Skip to main content

Home/ Tankebanken/ Group items tagged activism

Rss Feed Group items tagged

sylvester roepstorff

GUERRILLA INNOVATION - 0 views

 •  
  Small creative initiatives that challenge big traditionel ideas. 
sylvester roepstorff

Interview: Det Fri Universitet - Kunstkritikk - Norsk utgave - 0 views

 • Det kan ikke være rigtigt, at staten skal kunne blande sig i, hvorvidt man kan organisere sig omkring skabelsen af et universitet i forhold til den viden, man er interesseret i at udforske.
 •  
  Interview i det norske online kunsttidsskrift Kunstkritikk med Henriette Heise og Jakob Jakobsen om Det Fri Universitet og udstillingen Trauma 1-11 på Museet for Samtidskunst i Roskilde om perioden 2001-2011.
sylvester roepstorff

16 Beaver Group - 0 views

 •  
  Kunstnergruppe fra New York med brede internationale kontakter. De arbejder med politisk bevidsthed og fælleder (commons) - og er her i begyndelsen af 2011 dybt optaget af opstanden i Ægypten.
sylvester roepstorff

Pil Christensen · Modkraft.dk - 1 views

 • Og hvordan kan vi bygge progressive vedvarende fællesskaber i byen, hvordan kan vi organisere os i og omkring byens strukturer – vores nye fabrik – hvis alle forsvinder? Hvis flygtigheden i de sociale relationer i byen er for høj, bliver det svært at skabe grobund for organisering.
 • Byen producerer og rummer som fabrikken potentialer for fællesskab og organisering, men disse potentialer skal udnyttes, der skal rykkes på dem, der skal gøres en konkret indsats for at skabe fællesskab og organisering.
 •  
  Interessant at PC slår ned på børnene som en vigtig del af forudsætningen for de organiseringer, der er behov for - altså: at man ikke kan etablere stærke organiseringer, hvis ikke man tænker børnene (og familien!?) med ind i det. Det er derfor San Francisco er en dårlig by at organisere sig i.
sylvester roepstorff

De nye anarkister - Aktivist.nu - 0 views

 • Betegnelsen anti-globaliseringsbevægelse er en opfindelse, som stammer fra de amerikanske medier, og aktivisterne har aldrig brudt sig om den. Hvis dette er en bevægelse imod noget, er det imod neoliberalismen,
 • Men i USA er sproget altid et problem.
 • The no-border Network, som har parolen: intet menneske er illegalt, har organiseret uge-lange teltlejre (laboratorier for kreativ modstand) på den polsk-tyske og de ukrainske grænser, på Sicilien og i Tarifa i Spanien. Aktivister har klædt sig ud som grænsevagter, bygget båd-broer over floden Oder og blokeret Frankfurt Lufthavn med et fuldtalligt klassisk orkester i protest mod deportationen af immigranter (der er eksempler på deporterede som er døde af kvælning på Lufthansa og KLM fly). Denne sommers lejr er planlagt til at finde sted i Strasbourg, hjemby for det europæiske Schengen-system, som er en eftersøgnings- og kontroldatabase med titusindvis af terminaler over hele Europa, som overvåger og registrerer immigranter, aktivister, og hvem de ellers måtte ønske. Flere og flere aktivister har forsøgt at gøre opmærksom på den kendsgerning, at den neoliberale vision af "globalisering" i høj grad er begrænset til bevægelighed af kapital og varer, og at den faktisk øger barriererne for den frie bevægelighed for mennesker, information og ideer; størrelsen af det amerikanske grænseværn er næsten tredoblet siden underskrivelsen af NAFTA. Det kan dårligt overraske: hvis det ikke var muligt effektivt at fastholde størstedelen af verdens befolkning i fattigdoms-enklaver, var der i udgangspunktet ikke noget incitament for firmaer som Nike eller Gap til at flytte produktionen dertil. Med fri bevægelighed for mennesker ville hele det neoliberale projekt kollapse. Når folk taler om udhulningen af den nationale suverænitet, er det vigtigt at huske på at nationalstaternes mest betydningsfulde bedrift i forrige århundrede har været etableringen af et ensartet net af svært bevogtede barrierer over hele verden. Det er præcis dette internationale kontrolsystem, som vi kæmper imod i den ægte globaliserings navn.
 • ...7 more annotations...
 • Jeg vil sige, at det, der egentlig skræmmer magthaverne, ikke er bevægelsens vold, men snarere det relative fravær af vold; regeringer ved simpelthen ikke, hvordan de skal håndtere en åbenlys revolutionær bevægelse, der nægter at falde ind i det velkendte mønster for væbnet modstand. Bestræbelserne for at ødelægge et eksisterende paradigme er som regel ret selvbevidst. Hvor det engang forekom, at de eneste alternativer til almindelige demonstrationer enten var Gandhisk ikke-voldelig civil ulydighed eller direkte oprør, har grupper som Direct Action Network, Reclaim the Streets, Black Blocs og Tute Bianche hver på deres måde forsøgt at åbne et helt nyt territorium derimellem. De forsøger at opfinde, hvad mange kalder et nyt sprog af civil ulydighed, idet de forener elementer af gadeteater, festival og hvad man kan kalde ikke-voldelig krigsførsel. Ikke-voldelig skal forstås i den betydning som f.eks. Black Bloc anarkisterne bruger ordet, hvor man undgår enhver fysisk skade på mennesker.
 • Et andet angrebspunkt er, at bevægelsen er plaget af en udbredt modstand mod enhver form for struktur eller organisation. Det er nedslående at jeg, to år efter Seattle, er nødt til at skrive dette, men nogen må jo gøre det: i Nordamerika er dette i særdeleshed en bevægelse, hvis mål er at genopfinde demokratiet. Den er ikke imod organisering. Den ønsker derimod at skabe nye former for organisering. Den mangler ikke en ideologi. Disse nye former for organisering er dens ideologi.
 • Ved de amerikanske partikonventer forsøgte Milliardærer for Bush (eller Gore), iklædt dyre smokings og aftenrober, at presse bundter af falske pengesedler i lommerne på de tilstedeværende politibetjente, som tak for deres repression af de anderledes tænkende. Ingen kom tilnærmelsesvist til skade - måske får politiet aversionsterapi mod at slå folk i smoking? Den revolutionære anarkistiske klovneblok, med deres høje cykler, regnbueparykker og pibende køller, overraskede politiet ved at angribe hinanden (eller milliardærerne). I Quebec byggede man en gigantisk kopi af en middelalderlig katapult (med hjælp fra Selskabet for Kreativ Anakronisme), hvormed man skød bløde genstande mod FTAA mødet.
 • Uanset hvilken oprindelse man vælger at tillægge disse nye taktikker, så er de i fuldstændig overensstemmelse med bevægelsens generelle anarkistiske inspiration, hvor det handler mindre om at opnå statsmagt end om at udstille, delegitimere og afdække magtens mekanismer, samtidig med at man forsøger at vinde større og større autonomt rum. Det problematiske ved dette er imidlertid, at det kun er muligt i en generel atmosfære af fred.
 • Wombles
 • Er det ikke en selvfølge, at der må være en sammenhæng mellem den konkrete oplevelse af, at man først forestiller sig noget for derefter selv at skabe det, individuelt eller kollektivt, og evnen til at forestille sig sociale alternativer - særligt muligheden for et samfund baseret på mindre fremmedgørende former for kreativitet?
 • Man kunne måske endda sige, at revolutionære koalitioner altid bestræber sig på at bygge på en eller anden form for alliance mellem et samfunds mindst fremmedgjorte og dets mest undertrykte; egentlige revolutioner er altid blevet til, når disse to kategorier i vid udstrækning overlapper hinanden.
 •  
  David Graebers artikel fra 2002 i New Left Review om nye former for direkte aktion, om konsensusdemokrati og nogle korrektioner til pressens billede af anarkisternes såkaldte voldelighed.
sylvester roepstorff

Blogstorff - 1 views

 • den vigtige forskel på teori og praksis: "at det ikke kan være teoriens første opgave at omsætte sig selv i gerning. Teori er et forsøg på at orientere sig. Den må, mener Negt, holde afstand til praksis, hvis den vil redde sin kritiske funktion, for slet ikke at tale om sin sandhedsværdi" (99).
 •  
  Jeg tillader mig at henvise til egen blog, dvs. til et citat fra Peter Wivels bog om Petra Kelly, der handler om afstanden mellem teori og praksis.
sylvester roepstorff

HUMAN Library | Home - 0 views

 •  
  Dette er i samme boldgade som andre af Tankebankens projekter.
sylvester roepstorff

Demonstrér mod vores klimaracisme | information.dk - 0 views

 •  
  Jacob Holdts hårdtslående forsvar for civil ulydighed.
sylvester roepstorff

World-Information.Org - 0 views

 •  
  "The objective of World-Infostructure's knowledge base is to bring focus to the human dimension of information and communication technologies in a dynamic world of vested interests. It is designed to provide an overview of the status quo, the development and the history of the Infosphere as well as to enhance the visibility of issues of public interest that arise in connection with the emergence of digital media and computer networks. "
sylvester roepstorff

Critical Art Ensemble - 0 views

 •  
  Critical Art Ensemble is a collective of five tactical media practitioners of various specializations including computer graphics and web design, film/video, photography, text art, book art, and performance.
sylvester roepstorff

COMING TO A THEATER NEAR YOU - THE YES MEN FIX THE WORLD - The new movie that exposes t... - 1 views

 •  
  Denne side indeholder også en lang liste over grupper med alternativ politisk praksis. "One idea is to go try out challenge.theyesmen.org, where you can look at ideas for actions, come up with new ones, and join up with other troublemakers. You can also sign up on our list, and we'll let you know when we're planning something. "
 •  
  Hey - Fedt. Det ser spændende ud, og inspirerende, hvordan andre går til "opgaven", f.eks. 38 degrees. Også godt til at hjælpe med at definere os selv. F.eks. kalder 38 degrees på medlemsskab, hvor jeg mere ser det uformelle selvorganiserende (både selvdannende og selvopløsende) netværk som målet.
1 - 12 of 12
Showing 20 items per page