Skip to main content

Home/ Tankebanken/ Group items tagged universalism

Rss Feed Group items tagged

sylvester roepstorff

Pil Christensen · Modkraft.dk - 1 views

 • Enkeltsagen dominerer fuldstændig.
 • For hvad forestiller de sig selv – at en enkelt mand skulle kunne forandre USA? Den totale tro på individet og absolutte underkendelse af grundlæggende strukturelle forhindringer, spænder fuldstændigt ben for amerikanerne i deres stræben efter forandring.
 • Det kan virke noget selvmodsigende på den ene side at erkende, at enkeltsagen måske er der, hvor der faktisk kan opnås forandring, og på den anden side give den skylden for, at forandringer ikke bliver til noget. Men jeg tror, det afspejler den fatale og fastlåste politiske situation som USA demokratisk befinder sig i.
 •  
  Jeg falder over Pils bemærkning om at enkeltsager helt dominerer billedet. PC bemærker at enkeltsagerne både er en vej til og en forhindring for at skabe forandringer. - Også interessant at man knytter håb om forandringer til individder, en slags genidyrkelse, i stedet for at prøve at ændre strukturer.
 •  
  Ja - Men hvordan ændrer man strukturer?
 •  
  Det er et spørgsmål jeg har stillet mig selv mange gange. Zizek siger at det gælder om at ændre forudsætningerne for en given situation, og siger derefter at det handler om at gøre det, der synes umuligt. Han nævner Nixons rejse til Kina som et eksempel. Dette besøg i 1972 er siden gået ind i sproget - Nixon in China - om en pludselig, uventet og øjensynligt umulig politisk handling. - Det synes jeg er en brugbar tankemodel. Herefter er det blot at finde på nogle konkrete umuligheder.
sylvester roepstorff

Politikerne er kunstforskrækkede - Politiken.dk - 0 views

 • Selv når de bliver spurgt direkte, synes de at være ude af stand til at udtrykke en politisk holdning til kulturelle spørgsmål.
 • I den forstand er politikerne sådan set på højde med deres vælgere, for der er i Danmark en særlig antipati rettet mod kunsten, eller det, der med et allerede nedsættende udtryk hedder ’finkultur’. Underforstået: Man er lidt fin på den, hvis man kan lide den slags.
 • Det er en mangel på dannelse, der formodentlig forsvandt, da populærkulturen erobrede land fra 1960’erne og frem og gjorde det mistænkeligt at ville skille skidt fra kanel.
 •  
  Anita Bay Bundegaards kommentar om politikernes ligegyldighed overfor og uvidenhed om kulturpolitik og kunst.
sylvester roepstorff

Kontraktens magt, tankens afmagt - Politiken.dk - 0 views

  • sylvester roepstorff
    
   En opgave for Tankebanken.
 • Tænkningen degenererer til refleksion i funktionssystemer, der skal fungere. Tænkningen bliver til selvrefleksion, coaching og feedback, altså til en aktivitet, der handler om at tilpasse enkeltelementer til hinanden. Og handling omdannes til kompetencer i topstyrede systemer. Tænkning og handling bliver til refleksion og kompetence.
 •  
  Thomas Aastrup Rømers kronik i Politiken 7. maj 2010.\n(Den findes også her: http://forskningsfrihed.blogspot.com/2010/05/kontraktens-magt-tankens-afmagt.html).
sylvester roepstorff

Book Party for 'Coming Insurrection' Backs Tarnac 9 of France - NYTimes.com - 0 views

 • When the French publisher La Fabrique first issued “The Coming Insurrection” in 2007, it received comparatively little attention. But among those who did take notice were the French police, who began monitoring a group of people, mostly graduate students, living in the tiny mountain village of Tarnac in central France. Last November nine of those men and women, ages 22 to 34, were arrested and accused of “associating with a terrorist enterprise” and disabling power lines that left 40,000 passengers stranded for several hours on high-speed trains. A spokeswoman for the Paris prosecutors’ office said that one of the nine, Julien Coupat, was believed to have written “The Coming Insurrection.” He has denied being the author but told interviewers in France that he admired the book.The government eventually released the group — who have come to be known as the Tarnac Nine — pending further investigation, with some opponents of the official action accusing the police of carrying out arrests without sufficient evidence.
 •  
  New York Times' artikel om The Coming Insurrection af The Invisible Committee.
rune66

The Coming Insurrection - Wikipedia, the free encyclopedia - 1 views

 • in an underground network that will build its forces outside of mainstream politics, and attack in moments of crisis
  • rune66
    
   Bortset fra, der tales i en krigsmetaforik, så er det interessant, at også de har tænkt i at operere udenfor politiken.
 •  
  Om den franske anarkistiske gruppe Den usynlige kommité og dens bog The Coming Insurrection.
 •  
  Der står i Wikipedia-opslaget, at de er kommunister men har vakt interesse blandt anarkister? Ellers interessant.
sylvester roepstorff

Veluxfondene - Kernegruppebevillinger 2008 og 2009 - 0 views

 • Lektor, ph.d. Robert Klemmensen et al.Syddansk Universitet, Institut for Statskundskab.”Arv eller miljø – hvad bestemmer politiske og sociale værdier?”5.435.000 kr.Projektet vil undersøge det komplekse forhold mellem politisk deltagelse, politiske holdninger og værdier og social tillid og arvelige forhold. Desuden vil projektet bidrage til forståelse af holdningsdannelse, idet de samme personer stilles de samme spørgsmål med års mellemrum. Dermed bliver det muligt at undersøge, hvordan arvelige og sociologiske faktorer spiller sammen, når vælgere ændrer holdning. Til forståelse af holdningsdannelse vil vælgerens personlighed blive inddraget som forklarende faktor, og projektet vil gøre brug af tvillingstudier, der er særligt velegnede til at afdække forhold mellem politisk holdningsdannelse, politisk deltagelse og arvelige forhold.
rune66

The Mental Environment | Adbusters Culturejammer Headquarters - 0 views

 • We’ve seen all kinds of toxins poured into the infostream. Check out a Leni Riefenstahl movie if you want to see what I mean. Try to imagine life during Mao’s Cultural Revolution. The state, the church have time and again become mentally oppressive until eventually a resistance emerged — a resistance that, from Martin Luther to Vaclav Havel, said at least in part: “We want our minds back.” Not all the way back: We’ve never owned our minds entirely. But more of our minds, in better shape.
 • We are the first few generations to receive most of our sense of the world mediated rather than direct, to have it arrive through one screen or another instead of from contact with other human beings or with nature.
  • rune66
    
   Endnu et af de her postulater, som jeg ikke synes tåler et nøjere eftersyn. Før i tiden fik folk måske bare slet ikke noget billede af verden overhovedet. I dag rejser vi meget mere end tidligere, og alene det gør vel, at vi sanser mere af verden, selvom vi også få mere medieret viden end tidligere.
 • imagine instead a thousand different communities, adapted to the physical places they inhabit, sharing insight and difference, appreciating small scale and large heart. Where no musician sells 10 million copies, but 10 million musicians sing each night.
  • rune66
    
   Endelig noget positivt formuleret, men jeg må indrømme, at jeg har svært ved at forestille mig noget sådant, omvendt lyder det på sin vis rart.
 •  
  Nogle citater angående 'mental-økologi', som også tangerer billedpolitikken. 
sylvester roepstorff

Ecology of the Mind | Adbusters Culturejammer Headquarters - 0 views

 • Quiet feels foreign now, but quiet could be just what we need. Silence may be to a healthy mind what clean air and water are to a healthy body.
 • The commercial media are to the mental environment what factories are to the physical environment. A factory dumps pollution into the water or air because that’s the most efficient way to produce plastic or wood pulp or steel. A TV station or website pollutes the cultural environment because that’s the most efficient way to produce audiences. It pays to pollute. The psychic fallout is just the cost of putting on the show.
 • The information we consume is increasingly flat and homogenized. Designed to reach millions, it often lacks nuance, complexity and context. Reading the same factoids on Wikipedia and watching the same viral video on YouTube, we experience a flattening of culture. Cultural homogenization has graver consequences than the same hairstyles, catchphrases, action-hero antics and video clips propagated ad nauseam around the world. In all systems, homogenization is poison. Lack of diversity leads to inefficiency and failure. Infodiversity is as critical to our long-term survival as biodiversity. Both are bedrocks of human existence.
 • ...2 more annotations...
 • We may be suffering from the infodisease that Nicholas Carr first diagnosed in himself. “Over the past few years,” he writes, “I’ve had an uncomfortable sense that someone, or something, has been tinkering with my brain, remapping the neural circuitry, reprogramming the memory… what the Net seems to be doing is chipping away my capacity for concentration and contemplation. My mind now expects to take in information the way the Net distributes it: in a swiftly moving stream of particles. Once I was a scuba diver in the sea of words. Now I zip along the surface like a guy on a Jet Ski.”
 • The result is a society that treats our cultural heritage as a resource for exploitation. Instead of producing new works of genuine art that replenish our mental environment, we celebrate the amateur whose mash-ups may be hilarious but contribute nothing of value to the cultural conversation. This situation becomes especially distressing when we consider that just as there is a finite amount of nutrients in our soil, there is a finite amount of creativity that the past can yield. Great art is rare, and only so many mash-ups can be released before the original power of a truly artistic creation is lost. And without the production of an authentic culture, our mental environment is in danger of becoming a clear-cut wasteland, overfarmed and depleted. In Lanier’s words, “we face a situation in which culture is effectively eating its own seed stock.”
 •  
  En temmelig pessimistisk og tankevækkende artikel om distraktion, informationssyge og kulturkannibalisme - om forureningen af sindet og tabet af viden og evnen til fordybelse. 
 •  
  Jeg synes bestemt godt om nogen af citaterne måske især den om medierne som forurenende fabrikker. Dog synes jeg også, at den er meget negativ, og derfor lider af mangel på konstruktivitet. Det er meget nemt at være negativ, og man kommer også meget nemt til at overdrive. Igen er spørgsmål om en artikel som ovenstående kan hjælpe os med at handle positivt, eller om den bare får os til at hensynke i mere apati. Jeg synes, at den måske kan give en noget eftertænksomhed og få én til at stoppe op, men handlingsændrende er det nok ikke.
sylvester roepstorff

The Wire: Adventures in Modern Music: Article - 0 views

 • They should have taken the loft scene as the foundation for building new kinds of institutions, where the music could be played. But that was not achieved. There’s a lot of failure of things that happened in the ’60s that could have made the conditions for music to day much different. But those failures – they didn’t build institutions. And institutions are the only things that really change the environment.
 •  
  Et citat (af Wadada Leo Smith) om institutionernes nødvendighed - og hvorfor mange vigtige projekter fra tresserne ikke overlevede. Institutioner er den eneste måde at overleve på - den eneste måde at ændre noget på. Vigtigt i forbindelse med både ADT, Gadeuniversitetet og Tankebanken. 
sylvester roepstorff

Hjemløs på midten - Politiken.dk - 0 views

 • I øjeblikket er der derfor ingen partier til at varetage midtervælgernes interesser.
 • Midten er forsvundet i dansk politik.
sylvester roepstorff

Det farlige værditomrum | information.dk - 0 views

 • Når ideerne svækkes, fyldes tomrummet ud med pengebegær som det bærende element i menneskers tilværelse. Finanskrisen er et produkt af dette.
 • Nu er der opstået et tomrum, og det er på vej til at blive udfyldt af en ny modpol; men det bliver til et had til Islam. Nu trues demokratiet på dets fundamentale værdier: På frisind og på retssyn. Dansk Folkeparti er i alliance med Tidehverv blevet den tydeligste idébevægelse, som overstråler de falmede ideer i de gamle partier.
 • I det tomrum, vi oplever, søges der forgæves efter værdier, og derfor er værdidebatten en buldren af tomme tønder. Ytringsfriheden bringes ind som en pseudo-religion på samme tid, som man vil statsdirigere folks beklædning.
 • ...1 more annotation...
 • Højskolen skal genskabes. En folkelig højskole, en ny højskole. Inspirationen kan hentes i Berlin i det første Liberal Arts College i Europa. Det er et ganske lille privat universitet grundlagt for ti år siden af en række europæiske intellektuelle, som har et ideal om det, vi kan kalde almen dannelse.
 •  
  Asger Baunsbak-Jensens kronik om ideernes død i nullerne.
sylvester roepstorff

You are not a gadget - book by Jaron Lanier - 0 views

 • The problem is not inherent in the Internet or the Web.  Deterioration only began around the turn of the century with the rise of so-called “Web 2.0” designs.  These designs valued the information content of the web over individuals.  It became fashionable to aggregate the expressions of people into dehumanized data.  There are so many things wrong with this that it takes a whole book to summarize them.  Here’s just one problem:  It screws the middle class.  Only the aggregator (like Google, for instance) gets rich, while the actual producers of content get poor.  This is why newspapers are dying.  It might sound like it is only a problem for creative people, like musicians or writers, but eventually it will be a problem for everyone.  When robots can repair roads someday, will people have jobs programming those robots, or will the human programmers be so aggregated that they essentially work for free, like today’s recording musicians?  Web 2.0 is a formula to kill the middle class and undo centuries of social progress.
 •  
  Jaron Lanier about how in the short devolopment of the internet it became fashionable to aggregate expressions of people into dehumanized data.
sylvester roepstorff

Om Kulturkapellet - 0 views

 • Tendensen har siden 60'erne været, at fokus har flyttet sig væk fra akademisk meningsdannelse, en tendens, der udspringer af en udskældt kulturradikalisme. Som følgevirkning heraf har forskningen og den generelle kulturelle, akademiske meningsdannelse flyttet sig bort fra samfundet og ind i selvtilstrækkelige kredse, hvor kunsten på den ene side, kulturen på den anden, og sammenhængen herimellem og det akademiske fokus herpå, har virket selvbekræftende og selvforstærkende. Det har været med til at skabe et blakket ry for specielt humanistisk kulturforskning, der er blevet anset for unyttig og samfundsmæssig utilstrækkelig. Af samme grund er det blevet forskningen pålagt, for imødegå denne tendens, at formidle sine resultater og kommunikere et resultat ud, så det er tydelig, hvordan samfundet kan drage fordel af det. Men det er uden at skabe troværdige rammer for, hvor og hvordan denne formidling skal foregå. Det er uden, at midlerne er givet til at vise vej fra selve forskningens, kulturens og kunstens resultater til befolkningens lyst til at behandle, læse og bruge samme. Dette middel vil vi bidrage med!
sylvester roepstorff

VisionsPartiet - Politik med hoved og hjerte - 1 views

 •  
  Visionspartiet blev stiftet i 2002 og har som nøgleord: helhedstænkning. Det er et parti med rødder i forskellige traditioner for bevidsthedsudvikling.
sylvester roepstorff

Lars Skinnebach kaster verbale brosten | information.dk - 0 views

 • En slags digterisk terror i en tid, hvor der er god grund til både politiske og poetiske attentater på den indhegnende, grundejende parcel-mentalitet, som er et genkommende motivisk mål for de verbale brosten, Skinnebach kaster med musikalsk præcision.«
 •  
  Anmeldelse af Lars Skinnebachs bog, der åbenbart i digterisk form bryder mentale ghettogrænser ned.
sylvester roepstorff

Ulrich Horst Petersen - Den Store Danske - 1 views

 •  
  Den Store Danskes præsentation af Ulrich Horst Petersen: dansk forfatter der bl.a. har oversat Hermann Broch og været en del af den danske kulturdebat over en menneskealder.
1 - 19 of 19
Showing 20 items per page