Skip to main content

Home/ Tankebanken/ Group items tagged politics

Rss Feed Group items tagged

sylvester roepstorff

Jes Stein: Dansk litteraturs nye revolutionære udfordrer selve fundamentet - ... - 1 views

 • Det ragede ikke nogen, for d’herrer bedrev nemlig litteratur! For de gamle litteraturkonger var der enormt langt mellem det private og det offentlige. Omvendt med Asta Oliva Nordenhof, som insisterer på poesien som modsprog og knytter forbindelse mellem værk og liv med meget personlige oplysninger om sig selv på Facebook. Nej, det er ikke frasalget af en bid af Dong til Goldman Sachs, der er ’politisk’ vigtigt for disse yngre, danske forfattere. De graver dybere og sætter spørgsmålstegn ved selve fundamentet for det hele.
 •  
  Ikke mindst i forbindelse med matheden og trætheden i og omkring politik er det, eller kan være opløftende at mærke en anden, en helt anden slags politisk handling - her hos en digter. Hvis det ellers har substans?
sylvester roepstorff

Krisen og den udeblevne systemkritik af Preben Wilhjelm - køb bogen hos SAXO.com - 2 views

 •  
  Preben Wilhjelms nye essay (på 64 sider). 
sylvester roepstorff

Systemkritikken, der blev væk | information.dk - 0 views

 • »Jeg fatter simpelthen ikke, at Socialdemokraterne, der altid har været keynesianere, kan gå ind for finanspagtens fem konvergenskriterier, der jo dikterer den mest neoliberalistiske politik, man kan komme i tanke om – og som i virkeligheden forhindrer dem i netop at bruge deres keynesianske metoder. Jeg fatter det ikke! Og når selv SF nu er med i finanspagten, ja så er det jo fuldstændig ustyrligt – det havde været utænkeligt for 15-20 år siden.
 •  
  Om Preben Wilhjelms nye bog. 
sylvester roepstorff

Capitalism vs. the Climate | The Nation - 1 views

 •  
  ... uden at have læst hele artiklen tillader jeg mig at bogmærke den fordi den præcist handler om det vi lige nu taler om. The Nations næste nummer er et temanummer om klima og kapitalisme. Her er det Naomi Klein. 
sylvester roepstorff

The Collapse of Fractional Banking | Wall Street Survivor University - 1 views

 • The U.S. government has confirmed that indeed a recession began in December 2007, when the price of oil climbed to nearly $100 a barrel.
 • And this is what governments are seeing, banks are seeing, what markets are seeing, but no one is talking about it because it portends changes that are greater than anyone can seriously contemplate.
 • Critics of the concept of peak oil claim that it is crazy to suggest we’re running out of oil – and they’re right! These critics fail to understand the predicament of Peak Oil which is that the rate of growth in the daily/monthly/yearly production of oil is slowing and after the peak, will fall into permanent decline.
 • ...3 more annotations...
 • Indeed, it is our collective addiction to growth that is the cause of this peak oil predicament. Our entire way of life is focused on growth: growing a family, growing a city, growing a business and growing our economy. All of this growth was needed to perpetuate the fractional reserve banking system, which is now on life support, about to die.
 • "We’re dealing with a cultural problem.
 • It all depends on your inner state, your point of view, how you interpret the world around you.
rune66

Ny regering - fornyet værdikamp | information.dk - 1 views

 • Hvis vi vinder magten, skal den bruges til at genetablere og gentænke velfærdssamfundet. Ikke bare i økonomisk forstand, men også demokratisk og kulturelt gennem en inkluderende borgerskabspolitik.
  • sylvester roepstorff
    
   Selv om det ikke kun er økonomisk genetablering af fremtidens samfund, så bruger hun stadig ordet velfærdssamfund. Måske man skulle finde et andet navn for det. Et humant ligevægtssamfund er stadig et godt ord.
  • rune66
    
   Det er et virkelig godt ord, som jeg synes er meget mere efterstræbelsesværdigt. Velfærdssamfund har altid smagt mig som for meget luksus og dekadence.
 •  
  Trine Pertou Machs kronik om den politik, der også skal gå længere end S-SF indtil videre har skitseret.
 •  
  Trine Pertou Machs kronik om den politik, der også skal gå længere end S-SF indtil videre har skitseret.
sylvester roepstorff

Interview: Det Fri Universitet - Kunstkritikk - Norsk utgave - 0 views

 • Det kan ikke være rigtigt, at staten skal kunne blande sig i, hvorvidt man kan organisere sig omkring skabelsen af et universitet i forhold til den viden, man er interesseret i at udforske.
 •  
  Interview i det norske online kunsttidsskrift Kunstkritikk med Henriette Heise og Jakob Jakobsen om Det Fri Universitet og udstillingen Trauma 1-11 på Museet for Samtidskunst i Roskilde om perioden 2001-2011.
sylvester roepstorff

GOOD Home Page - GOOD - 1 views

 •  
  Omfattende og grundigt politisk og kulturelt webmagasin.
 •  
  Er ikke nået til det grundige endnu, kun en række kortere artikler, men det er også godt det samme. Læste den om Delicious og lod mig især ramme af følgende: "Two Internet entrepreneurs are hunting the Great White Whale of the web, the problem that results from following hundreds of people on Twitter, reading dozens of blogs, keeping 15 browser tabs open at a time and participating in social media from Facebook to Google+: There's just too much data coming in for the human mind to process." Og jeg er oven i købet hverken på Facebook eller Google+ ...
sylvester roepstorff

Folkets valg - Borgerlyst - 0 views

 •  
  Fokuserer på hvad borgerne selv kan gøre - er uafhængig af partipolitik og ser stort på partipolitiske skel.
sylvester roepstorff

Debattens X-factor / Commoniser - 0 views

 •  
  God dialog om hvorfor man ikke har lyst til at deltage i mediecirkusset - og hvorfor indkaldelser af diverse 'stemmer' er søgt og dømt til at mislykkes.
sylvester roepstorff

Det hele bliver så uendelig småt | information.dk - 0 views

 • »Kunsten giver mulighed for, at vi kommer til at kende noget dybere. Hvis jeg skulle forstå menneskets vilkår i Sovjetunionen, så kan jeg selvfølgelig læse en masse historiske beretninger, men jeg kommer ikke ind under huden på noget menneske. Hvis jeg derimod læser Pasternaks Dr. Zhivago, så får jeg en langt dybere fornemmelse af, hvad det var for menneskelige lidelser og aspirationer, der var i en given periode. Jeg bliver klogere på perioden ved at beskæftige mig med periodens kunst.«
  • sylvester roepstorff
    
   Argument for kunst som kilde til dybere viden.
 • »Vi er 5,5 mio. mennesker. Der er ikke de markedskræfter til stede, der kan sørge for, at det smalle overhovedet kommer op over jorden. Vi står på skuldrene af vores kunst og kultur, og hvis vi fjerner grundlaget for det, så kan vi kun gå på museum og se på det. Vi bidrager ikke med noget selv. Og hver generation skal ud fra en konservativ betragtning bidrage. Vi skal ikke bare være museumsforvaltere.«
 • »Det politiske liv er konvergeret ind mod en bred midte. Den kamp, der var i 60erne og 70erne om, hvordan samfundet skulle indrettes, den er jo væk. Der er jo ikke nogen, der vil have etwas ganz anderes. Ingen skinbarlig kapitalisme eller socialisme. I stedet kommer vi til at diskutere fordelingen af midlerne i et samfund, vi er enige om indretningen af. Der er jo ikke noget at sige til, at kunstnerne ikke har noget at sige om cafépenge. Der er ikke længere noget uendeligt stort at tale om, så det bliver det uendeligt små.«
 • ...3 more annotations...
 • Og det er her kunstens demokratiske potentiale viser sig, mener Per Stig Møller.
 • »Den smalle kunst vokser jo tit ud og bliver bred. Cobrakunstnerne var smalle. Nu hænger de alle steder. Hvis ingen laver den smalle kunst, så er der ingen nydannelse.
 • Det smalles grundvilkår Støtten til den smalle kunst vil altid være omdiskuteret, mener Per Stig Møller. Det er et grundvilkår. Vi vil først senere få valuta for pengene.
 •  
  Om manglen på intellektuelle, hvor Per Stig ikke kunne få nogle til at holde tale til COP15 - hvor man dog ikke hører om hvorfor de ikke ville tale på regeringens vegne til COP15 (der skulle nok være nogle gode politisk-ideologisk-strategiske grunde); - men også om nødvendigheden af det politiske og manglen på en - grundlagsdebat.
sylvester roepstorff

De nye anarkister - Aktivist.nu - 0 views

 • Betegnelsen anti-globaliseringsbevægelse er en opfindelse, som stammer fra de amerikanske medier, og aktivisterne har aldrig brudt sig om den. Hvis dette er en bevægelse imod noget, er det imod neoliberalismen,
 • Men i USA er sproget altid et problem.
 • The no-border Network, som har parolen: intet menneske er illegalt, har organiseret uge-lange teltlejre (laboratorier for kreativ modstand) på den polsk-tyske og de ukrainske grænser, på Sicilien og i Tarifa i Spanien. Aktivister har klædt sig ud som grænsevagter, bygget båd-broer over floden Oder og blokeret Frankfurt Lufthavn med et fuldtalligt klassisk orkester i protest mod deportationen af immigranter (der er eksempler på deporterede som er døde af kvælning på Lufthansa og KLM fly). Denne sommers lejr er planlagt til at finde sted i Strasbourg, hjemby for det europæiske Schengen-system, som er en eftersøgnings- og kontroldatabase med titusindvis af terminaler over hele Europa, som overvåger og registrerer immigranter, aktivister, og hvem de ellers måtte ønske. Flere og flere aktivister har forsøgt at gøre opmærksom på den kendsgerning, at den neoliberale vision af "globalisering" i høj grad er begrænset til bevægelighed af kapital og varer, og at den faktisk øger barriererne for den frie bevægelighed for mennesker, information og ideer; størrelsen af det amerikanske grænseværn er næsten tredoblet siden underskrivelsen af NAFTA. Det kan dårligt overraske: hvis det ikke var muligt effektivt at fastholde størstedelen af verdens befolkning i fattigdoms-enklaver, var der i udgangspunktet ikke noget incitament for firmaer som Nike eller Gap til at flytte produktionen dertil. Med fri bevægelighed for mennesker ville hele det neoliberale projekt kollapse. Når folk taler om udhulningen af den nationale suverænitet, er det vigtigt at huske på at nationalstaternes mest betydningsfulde bedrift i forrige århundrede har været etableringen af et ensartet net af svært bevogtede barrierer over hele verden. Det er præcis dette internationale kontrolsystem, som vi kæmper imod i den ægte globaliserings navn.
 • ...7 more annotations...
 • Jeg vil sige, at det, der egentlig skræmmer magthaverne, ikke er bevægelsens vold, men snarere det relative fravær af vold; regeringer ved simpelthen ikke, hvordan de skal håndtere en åbenlys revolutionær bevægelse, der nægter at falde ind i det velkendte mønster for væbnet modstand. Bestræbelserne for at ødelægge et eksisterende paradigme er som regel ret selvbevidst. Hvor det engang forekom, at de eneste alternativer til almindelige demonstrationer enten var Gandhisk ikke-voldelig civil ulydighed eller direkte oprør, har grupper som Direct Action Network, Reclaim the Streets, Black Blocs og Tute Bianche hver på deres måde forsøgt at åbne et helt nyt territorium derimellem. De forsøger at opfinde, hvad mange kalder et nyt sprog af civil ulydighed, idet de forener elementer af gadeteater, festival og hvad man kan kalde ikke-voldelig krigsførsel. Ikke-voldelig skal forstås i den betydning som f.eks. Black Bloc anarkisterne bruger ordet, hvor man undgår enhver fysisk skade på mennesker.
 • Et andet angrebspunkt er, at bevægelsen er plaget af en udbredt modstand mod enhver form for struktur eller organisation. Det er nedslående at jeg, to år efter Seattle, er nødt til at skrive dette, men nogen må jo gøre det: i Nordamerika er dette i særdeleshed en bevægelse, hvis mål er at genopfinde demokratiet. Den er ikke imod organisering. Den ønsker derimod at skabe nye former for organisering. Den mangler ikke en ideologi. Disse nye former for organisering er dens ideologi.
 • Ved de amerikanske partikonventer forsøgte Milliardærer for Bush (eller Gore), iklædt dyre smokings og aftenrober, at presse bundter af falske pengesedler i lommerne på de tilstedeværende politibetjente, som tak for deres repression af de anderledes tænkende. Ingen kom tilnærmelsesvist til skade - måske får politiet aversionsterapi mod at slå folk i smoking? Den revolutionære anarkistiske klovneblok, med deres høje cykler, regnbueparykker og pibende køller, overraskede politiet ved at angribe hinanden (eller milliardærerne). I Quebec byggede man en gigantisk kopi af en middelalderlig katapult (med hjælp fra Selskabet for Kreativ Anakronisme), hvormed man skød bløde genstande mod FTAA mødet.
 • Uanset hvilken oprindelse man vælger at tillægge disse nye taktikker, så er de i fuldstændig overensstemmelse med bevægelsens generelle anarkistiske inspiration, hvor det handler mindre om at opnå statsmagt end om at udstille, delegitimere og afdække magtens mekanismer, samtidig med at man forsøger at vinde større og større autonomt rum. Det problematiske ved dette er imidlertid, at det kun er muligt i en generel atmosfære af fred.
 • Wombles
 • Er det ikke en selvfølge, at der må være en sammenhæng mellem den konkrete oplevelse af, at man først forestiller sig noget for derefter selv at skabe det, individuelt eller kollektivt, og evnen til at forestille sig sociale alternativer - særligt muligheden for et samfund baseret på mindre fremmedgørende former for kreativitet?
 • Man kunne måske endda sige, at revolutionære koalitioner altid bestræber sig på at bygge på en eller anden form for alliance mellem et samfunds mindst fremmedgjorte og dets mest undertrykte; egentlige revolutioner er altid blevet til, når disse to kategorier i vid udstrækning overlapper hinanden.
 •  
  David Graebers artikel fra 2002 i New Left Review om nye former for direkte aktion, om konsensusdemokrati og nogle korrektioner til pressens billede af anarkisternes såkaldte voldelighed.
rune66

Jerome Karabel: Democratic Panic and the Meaning of Massachusetts - 0 views

 •  
  "It would be tragic indeed if the defeat in Massachusetts continues to be grossly overinterpreted by Democrats, causing a fatal loss of nerve when courage and steadfastness are required. After nearly one hundred years of struggle to establish the principle of universal health care, the Democrats have finally reached the one-yard line. Opportunities like these are rare, and if the Democrats - with control of the White House and with substantial majorities in both the House and Senate - cannot get the ball into the end zone, they will justifiably lose the people's confidence in their capacity to govern. Democrats simply must find a way to get this done. Failure to do so will cost them grievously at the polls, but the real casualty will be a growing loss of faith in the very possibility of progressive social change."
 •  
  Obama gør altså i den grad en forskel bare apropos vores snak. Health care er bare én af de rigtig betydningsfulde sager.
1 - 15 of 15
Showing 20 items per page