Murens Fald. Pensionsalderen er blevet sat op, efterlønnen afskaffet og både kontanthjælp for unge og førtidspension er blevet kraftigt forringet. Samtidig er offentlige arbejdspladser blevet afdemokratiseret gennem privatisering, senest i DONG. Folkeskolelærerne, sygeplejerskerne og hjemmehjælperne er blevet sat under detailstyring og tidspres. Uligheden er i Danmark steget hurtigere end i de omkringliggende europæiske lande, selv om den danske økonomi har præsteret godt. Gevinsterne af den økonomiske vækst fra slut-90’erne og 00’erne blev ikke omfordelt. Siden krisen har der været et bredt folketingsflertal for, at byrden skulle lægges på befolkningens snarere end på bankernes skuldre.
 • I dag dominerer markedskræfterne de sociale kræfter.
 • Da de sociale kræfter var bedre organiserede og derfor stærkere, kunne fagbevægelsen skabe velfærdsstaten. Danmark var i det 20. århundrede kampplads for arbejderbevægelsen, som via strejker krævede sociale og økonomiske forbedringer. Denne bevægelse fik succes, da de borgerlige frygtede, at åbne konfrontationer med arbejderne ville føre til tabte gevinster og øget opbakning til kommunisterne og andre revolutionære organisationer med potentiel støtte fra Øst. Derfor så de borgerlige sig nødsaget til at indlede forhandlinger med arbejderbevægelsen. I dag ser mange af Folketingets socialdemokrater denne kamp som overstået, mens andre end ikke vil indrømme, at fortidens sejre blev bygget på solidarisk organisering, som hovedsageligt fandt sted igennem en kampvillig fagbevægelse.
 • ...1 more annotation...
 • Opfordringen må derfor være: Lad os give mere opmærksomhed til alle, som organiserer sig, alle som forsøger at tackle deres problemer sammen i stedet for alene. Lad os tale om organiseringsgrad og ikke kun meningsmålinger og Christiansborg-alliancer. Lad os tale om demokrati på arbejdspladsen og ikke kun om jobskabelse, om fællesskab og solidaritet i hverdagen og ikke blot om vækst. Hvis politikerne igen må handle under pres fra et organiseret samfund, kan de sidste årtiers tendens vendes. Så kan demokratiet igen få ilt, og åbningstalerne kan komme til at handle om fælles projekter for det bedre i stedet for centraliseret administration af »nødvendighed«. For demokrati handler, ligesom magt, ikke kun om regeringsmagt, men om deltagelse og organisering, om med- og selvbestemmelse.
sylvester roepstorff

'Hold op med at mærke efter i dig selv' | Information - 0 views

 • »Vi har erstattet det kristne tankesæt, hvor alt i livet handlede om at nærme sig Gud, med sådan en psykologisk livsanskuelse, hvor det ikke er Gud, der er i centrum, men selvet. Vi går ikke til præsten men til coachen, terapeuten eller psykologen, og vi læser ikke Biblen men selvhjælpsbøger. Vi går ikke til bekendelse, vi håber ikke på frelse, men vi håber på selvrealisering,« siger Svend Brinkmann.
 • stoicismen
 • De gør egentlig bare det, som den nuværende samfundsorden forventer af dem. Jeg synes bare, der er problemer ved den nuværende samfundsorden. Der er faktisk alternativer.
 • ...3 more annotations...
 • Men en tese i bogen er, at de her epidemier af depressioner, vi har, måske skyldes, at folk i høj grad ikke får lov at være den samme over tid og sted, men hele tiden skal udvikle og realisere sig.«
 • »De fleste svar ligger uden for dig selv, i den verden, vi er en del af. Jeg mener faktisk, at al den her mærken efter har taget ekstremt meget overhånd, og at vi nu træffer beslutninger primært ved at mærke efter, hvor vi også burde konsultere vores fornuft.«
 • »Vi har en verden med klimakriser og økonomiske kriser, arbejdsløshed og krige, og hvad ved jeg. I sådan en verden er der jo nok af ting, vi bør sige nej til og afstå fra. Meget af det er frembragt af det, jeg kalder en vækstfilosofi, som på det personlige plan udarter sig i det her med konstant udvikling, men som på et samfundsmæssigt plan også udarter sig i konstant samfundsmæssig udvikling. Og meget af det tror jeg, vi bliver nødt til at sige nej til. Vi bliver nødt til at have nej-hatten på.«
 •  
  Sven Brinkmann om ikke at være for overfokuseret på sig selv, hvad han også skriver om i sin bog om diagnose, hvor faren er at man kan blive for selvovervåget i en tid hvor der stilles mange diagnoser. - Det interessante med SB er også at han introducerer en helt anden måde at tænke om "selvudvikling", altså om udvikling på med grund i stoicismen (jfr. P1 debat 2.10.2014 kl. 12.30), der skal fungere som et supplement eller korrektiv til den evidensbaserede og til tider narcissistiske selvudviklingskultur.
sylvester roepstorff

Nussbaum, M.C.: Not For Profit: Why Democracy Needs the Humanities. (Hardcover) - 1 views

 • Historically, the humanities have been central to education because they have rightly been seen as essential for creating competent democratic citizens. But recently, Nussbaum argues, thinking about the aims of education has gone disturbingly awry both in the United States and abroad. Anxiously focused on national economic growth, we increasingly treat education as though its primary goal were to teach students to be economically productive rather than to think critically and become knowledgeable and empathetic citizens. This shortsighted focus on profitable skills has eroded our ability to criticize authority, reduced our sympathy with the marginalized and different, and damaged our competence to deal with complex global problems. And the loss of these basic capacities jeopardizes the health of democracies and the hope of a decent world.
 •  
  Her findes nogle argumenter for humaniora og åndsvidenskab fra en person, hvis hele værk også kan ses som et forsvar for disse.
 •  
  Har lige checket anmeldelser på Amazon, og bogen lyder interessant, men også måske lidt for tynd. Se f.eks.: http://www.amazon.com/review/R2DJTI7ZHQ0LPW/ref=cm_cr_dp_cmt?ie=UTF8&ASIN=0691140642&nodeID=283155&store=books#wasThisHelpful Hendes pointer med at uddannelser i dag begrundes med vækst, synes jo at være i fuldstændig synkronisation med den igangværende dimensionering på danske universiteter. Jeg føler mig samtidig følelsesmæssigt ude af stand til at rumme min egen frustration over, hvad jeg oplever som magtmisbrug og korruption bland nutidens politkere og embedsfolk (som f.eks. ham jeg fortalte om, der er mere interesserede i storcentre end uddannelser, og i øvrigt scorer en kæmpe løn). I virkeligheden synes jeg det er noget, som er værd for mig/os at behandle denne frustration helt separat, for den forhindrer én i at komme videre med den vedholdende kritik, og arbejde med alternativer. Mit bedste middel mod den er at ignorere politikerdimensionen af virkeligheden, og måske det bare er det, som jeg fortsat skal gøre. De er simpelthen udenfor rækkevidde. De tjener deres gode penge, har deres fede karrierer, og har bildt sig selv ind, at de gør det godt, og der er ikke længere noget, der kan trænge ind til dem. Se i øvrigt mit link til http://www.information.dk/511467
sylvester roepstorff

åndsvidenskab - ODS - 0 views

 •  
  ODS' definition af åndsvidenskab, som jeg henholder mig til - og som altså ikke er den samme som Martinus' definition. - Det ligger tæt på humaniora, men er mindre institutionelt end denne. Den ligger samtidig som en parallel til naturvidenskab og rangerer på linje hermed.
sylvester roepstorff

(2) "med Diogenes' Lygte" - Den gennemsete Grundlov og antiintellektualismen | Jens Wen... - 0 views

 •  
  En beskrivelse af antiintellektualismen omkring Grundlovens udfærdigelse.
sylvester roepstorff

Antropolog: Vi er forbrugsjunkier, der skal på afvænning - Politiken.dk - 0 views

 • Ja, man kan godt tænke sig en modernitet baseret på noget andet end øget forbrug, hvis fremskridtet forbindes med immaterielle og ikke målbare værdier. Men noget sådant forudsætter et brud med hovedfortællingen om menneskets udvikling fra tradition til modernitet, og det er der, udfordringen ligger nu
rune66

Vækstpolitik er den nye værdikamp | Information - 1 views

 •  
  "Der er folkelig grobund for et opgør med vækstsamfundet. Men det bliver modarbejdet af eliten og dens institutioner"
 •  
  Gode pointer, og måske der at folk langsomt er begyndt at tage sagen i egen hånd.
sylvester roepstorff

Jes Stein: Dansk litteraturs nye revolutionære udfordrer selve fundamentet - ... - 1 views

 • Det ragede ikke nogen, for d’herrer bedrev nemlig litteratur! For de gamle litteraturkonger var der enormt langt mellem det private og det offentlige. Omvendt med Asta Oliva Nordenhof, som insisterer på poesien som modsprog og knytter forbindelse mellem værk og liv med meget personlige oplysninger om sig selv på Facebook. Nej, det er ikke frasalget af en bid af Dong til Goldman Sachs, der er ’politisk’ vigtigt for disse yngre, danske forfattere. De graver dybere og sætter spørgsmålstegn ved selve fundamentet for det hele.
 •  
  Ikke mindst i forbindelse med matheden og trætheden i og omkring politik er det, eller kan være opløftende at mærke en anden, en helt anden slags politisk handling - her hos en digter. Hvis det ellers har substans?
rune66

Ny strøm af omstillingsprojekter i EU og globalt | Information - 0 views

 •  
  "Skab medvind til omstillingen EU-Kommissionens kampagne 'A World You Like' bygger på en række principper for at vinde gennemslag og opbakning: Skab inspiration, ikke frygt. Frygt alene skaber apati, ikke handling. Tal ikke til den dårlige samvittighed. Moralprædikener virker ikke, det gør til gengæld oplysning om de personlige glæder forbundet med omstilling."
 •  
  Skal man bare droppe al sin skeptisk og drøne derudaf i ren (naiv) konstruktivitet?
sylvester roepstorff

2. sektion - 04. nov. 2013 | DR2 | DR - 1 views

 •  
  Mikkel Bolt taler med Adam Holm om sin seneste anti-kapialisiske bog.
 •  
  Noget uforløst interview. Konklusionen synes bare at være, at ja i Danmark sidder langt hovedparten af befolkningen på toppen af den internationale kransekage og har ikke det mindste incitament (ud over en nagende social bevidsthed) til at ønske at skulle forandre noget som helst fundamentalt. Det er så den negative udlægning, men hvordan kan man i "vi bruger 4-jordkloder"-perspektivet se det på nogen som helst anden måde?
rune66

Det er tid til et opgør med oplysningstiden | Information - 5 views

 •  
  "Der er ved at opstå et ideologisk tomrum i samfundsdebatten. Den slags plejer at indvarsle nytænkning. Men politikerne hænger fast i den gamle kamp mellem socialisme og liberalisme. Ingen formår at sætte sig ud over oplysningstidens ensidigt materialistiske grundholdning"
 •  
  Jeg synes han har fat i noget af det samme som os, men han betragtes åbenbart som en halvgammel tosse, og det med at genindføre monarkiet ved jeg sørme heller ikke rigtig (uden at have læst bogen): http://soerenbiering.fonsbøl.net/
 •  
  Niels Engelsteds første kommentar er den mest indholdsrige i hele tråden, men konklussionen på den lille historiske skitse kan diskuteres. Mihail Larsen har sat et behov for faste definitioner på ånd i gang, som ikke bliver grebet, for det er egentlig trangen til at holde fast i ånden der er et håbløst projekt. Hvis man så samtidig konkluderer at vi slet ikke skal tale om ånd, har man dermed sat sig selv fast i den positivistiske fælde. Ånden blæser hvorhen den vil. Men den er samtidig det der giver os liv, forstået på den måde at et menneske ikke lever hvis det kun får lys, luft, væde og føde. Oplysningsfilosofferne har været drevet af den samme længsel efter ånd som mange religiøst søgende personer har været. Pointen er at der ikke er nogen modsætning mod oplysning og religion. Snarere tværtimod. Nå, det var blot min umiddelbare kommentar, som måske skulle postes på Informations hjemmeside i stedet for :-).
sylvester roepstorff

walking as knowing as making - 0 views

 • Rarely is walking considered as a distinct mode of acting, knowing, and making. As its necessity diminishes and its applications rarefy, the potential of walking as critical, creative, and subversive tool appears only to grow. Conceived of as a conversation between the body and the world, walking becomes a reciprocal and simultaneous act of both interpretation and manipulation; an embodied and active way of shaping and being shaped that operates on a scale and at a pace embedded in something seemingly more authentic and real.
 •  
  Evt. en måde at holde møde på. "Rarely is walking considered as a distinct mode of acting, knowing, and making. As its necessity diminishes and its applications rarefy, the potential of walking as critical, creative, and subversive tool appears only to grow. Conceived of as a conversation between the body and the world, walking becomes a reciprocal and simultaneous act of both interpretation and manipulation; an embodied and active way of shaping and being shaped that operates on a scale and at a pace embedded in something seemingly more authentic and real."
rune66

Lad mig dog være fed i fred - Politiken.dk - 0 views

 •  
  Egentlig er det moralsk forkasteligt, at jeg påtager mig en byrde, som I andre højst sandsynligt kommer til at betale for. Det kan ikke forsvares. Det er, når alt kommer til alt, det eneste, der kan få mig væk fra frikadellerne. Man kan vel ikke påstå, at man er en god samfundsborger, hvis man bevidst pålægger fælleskabet byrder. Jeg stiler efter at være en god samfundsborger, jeg smider ikke skrald på gaden, jeg hjælper gerne kvinder med barnevogne ud af bussen, og jeg hjælper gerne ældre damer over vejen. Det er vel i grunden enhver borgers pligt at gøre sit bedste for det fælleskab og det land, man befinder sig i.
 •  
  Synes i virkeligheden hans moralske overvejelser minder meget om mine egne ditto, når det angår miljøbelastning.
sylvester roepstorff

Ode to self-organization - Part Two | Dino Karabeg's blog - 1 views

 •  
  Efter selv at have opfundet ordet polyskopi googler jeg det og finder denne blog, der er viet: polyscopy - men i en selvorganiserings-kontekst. Dino Karbeg definerer polyskopi på en måde der ligger tæt på min egen, nemlig evnen til at kigge alle, jeg vil nok rettere sige: flere steder hen på én gang. /sr
rune66

Vores banker er ikke blot ude af kontrol - de er uden for kontrol | Information - 1 views

 • At overvære det britiske borgerskabs kamp med finanssektoren er som at se en alkoholiker, som nægter at forstå, at der er nødt til at ske noget radikalt, hvis hans liv skal forandre sig. Frem til 2008 var der udbredt fortrængning af, hvad finansverdenen havde udviklet sig til. Da en række bankkrak gjorde denne fortrængning umulig at opretholde, blev den afløst af udbredt vrede, som førte til offentlig ydmygelse af symbolske figurer. Men da skandalerne blev ved, ledte det os ind i en tredje fase – det, terapeuter kalder forhandlingsfasen.
 • Virkeligheden er, at den globale storfinans de facto består af en gruppe forbundne karteller, som deler markedet op mellem sig og bruger deres styrke til at holde konkurrenter ude. Karteller, som kan udtrække gigantbonusser fra det, som burde være almindelige profitter, som laver kæmpe pr-kampagner, som driver et endeløst rekrutteringscirkus og i ét væk laver lobbyarbejde bag kulisserne, og som tilbyder endog meget attraktive alternative karrieremuligheder for tidligere politikere. Kapitalister har et ord for dette, og det er ’markedssvigt’. Løsningen er ikke at fordømme dem, som ikke kan modstå fristelserne i dette perverse univers, men derimod at fjerne fristelserne. Det vil formentlig betyde mindre banker, mindre og uafhængige revisionsfirmaer og kreditvurderingsinstitutioner, enklere produkter og langt højere krav til kapitalbeholdning.
 • Jeg startede med betryggende forestillinger om velklædte bankfolk og deres lobbyister, som helt sikker grundlæggende vidste, hvad de gjorde. To år senere må jeg konstatere, at jeg er oprigtigt skrækslagen. Dette system er smækfuldt af dysfunktionalitet og misbrug, som går ud over både dets ansatte og de samfund, det opererer i. Problemet er præcist så stort, som bankhaderne tror.
 •  
  "At fængsle uansvarlige bankfolk er en farligt utilstrækkelig løsning. Markedet er færdigt. Institutioner, som er for store til, at man kan lade dem krakke, er for store til at findes"
rune66

Verdens superrige skriger på mere økonomisk lighed | Information - 0 views

 •  
  "Og hvad angår frihedsargumentet, er økonomisk liberalisme ikke andet end friheden til at ignorere fakta og gå fallit. "
 •  
  Endnu en diagnose, som sikkert er korrekt, men hvornår og hvordan kan vi så ændre kursen, og hvorfor sker der ikke noget?
rune66

»Politikere ligner i dag hinanden i et omfang, du aldrig har set før« - Polit... - 2 views

 •  
  "Politikere ligner i dag hinanden i et omfang, du aldrig har set før. De har samme uddannelse, de bor de samme steder, gifter sig med de samme typer, de rejser de samme steder hen, de mener stort set det samme om rigtig mange ting. Det bliver så ikke meget bedre af, at de går op ad journalister, der stort set er gjort af det samme stof. Det er klart, at du får en lukket politisk koloni. Men det bliver ikke et specielt robust folkestyre, fordi det netop foregår uden den store inddragelse, hvor man så at sige publikumgør vælgerne. De er tilskuere. Vælgerne er ikke længere aktive, medlevende, kritiske deltagere i en demokratisk debat, men er derimod reduceret til et publikum, der sidder og følger med på TV og i medierne i øvrigt og konstaterer, at de ikke helt begriber eller føler, de har andel i, hvad der sker på Christiansborg. »Nåh, nu skændes de«, konstateres det, mens man opgiver at forstå og heller ikke bliver inviteret til at forstå, hvad substansen er."
 •  
  Lidt vel snakkende, og selvom kommentarerne ikke er særligt begavede er det alligevel interessant at læse. Grundlæggende kan jeg efterhånden ikke se nogen grund til, at man ikke skulle halvere antallet af MF'ere (mindst).
rune66

Postideologiens skæbnesvangre common sense-politik | Information - 1 views

 •  
  "De måske mest fatale konsekvenser af postideologien kommer til udtryk i velfærdsstatens transformation. Velfærdsstaten bliver i højere og højere grad brugt til med tvang at indskrive borgerne - gennem alle deres aktiviteter - som produktive elementer i økonomien. Efterhånden underlægges alting denne tænkning: vuggestuer, børnehaver, folkeskoler (stimulering af børns brugbare faglige evner), videregående uddannelse (afskaffelse af uproduktive 'fjumreår', opgør med nørdede fag, der ikke bidrager til vækstskabelse mv.), kultur (kapitalisering af kulturen) og ikke mindst arbejdsløshedsunderstøttelsen (en stadig større anstrengelse for at tvinge borgerne i et hvilket som helst arbejde)."
 •  
  Ret fremragende italesættelse af et problem i de nuværende partier og politikførelse. Gode eksempler fra begge ender af spektret. Også relateret vores seneste snak om, at der mangler nogle mere grundlæggende "guidelines" f.eks. også i forhold til at miljø og bæredygtighed.
1 - 20 of 84 Next › Last »
Showing 20 items per page