Skip to main content

Home/ Groups/ Tankebanken
rune66

As Amazon Rises, So Does the Opposition - The New York Times - 0 views

 •  
  "If you relentlessly squeeze workers and suppliers, if you undermine every community's local businesses, if you capture all of this surplus under the guise of efficiency and channel those gains to a small number of people, you end up with a system that is very vulnerable," said Ms. Mitchell, an antitrust reformer and monopoly critic. "That is what we've been doing, systematically and as a matter of public policy."
rune66

All of the World's Money and Markets in One Visualization (2017 Update) - 1 views

 •  
  Fantastisk visualisering - og skræmmende. Det er en visualisering af verdens tomhed.
rune66

Projektet - Kunst klima og demokrati - 2 views

 • Formålet med nærværende kunstprojekt
  • rune66
    
   Her kan man skrive sine bemærkninger
  • rune66
    
   Og du burde kunne svar på dem
  • sylvester roepstorff
    
   Her svarer jeg så din kommentar og opretter lige en nedenunder.
 • lovgivende forsamling
  • sylvester roepstorff
    
   Ja, man skal også huske at trykke på gruppe for at kommentaren kan ses. Man behøver vel ikke at vælge nogen gruppe. Hmm. nå det skal man så åbenbart ellers kan man ikke poste.
  • rune66
    
   Jo man skal så vælge gruppe har jeg også opdaget
  • rune66
    
   Kunne have cool, hvis det også havde være trådet, men ok
 • Multi Body Sortition Model
  • rune66
    
   Denne er virkelig perspektivrig
  • sylvester roepstorff
    
   Jep :-). - nu med lyserød. Jeg tænkte også om man skulle kategorisere farverne, men det bliver nok for omstændligt. - Det er værre, det med grupperne. I virkeligheden skulle alle gerne kunne kommentere og ikke kun de stemmeberettigede.
  • sylvester roepstorff
    
   Fra notifikationen (man får i sin mailboks) kan man også kun komme hen til dokumentet, ikke til kommentaren. Hvis der virkelig mange kommentarer, er det te en ulempe fordi man så har svært ved at finde den kommentar man gerne ville svare på.
  • sylvester roepstorff
    
   ... slettede den mon resten af min kommentar?
  • sylvester roepstorff
    
   Nå, okay, så kunne jeg se den.
  • rune66
    
   Ja - Det er teknisk nok bare for vanskeligt at gøre. Man kan heller ikke svare på specifikke indlæg. Det er trådningen lidt én-dimensionel
rune66

Psykedelisk socialisme skal hjælpe Corbyn mod neoliberalisterne | Information - 0 views

 • I denne debat er der udviklet en strømning, der tager umiddelbart provokerende forslag op. Der bliver talt om ’syre-corbynisme’ – det er ment som et positivt ladet ord – og i samme boldgade har professor i politisk og kulturel teori Jeremy Gilberts forslået bevidsthedsudvidende psykedelisk socialisme. Med bevidsthedsudvidende menes blandt andet basisgrupper, meditation, happenings, fester til langt ud på natten, eksperimenterende jazz-rock og lignende, som i Gilberts øjne bør have en ny og seriøst diskuteret chance.
 • Gilbert taler om ’bevidsthedsudvidende aktiviteter’ i bred forstand, når han taler om det psykedeliske (ordet blev skabt i 1950’erne af oldgræske ord for psyke, sind og åbning eller klarhed)
 • I Jeremy Gilbert brede begreb om det psykedeliske er han inspireret af bloggeren og filosoffen Mark Fishers’ (1968-2017) idé om ’syre-kommunisme’. Det vil sige det, der har at gøre med 1960’ernes og 1970’ernes modkulturer omkring rockmusik, miljø, stoffer, kvindefrigørelse og forsøgene på at opbygge nye bevægelser omkring kønsspørgsmål. Med mere.
 •  
  Ret interessant vinkel, at tage 70'erne op som (politisk) metode
sylvester roepstorff

http://erikchristensen.net/wp-content/uploads/2011/05/5-erik-christensen-bogformat.pdf - 1 views

 •  
  "Fælled og lokalsamfund"
rune66

Stor dansk fond sætter flere penge i klima og miljø - Politiken.dk - 0 views

 •  
  "Målet er at hjælpe samfundet med at finde ud af, hvilken vej vi skal gå for at løse de problemer, vi står overfor. Jeg kan godt være bekymret for, hvor vi er på vej hen. Der er håbet, at vi kan give vores lille bidrag - lille i relativ forstand - til at komme tættere på en løsning, sådan at alle verdensborgere kan leve nogenlunde fornuftigt og ikke skal sulte eller rammes af oversvømmelser, og hvad der ellers kan ske«, siger Jens Kann-Rasmussen."
rune66

Lovmedholdeligheden ligger under for økonomien | Information - 0 views

 •  
  Interessant historisk betragtning om, hvilket moralsk/etisk grundlag, der er blevet anvendt gennem tiden i centraladministrationen. Fra det juridiske til det økonomiske.
sylvester roepstorff

Humanistisk forskning klarer sig fint - Politiken.dk - 0 views

 •  
  Flere argumenter for humaniora og til legitimiteten af åndsvidenskaberne.
rune66

Demokratiske åbningstaler skrives ikke på Christiansborg | Information - 2 views

 • Noget fundamentalt har ændret sig. Bag de årlige ritualer – åbningstale, finanslov, meningsmålinger – finder vi en tendens til en gradvis tilbagerulning af velfærdsrettigheder. Denne tendens bør ikke kun ses i lyset af den seneste økonomiske krise, da tendensen har været gældende siden Murens Fald. Pensionsalderen er blevet sat op, efterlønnen afskaffet og både kontanthjælp for unge og førtidspension er blevet kraftigt forringet. Samtidig er offentlige arbejdspladser blevet afdemokratiseret gennem privatisering, senest i DONG. Folkeskolelærerne, sygeplejerskerne og hjemmehjælperne er blevet sat under detailstyring og tidspres. Uligheden er i Danmark steget hurtigere end i de omkringliggende europæiske lande, selv om den danske økonomi har præsteret godt. Gevinsterne af den økonomiske vækst fra slut-90’erne og 00’erne blev ikke omfordelt. Siden krisen har der været et bredt folketingsflertal for, at byrden skulle lægges på befolkningens snarere end på bankernes skuldre.
 • I dag dominerer markedskræfterne de sociale kræfter.
 • Da de sociale kræfter var bedre organiserede og derfor stærkere, kunne fagbevægelsen skabe velfærdsstaten. Danmark var i det 20. århundrede kampplads for arbejderbevægelsen, som via strejker krævede sociale og økonomiske forbedringer. Denne bevægelse fik succes, da de borgerlige frygtede, at åbne konfrontationer med arbejderne ville føre til tabte gevinster og øget opbakning til kommunisterne og andre revolutionære organisationer med potentiel støtte fra Øst. Derfor så de borgerlige sig nødsaget til at indlede forhandlinger med arbejderbevægelsen. I dag ser mange af Folketingets socialdemokrater denne kamp som overstået, mens andre end ikke vil indrømme, at fortidens sejre blev bygget på solidarisk organisering, som hovedsageligt fandt sted igennem en kampvillig fagbevægelse.
 • ...1 more annotation...
 • Opfordringen må derfor være: Lad os give mere opmærksomhed til alle, som organiserer sig, alle som forsøger at tackle deres problemer sammen i stedet for alene. Lad os tale om organiseringsgrad og ikke kun meningsmålinger og Christiansborg-alliancer. Lad os tale om demokrati på arbejdspladsen og ikke kun om jobskabelse, om fællesskab og solidaritet i hverdagen og ikke blot om vækst. Hvis politikerne igen må handle under pres fra et organiseret samfund, kan de sidste årtiers tendens vendes. Så kan demokratiet igen få ilt, og åbningstalerne kan komme til at handle om fælles projekter for det bedre i stedet for centraliseret administration af »nødvendighed«. For demokrati handler, ligesom magt, ikke kun om regeringsmagt, men om deltagelse og organisering, om med- og selvbestemmelse.
sylvester roepstorff

Nussbaum, M.C.: Not For Profit: Why Democracy Needs the Humanities. (Hardcover) - 1 views

 • Historically, the humanities have been central to education because they have rightly been seen as essential for creating competent democratic citizens. But recently, Nussbaum argues, thinking about the aims of education has gone disturbingly awry both in the United States and abroad. Anxiously focused on national economic growth, we increasingly treat education as though its primary goal were to teach students to be economically productive rather than to think critically and become knowledgeable and empathetic citizens. This shortsighted focus on profitable skills has eroded our ability to criticize authority, reduced our sympathy with the marginalized and different, and damaged our competence to deal with complex global problems. And the loss of these basic capacities jeopardizes the health of democracies and the hope of a decent world.
 •  
  Her findes nogle argumenter for humaniora og åndsvidenskab fra en person, hvis hele værk også kan ses som et forsvar for disse.
 •  
  Har lige checket anmeldelser på Amazon, og bogen lyder interessant, men også måske lidt for tynd. Se f.eks.: http://www.amazon.com/review/R2DJTI7ZHQ0LPW/ref=cm_cr_dp_cmt?ie=UTF8&ASIN=0691140642&nodeID=283155&store=books#wasThisHelpful Hendes pointer med at uddannelser i dag begrundes med vækst, synes jo at være i fuldstændig synkronisation med den igangværende dimensionering på danske universiteter. Jeg føler mig samtidig følelsesmæssigt ude af stand til at rumme min egen frustration over, hvad jeg oplever som magtmisbrug og korruption bland nutidens politkere og embedsfolk (som f.eks. ham jeg fortalte om, der er mere interesserede i storcentre end uddannelser, og i øvrigt scorer en kæmpe løn). I virkeligheden synes jeg det er noget, som er værd for mig/os at behandle denne frustration helt separat, for den forhindrer én i at komme videre med den vedholdende kritik, og arbejde med alternativer. Mit bedste middel mod den er at ignorere politikerdimensionen af virkeligheden, og måske det bare er det, som jeg fortsat skal gøre. De er simpelthen udenfor rækkevidde. De tjener deres gode penge, har deres fede karrierer, og har bildt sig selv ind, at de gør det godt, og der er ikke længere noget, der kan trænge ind til dem. Se i øvrigt mit link til http://www.information.dk/511467
sylvester roepstorff

'Hold op med at mærke efter i dig selv' | Information - 0 views

 • »Vi har erstattet det kristne tankesæt, hvor alt i livet handlede om at nærme sig Gud, med sådan en psykologisk livsanskuelse, hvor det ikke er Gud, der er i centrum, men selvet. Vi går ikke til præsten men til coachen, terapeuten eller psykologen, og vi læser ikke Biblen men selvhjælpsbøger. Vi går ikke til bekendelse, vi håber ikke på frelse, men vi håber på selvrealisering,« siger Svend Brinkmann.
 • stoicismen
 • De gør egentlig bare det, som den nuværende samfundsorden forventer af dem. Jeg synes bare, der er problemer ved den nuværende samfundsorden. Der er faktisk alternativer.
 • ...3 more annotations...
 • Men en tese i bogen er, at de her epidemier af depressioner, vi har, måske skyldes, at folk i høj grad ikke får lov at være den samme over tid og sted, men hele tiden skal udvikle og realisere sig.«
 • »De fleste svar ligger uden for dig selv, i den verden, vi er en del af. Jeg mener faktisk, at al den her mærken efter har taget ekstremt meget overhånd, og at vi nu træffer beslutninger primært ved at mærke efter, hvor vi også burde konsultere vores fornuft.«
 • »Vi har en verden med klimakriser og økonomiske kriser, arbejdsløshed og krige, og hvad ved jeg. I sådan en verden er der jo nok af ting, vi bør sige nej til og afstå fra. Meget af det er frembragt af det, jeg kalder en vækstfilosofi, som på det personlige plan udarter sig i det her med konstant udvikling, men som på et samfundsmæssigt plan også udarter sig i konstant samfundsmæssig udvikling. Og meget af det tror jeg, vi bliver nødt til at sige nej til. Vi bliver nødt til at have nej-hatten på.«
 •  
  Sven Brinkmann om ikke at være for overfokuseret på sig selv, hvad han også skriver om i sin bog om diagnose, hvor faren er at man kan blive for selvovervåget i en tid hvor der stilles mange diagnoser. - Det interessante med SB er også at han introducerer en helt anden måde at tænke om "selvudvikling", altså om udvikling på med grund i stoicismen (jfr. P1 debat 2.10.2014 kl. 12.30), der skal fungere som et supplement eller korrektiv til den evidensbaserede og til tider narcissistiske selvudviklingskultur.
sylvester roepstorff

åndsvidenskab - ODS - 0 views

 •  
  ODS' definition af åndsvidenskab, som jeg henholder mig til - og som altså ikke er den samme som Martinus' definition. - Det ligger tæt på humaniora, men er mindre institutionelt end denne. Den ligger samtidig som en parallel til naturvidenskab og rangerer på linje hermed.
sylvester roepstorff

(2) "med Diogenes' Lygte" - Den gennemsete Grundlov og antiintellektualismen | Jens Wen... - 0 views

 •  
  En beskrivelse af antiintellektualismen omkring Grundlovens udfærdigelse.
rune66

Hvorfor lyver den skiderik? | Information - 2 views

 •  
  Skal journalister til at nedtrappe retorikken for at få samtalen genskabt? Er det for nemt bare at skyde med skarpt? Er det nødvendigt?
rune66

Linda Overgaard, erhvervsredaktør | www.business.dk - 0 views

 •  
  "LINDA OVERGAARD"
1 - 20 of 393 Next › Last »
Showing 20 items per page