Skip to main content

Home/ Tankebanken/ Group items tagged persons

Rss Feed Group items tagged

sylvester roepstorff

Klima, apokalypse og en topos om sted - Forskning - Aarhus Universitet - 0 views

 •  
  Esben Bjerggaard Nielsen har også skrevet en phd om hele klimadiskursen.
sylvester roepstorff

Studerende: Politikerne er komplet ligeglade med videnskaben i klimakrisen - Politiken.dk - 0 views

 •  
  Lotte Nymark Busch Jensens og Julie Rose Bangs artikel i Politiken om videnskab i klimadiskussionen.
sylvester roepstorff

Groupe de travail sur l'économie de la contribution | Ars Industrialis - 0 views

 •  
  Her lister Stiegler nogle opgaver for en alternativ økonomi til den eksisterende og kriseramte konsumbaserede - og kreativt-destruktive - økonomi.
sylvester roepstorff

Folketinget er for svagt i forhold til regeringen - Politiken.dk - 0 views

 • Dele af oppositionen har da også tidligere sagt, at det burde være muligt for 40 procent af Folketingets medlemmer at stille krav om en uvildig undersøgelse
  • sylvester roepstorff
    
   Eksempel på afhjælpning af problemet.
 • Vi ville prøve at finde ud af, hvorfor der stort set ikke var nogen overordnet sikkerhedspolitisk debat i Danmark, og hvorfor vores Folketing er så dårligt til at koordinere de mange elementer af den moderne sikkerhedspolitik, som de er.
  • sylvester roepstorff
    
   Udgangspunktet for deres interviewundersøgelse: For lidt brug af den eksisterende viden.
 • Vores politikere er kort sagt mere partisoldater end parlamentarikere
 • ...9 more annotations...
 • Oppositionen er groft sagt kun interesseret i at indlede de undersøgelser, der kan give dem politisk skyts i den evige politiske kampe med regeringen, og det ved regeringen, der derfor vil gøre alt for at undgå dem. Så mens man i andre lande, såsom i USA og Storbritannien, også iværksætter uvildige undersøgelser, så man som parlament og samfund kan lære af sine erfaringer og gøre processerne og politikken bedre, så nedsætter vi i Danmark først og fremmest uvildige undersøgelser for at placere et politisk ansvar.
 • Der er behov for, at politikerne selv gør noget aktivt for at få skabt et Folketing med en stærk og selvstændig identitet som en institution, der er noget andet end et forum for partipolitik. Og der er behov for, at der bliver gjort noget for at få folketingspolitikerne til at tænke og opføre sig mere ’demokratisk’.
 • MF’erne må forstå, at de ikke kun er medlemmer af politiske partier, men også medlemmer af Folketinget, og derfor også har demokratiske pligter.
 • Man kunne jo starte med at styrke Folketingets institutionelle opbygning.
  • sylvester roepstorff
    
   Forslag til afhjælpning.
 • der i virkeligheden kun er meget få diskussioner af mere grundlæggende spørgsmål i Folketingets formelle fora, såsom folketingssalen.
  • sylvester roepstorff
    
   Diagnose.
 • En af årsagerne hertil er, at Folketinget med finansloven som undtagelse ikke har en særlig udviklet praksis for periodevise evalueringer af den eksisterende politik. I modsætning til mange andre stater har Danmark eksempelvis ikke nogen national sikkerhedsstrategi, der skal opdateres med års mellemrum, og som derfor også løbende ville skulle diskuteres politisk i Folketinget.
  • sylvester roepstorff
    
   Årsag til problemet.
 • Der er kun en ringe forståelse blandt vores politikere for, at Folketinget spiller en helt central og uundværlig rolle i vores demokratiske system,
 • så har Folketinget ikke sin egen analyseenhed
 • Og vi har heller ikke som flere andre stater nogen praksis for at tidsbegrænse de dele af vores lovgivning, såsom antiterrorlovgivning,
 •  
  Anders Henriksens kronik i Politiken, der gør rede for den parlamentariske krise i det danske Folketing.
sylvester roepstorff

Hjemløs på midten - Politiken.dk - 0 views

 • I øjeblikket er der derfor ingen partier til at varetage midtervælgernes interesser.
 • Midten er forsvundet i dansk politik.
sylvester roepstorff

Ulrich Horst Petersen - Den Store Danske - 1 views

 •  
  Den Store Danskes præsentation af Ulrich Horst Petersen: dansk forfatter der bl.a. har oversat Hermann Broch og været en del af den danske kulturdebat over en menneskealder.
1 - 10 of 10
Showing 20 items per page