Skip to main content

Home/ Groups/ Tankebanken
sylvester roepstorff

http://erikchristensen.net/wp-content/uploads/2011/05/5-erik-christensen-bogformat.pdf - 1 views

 •  
  "Fælled og lokalsamfund"
rune66

Stor dansk fond sætter flere penge i klima og miljø - Politiken.dk - 0 views

 •  
  "Målet er at hjælpe samfundet med at finde ud af, hvilken vej vi skal gå for at løse de problemer, vi står overfor. Jeg kan godt være bekymret for, hvor vi er på vej hen. Der er håbet, at vi kan give vores lille bidrag - lille i relativ forstand - til at komme tættere på en løsning, sådan at alle verdensborgere kan leve nogenlunde fornuftigt og ikke skal sulte eller rammes af oversvømmelser, og hvad der ellers kan ske«, siger Jens Kann-Rasmussen."
rune66

Lovmedholdeligheden ligger under for økonomien | Information - 0 views

 •  
  Interessant historisk betragtning om, hvilket moralsk/etisk grundlag, der er blevet anvendt gennem tiden i centraladministrationen. Fra det juridiske til det økonomiske.
sylvester roepstorff

Humanistisk forskning klarer sig fint - Politiken.dk - 0 views

 •  
  Flere argumenter for humaniora og til legitimiteten af åndsvidenskaberne.
rune66

Demokratiske åbningstaler skrives ikke på Christiansborg | Information - 2 views

 • Noget fundamentalt har ændret sig. Bag de årlige ritualer – åbningstale, finanslov, meningsmålinger – finder vi en tendens til en gradvis tilbagerulning af velfærdsrettigheder. Denne tendens bør ikke kun ses i lyset af den seneste økonomiske krise, da tendensen har været gældende siden Murens Fald. Pensionsalderen er blevet sat op, efterlønnen afskaffet og både kontanthjælp for unge og førtidspension er blevet kraftigt forringet. Samtidig er offentlige arbejdspladser blevet afdemokratiseret gennem privatisering, senest i DONG.

  Folkeskolelærerne, sygeplejerskerne og hjemmehjælperne er blevet sat under detailstyring og tidspres. Uligheden er i Danmark steget hurtigere end i de omkringliggende europæiske lande, selv om den danske økonomi har præsteret godt.

  Gevinsterne af den økonomiske vækst fra slut-90’erne og 00’erne blev ikke omfordelt. Siden krisen har der været et bredt folketingsflertal for, at byrden skulle lægges på befolkningens snarere end på bankernes skuldre.

 • I dag dominerer markedskræfterne de sociale kræfter.
 • Da de sociale kræfter var bedre organiserede og derfor stærkere, kunne fagbevægelsen skabe velfærdsstaten. Danmark var i det 20. århundrede kampplads for arbejderbevægelsen, som via strejker krævede sociale og økonomiske forbedringer.

  Denne bevægelse fik succes, da de borgerlige frygtede, at åbne konfrontationer med arbejderne ville føre til tabte gevinster og øget opbakning til kommunisterne og andre revolutionære organisationer med potentiel støtte fra Øst. Derfor så de borgerlige sig nødsaget til at indlede forhandlinger med arbejderbevægelsen.

  I dag ser mange af Folketingets socialdemokrater denne kamp som overstået, mens andre end ikke vil indrømme, at fortidens sejre blev bygget på solidarisk organisering, som hovedsageligt fandt sted igennem en kampvillig fagbevægelse.

 • ...1 more annotation...
 • Opfordringen må derfor være: Lad os give mere opmærksomhed til alle, som organiserer sig, alle som forsøger at tackle deres problemer sammen i stedet for alene. Lad os tale om organiseringsgrad og ikke kun meningsmålinger og Christiansborg-alliancer. Lad os tale om demokrati på arbejdspladsen og ikke kun om jobskabelse, om fællesskab og solidaritet i hverdagen og ikke blot om vækst.

  Hvis politikerne igen må handle under pres fra et organiseret samfund, kan de sidste årtiers tendens vendes. Så kan demokratiet igen få ilt, og åbningstalerne kan komme til at handle om fælles projekter for det bedre i stedet for centraliseret administration af »nødvendighed«. For demokrati handler, ligesom magt, ikke kun om regeringsmagt, men om deltagelse og organisering, om med- og selvbestemmelse.

sylvester roepstorff

Nussbaum, M.C.: Not For Profit: Why Democracy Needs the Humanities. (Hardcover) - 1 views

 • Historically, the humanities have been central to education because they have rightly been seen as essential for creating competent democratic citizens. But recently, Nussbaum argues, thinking about the aims of education has gone disturbingly awry both in the United States and abroad. Anxiously focused on national economic growth, we increasingly treat education as though its primary goal were to teach students to be economically productive rather than to think critically and become knowledgeable and empathetic citizens. This shortsighted focus on profitable skills has eroded our ability to criticize authority, reduced our sympathy with the marginalized and different, and damaged our competence to deal with complex global problems. And the loss of these basic capacities jeopardizes the health of democracies and the hope of a decent world.
 •  
  Her findes nogle argumenter for humaniora og åndsvidenskab fra en person, hvis hele værk også kan ses som et forsvar for disse.
 •  
  Har lige checket anmeldelser på Amazon, og bogen lyder interessant, men også måske lidt for tynd. Se f.eks.:

  http://www.amazon.com/review/R2DJTI7ZHQ0LPW/ref=cm_cr_dp_cmt?ie=UTF8&ASIN=0691140642&nodeID=283155&store=books#wasThisHelpful

  Hendes pointer med at uddannelser i dag begrundes med vækst, synes jo at være i fuldstændig synkronisation med den igangværende dimensionering på danske universiteter. Jeg føler mig samtidig følelsesmæssigt ude af stand til at rumme min egen frustration over, hvad jeg oplever som magtmisbrug og korruption bland nutidens politkere og embedsfolk (som f.eks. ham jeg fortalte om, der er mere interesserede i storcentre end uddannelser, og i øvrigt scorer en kæmpe løn).

  I virkeligheden synes jeg det er noget, som er værd for mig/os at behandle denne frustration helt separat, for den forhindrer én i at komme videre med den vedholdende kritik, og arbejde med alternativer. Mit bedste middel mod den er at ignorere politikerdimensionen af virkeligheden, og måske det bare er det, som jeg fortsat skal gøre. De er simpelthen udenfor rækkevidde. De tjener deres gode penge, har deres fede karrierer, og har bildt sig selv ind, at de gør det godt, og der er ikke længere noget, der kan trænge ind til dem.

  Se i øvrigt mit link til http://www.information.dk/511467
sylvester roepstorff

'Hold op med at mærke efter i dig selv' | Information - 0 views

 • »Vi har erstattet det kristne tankesæt, hvor alt i livet handlede om at nærme sig Gud, med sådan en psykologisk livsanskuelse, hvor det ikke er Gud, der er i centrum, men selvet. Vi går ikke til præsten men til coachen, terapeuten eller psykologen, og vi læser ikke Biblen men selvhjælpsbøger. Vi går ikke til bekendelse, vi håber ikke på frelse, men vi håber på selvrealisering,« siger Svend Brinkmann.
 • stoicismen
 • De gør egentlig bare det, som den nuværende samfundsorden forventer af dem. Jeg synes bare, der er problemer ved den nuværende samfundsorden. Der er faktisk alternativer.
 • ...3 more annotations...
 • Men en tese i bogen er, at de her epidemier af depressioner, vi har, måske skyldes, at folk i høj grad ikke får lov at være den samme over tid og sted, men hele tiden skal udvikle og realisere sig.«
 • »De fleste svar ligger uden for dig selv, i den verden, vi er en del af. Jeg mener faktisk, at al den her mærken efter har taget ekstremt meget overhånd, og at vi nu træffer beslutninger primært ved at mærke efter, hvor vi også burde konsultere vores fornuft.«
 • »Vi har en verden med klimakriser og økonomiske kriser, arbejdsløshed og krige, og hvad ved jeg. I sådan en verden er der jo nok af ting, vi bør sige nej til og afstå fra. Meget af det er frembragt af det, jeg kalder en vækstfilosofi, som på det personlige plan udarter sig i det her med konstant udvikling, men som på et samfundsmæssigt plan også udarter sig i konstant samfundsmæssig udvikling. Og meget af det tror jeg, vi bliver nødt til at sige nej til. Vi bliver nødt til at have nej-hatten på.«
 •  
  Sven Brinkmann om ikke at være for overfokuseret på sig selv, hvad han også skriver om i sin bog om diagnose, hvor faren er at man kan blive for selvovervåget i en tid hvor der stilles mange diagnoser. - Det interessante med SB er også at han introducerer en helt anden måde at tænke om "selvudvikling", altså om udvikling på med grund i stoicismen (jfr. P1 debat 2.10.2014 kl. 12.30), der skal fungere som et supplement eller korrektiv til den evidensbaserede og til tider narcissistiske selvudviklingskultur.
sylvester roepstorff

åndsvidenskab - ODS - 0 views

 •  
  ODS' definition af åndsvidenskab, som jeg henholder mig til - og som altså ikke er den samme som Martinus' definition. - Det ligger tæt på humaniora, men er mindre institutionelt end denne. Den ligger samtidig som en parallel til naturvidenskab og rangerer på linje hermed.
sylvester roepstorff

(2) "med Diogenes' Lygte" - Den gennemsete Grundlov og antiintellektualismen | Jens Wen... - 0 views

 •  
  En beskrivelse af antiintellektualismen omkring Grundlovens udfærdigelse.
rune66

Hvorfor lyver den skiderik? | Information - 2 views

 •  
  Skal journalister til at nedtrappe retorikken for at få samtalen genskabt? Er det for nemt bare at skyde med skarpt? Er det nødvendigt?
rune66

Linda Overgaard, erhvervsredaktør | www.business.dk - 0 views

 •  
  "LINDA OVERGAARD"
rune66

Uha, hvor går det godt! | Journalisten.dk - 0 views

 •  
  Det er måske forklaringen på, at man ikke ser Berlingske foretage nogen kobling til JSN's bøger.
rune66

Regeringens 2020-plan ved at visne - Økonomi | www.business.dk - 0 views

 • Det ligner mere og mere ren ønsketænkning, at Danmark fra 2016 frem mod 2020 skulle få en vækst på 2,3 pct. årligt, som regeringen forudser i sin 2020-plan. Også regeringens skøn for 2014 og 2015 er urealistiske, har mange økonomer slået fast på det seneste.

  • rune66
    
   Skal man spørge Lars Erik Skovgaard om han har læst Den store omstilling? Jvf. følgende udsnit:

   At ramme muren
   Nu må det vist være nok. Tallenes tale er tydelig og tyngende, billedet ubehagelig klart.
   Det, som er anliggendet her, er ikke at drøfte, om EU eller eurozonen bør styrke den politisk-økonomiske integration og centrale styring. Ej heller om der skal pumpes endnu flere milliarder ind i redningsfonden EFSF, stilles skærpede krav til bankernes kapitalgrundlag, indføres en lovfæstet adskillelse af traditionel bankservice fra spekulativ investeringsvirksomhed, lægges en afgift på finanstransaktioner eller gennemtvinges forstærket budgetdisciplin i landene. Alt det er sikkert nødvendigt, og noget af det vil måske ligefrem blive gennemført.
   Pointen er at sandsynliggøre, at den økonomiske model, der har været fulgt de seneste mange årtier, har udtømt sine muligheder.
   Nogle siger det mere kontant end andre.
   »Når det kommer til stykket har det seneste årtis økonomiske velstand været svindel: Et fuldstændig uholdbart pyramidespil, bygget på et bjerg af privat gæld,« lyder formuleringen fra en af de mere hårdtslående, Albert Edwards, finansanalytiker med stjernestatus hos den franske storbank Société Générale. Edward betragter euroens ultimative sammenbrud som uundgåeligt.39
   Lidt mere nuanceret, men ikke mindre kritisk udtrykker den britiske politiske kommentator, forfatter og tidligere chefredaktør for The Observer Will Hutton sig:
   »Dette kaldes skiftevis en krise for Den Europæiske Union, en krise for euroen, en gældskrise eller en krise for politisk vilje. Det er det hele, men det er sidehandlinger i en meget større historie: Måden kapitalismen er blevet forstået og praktiseret på de seneste 30 år har ramt muren. Medmindre og indtil dette anerkendes, vil de vestlige økonomier være låst i stagnation, som ligefrem kan ændre karakter til en større økonomisk katastrofe,« skrev Hutton i september 2011.40
   Med adresse
rune66

http://www.fm.dk/publikationer/2013/vaekstplan-dk-staerke-virksomheder-flere-job/~/medi... - 0 views

 •  
  Regeringens 2020-plan fremlagt i 2013, med deres forventning om gns. årlig vækst mellem 2014-2020 på 1.9%, hvilket allerede forekommer som et aldeles usandsynligt scenarie.
rune66

Lavvækst kan være den nye normaltilstand | Information - 0 views

shared by rune66 on 05 Sep 14 - No Cached
 • Ser man f.eks. på den danske regerings beregningsforudsætninger om produktivitetsvæksten på længere sigt, når regeringen laver langsigtede fremskrivninger for det 21. århundrede, tales der om en årlig produktivitetsvækst på lidt over 1 pct. i de kommende årtier, som det fremgår af Danmarks såkaldte konvergensprogram for 2014 (tabel 7):
  http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/cp2014_denmark_da.pdf 
  Da der også regnes med en stigende arbejdsstyrke fremover, bliver den reale BNP-vækst i fremskrivningen lidt større end produktivitetsvæksten, men dog pænt mindre end 2 pct. i disse modelberegninger.
  • rune66
    
   En fin lille meningsudveksling om danske politikeres forventninger til vækst.
rune66

Det er begæret, der får os til at ødelægge verden | Information - 1 views

 • Dermed slutter hun sig – i hvert fald indirekte – til skaren af økokritiske forfattere og lyrikere, der tager klimakatastrofen under behandling. Men På ryggen af en tyr er ikke et programskrift. Da Stoltz undervejs i arbejdet opdagede, at hun var i færd med at skrive en kritik af den vestlige civilisation, var det ikke i form af en realpolitisk eller realistisk bog. Snarere var der tale om, at hendes kunstneriske pen tog temperaturen på samtidens mentale klima. Og på det punkt kan kunsten, ifølge Stoltz, tilbyde nogle andre stemmer i forhold til den politiske debat, der gang på gang viser sig helt at mangle rationale.
 •  
  "Europa mangler en mor, mener forfatteren Kristina Stoltz. Hendes nye roman 'På ryggen af en tyr - en tragedie' er en apokalyptisk samtidsdiagnostik om en vestlig civilisation, der voldtager naturressourcerne og savner omsorg og empati"
 •  
  I min verden er det så det, man kalder et utøjlet ego. Jeg kan så ikke rigtig gennemskue om det er en god bog.
 •  
  Hun er ikke en dårlig forfatter. Jeg læste hendes flygtningebog. Hun skrev i visAvis og jeg kender hende lidt derfra. (Hun er uddannet danser). Måske man skulle have fat i den.
1 - 20 of 387 Next › Last »
Showing 20 items per page