Skip to main content

Home/ Tankebanken/ Group items tagged krise

Rss Feed Group items tagged

rune66

Den demokratiske kapitalisme lever på lånt tid | Information - 0 views

 • I de sidste 30 år har løbske finansmarkeder og politikere forsøgt at lappe på den demokratiske kapitalismes grundlæggende skævheder. Men med eurokrisen er finansmarkederne på vej til at sejre over demokratiet, siger den tyske professor Wolfgang Streeck
 • I dag har vi en tredobbelt krise, en realøkonomisk krise, en bankkrise og en gældskrise. Som kulmination på denne udvikling udøver finansmarkederne i dag direkte (og udemokratisk) indflydelse på den førte politik.
 •  
  I de sidste 30 år har løbske finansmarkeder og politikere forsøgt at lappe på den demokratiske kapitalismes grundlæggende skævheder. Men med eurokrisen er finansmarkederne på vej til at sejre over demokratiet, siger den tyske professor Wolfgang Streeck
rune66

Tænketank lancerer krisekommission - Politiken.dk - 2 views

 •  
  Dette kalder på en reaktion fra vores side. Det virker simpelthen dybt inkompetent. For det første: Hvordan skulle de selv samme økonomer, der ikke kunne forudse krisen, være kompetente til at foreslå løsninger, og for det andet, så kender vi jo udmærket årsagerne, og for det tredje, de ignorerer jo stadigvæk de grundlæggende resourceproblemer. Jeg mener vi skal skrive et brev til Kraka og påpege dette.
 • ...2 more comments...
 •  
  God pointe - og ja, lad os det. Der er to men'er: for det første: ved vi om de (Torben M. Andersen og Peter Birch Sørensen) ikke rent faktisk sagde noget da den uansvarlige økonomiske politisk blev vedtaget, og for det andet: kommissionen har til formål at finde veje ud af den nuværende situation (new standards!) og dem kender vi ret beset ikke endnu. På trods af at vi (og mange med os) mener at vi er desperat tæt på et egentlig uafvendeligt sammenbrud eller noget der ligner er det stadig diskutabelt hvordan vi skal komme ud af denne situation. Det er i sig selv et paradox (at skulle handle nu overfor at finde en fælles løsning). - Vil du ikke skrive et udkast?
 •  
  Du har ret i det hele, men ja, jeg vil skrive et udkast. Er igen blevet forvirret, hvilket jeg gør, hver gang jeg forsøger at forklare "tingenes rette sammenhæng" for Eva.
 •  
  Her er et udkast til et læserbrev - til starten af et læserbrev: Blandt de blinde er den enøjede konge, siger man. Findes der mon et ordsprog der taler om at blandt de enøjede er den blinde konge stadig konge. Det er vel det ordsprog man skal bruge for at beskrive økonomernes rolle i finanskrisen. I takt med at de har fået mere magt (over politikken), har deres modeller vist sig at kunne mindre. Modellernes opgave har været at skabe en god økonomi og undgå kriser, men de har gjort det modsatte. Den private økonomi har aldrig været i et mere ubalanceret forhold til nationernes. Nationaløkonomien i dag ville kunne spekuleres i graven af private kapialkoncentrationer. Det har medført at den økonomiske videnskab er blevet stadig mere vigtig i politikken. Det som økonomerne har haft både løn, ansættelse og tillid til at gøre, har de ikke gjort. I stedet for at undgå krise, skabte de en kortlivet økonomisk gevinst med stor krise som resultat. Og det var ikke dem, der gjorde det, men de politikere som vi alle sammen har stemt på. Og vi har slubret økonomernes visdomsord i os, så vi i dag har kraftige tømmermænd. Der behøves ikke kun nye modeller fra økonomerne, men også nye videnskabelige metoder fra ikke-økonomer. Det må være den umiddelbare lære af krisen. Men nu lancerer Kraka en kommission der skal kulegrave krisen og sætter to blinde konger til at lede den. Vi har brug for økonomer og ikke alle økonomer har været lige blinde, men det virker unægteligt historie- og perspektivløst at sætte to økonomer til at undersøge fejl i egne rækker. Som når politiet skal undersøge sig selv. For det første: Hvordan skulle de selv samme økonomer, der ikke kunne forudse krisen, være kompetente til at foreslå løsninger, og for det andet, så kender vi jo udmærket årsagerne, og for det tredje, de ignorerer jo stadigvæk de grundlæggende resourceproblemer.
 •  
  Det er udmærket, men jeg synes vi skal skrive direkte til dem, i hvert fald først. Jeg tror det potentielt kan give meget mere indflydelse.
rune66

På jagt efter en teori, der passer til virkeligheden | information.dk - 1 views

 •  
  Det er dog livgivende at læse om, at der trods alt er en større gruppe mennesker, der går i gang med det her. Omvendt er det helt ufattelig, at den naive økonomiske teori har været og stadigvæk er så fremherskende.
rune66

Storbritannien splitter bankerne op | information.dk - 0 views

 •  
  Lidt konkret handling i England.
rune66

Der findes god og dårlig kapitalisme | information.dk - 0 views

 •  
  Lidt konkret handling i England.
rune66

Velkommen til kasinoismen | information.dk - 0 views

 • Kampen om at definere den økonomiske sandhed er for længst vundet af udbudsøkonomerne. De lader sig ikke påvirke af spørgsmålstegn ved forestillingerne om, at omdrejningspunktet for økonomisk vækst i et land altid er et højt udbud af billige produktionsressourcer.
  • rune66
    
   Det synes rigtigt et stykke henad vejen. Blandt politikere synes det meste efterhånden at handle om bogholderi.
 • Det er i de seneste år blevet suppleret med en afpersonificeret økonomidiskurs, hvor der tales om: »markedets forventninger«, »nødvendig risikovillig kapital«, »et sundt investeringsklima« osv. Universitetsøkonomer og erhvervsledere har erobret sproget. Økonomiens sprog er objektiveret, så al regulering af marked, kapital og investeringer er et angreb på sandheden om økonomisk styring.
  • rune66
    
   Nok den mest interessante betragtning i denne artikel. Det er jo Lakoff pointe.
 • Men i sen-kapitalismen bruges penge ikke primært til handel med varer og tjenesteydelser men til handel med handel.
  • rune66
    
   Dokumentation tak.
 • ...3 more annotations...
 • Men senkapitalismen har sin pris. Markeder, kapitalbevægelser og investeringer er nu så komplekse, at producerende virksomheder og stater hverken kan gennemskue eller overvåge dem.
  • rune66
    
   Det er efterhånden også min konklusion. Og dog. Hvor meget simpelhed kan man forlange?
 • Retorisk er artiklen flot! Hatten af for det. Men indholdsmæssigt er den ret tom, fordi hele præmissen for artiklens konklusion er forkert. Der er nemlig sammenhæng mellem penge (fordringer) og reelle værdier i samfundet. Hvis der ikke var det, ville hele det finansielle system bryde sammen og alle ville gå over til naturaløkonomi.
 • Jeg synes det er bemærkelsesværdigt så mange her klapper i hænderne, selv når det værste vrøvl præsenteres for dem, bare fordi det flugter med deres egen mening.
 •  
  Indeholder et væld af udokumenterede påstande, men er alene af den grund interessant. Meget virker tilforladeligt, men er det sandt?
rune66

Spekulationsfonde udløser græsk drama | information.dk - 0 views

 • Af frygt for at miste alle deres penge, hvilket kunne have udløst en alvorlig bankkrise og kreditklemme, solgte pengeinstitutterne deres obligationer til spotpris på det sekundære marked.
 • Credit Default Swaps (CDS) får skylden for mange ting, og i forhold til Grækenland fremhæves CDS kontrakterne ofte som argument for at Grækenland ikke “må” gå konkurs (teknisk set). Implicit i dette argument må ligge en formodning om at det vil få uoverskuelige konsekvenser hvis CDS kontrakterne kommer til udbetaling.
  • rune66
    
   Endelig en person, som ved lidt om CDS'er og nedlægger endnu en myte.
 •  
  Apropos vores snak om, hvad banker må og ikke må. De må altså tilsyneladende godt eje/køb obligationer og videresælge dem.
rune66

Weekendavisen - Berlingske Digital - Uge 04 - 1 views

 •  
  Bog omtalt i Weekend Avisen om protektionisme som løsningen på krisen, samt en interessant sammenkobling af krisen med udflagning af virksomheder og arbejdspladser til lavtlønsområder og så den massive gældsætning. Gældsætningen har simpelthen været de vestlige økonomiers svar på det tab af indtjening vi har mistet som følge af globaliseringen. Eneste løsning af genindførslen af protektionisme. benjamin masse-stamberger "Inévitable protectionnisme"
rune66

Afsløring: Bernanke har skjult udlån på 45.000 mia. kr. - 1 views

 •  
  Det er jo ret vildt. Pengene er formentlig betalt tilbage (har ikke læst originalartiklen), og det er sikkert holdt hemmeligt for ikke at puse yderligere til panikken, men det viser vel, at systemet er fuldstændig udenfor demokratisk kontrol og handler udelukkende for at beskytte sig selv.
rune66

Kapitalister er kapitalismens værste fjender | information.dk - 0 views

 • Men hvorfor finder almindelige mennesker sig i denne udvikling? En afgørende årsag er, at dagens lønarbejdere har mere at tabe end sine ’lænker’. Det gælder ikke mindst i Danmark. I normale tider tilbyder den danske kapitalisme lønarbejdere ganske attraktive levevilkår — ikke mindst set i et globalt perspektiv. For flertallet er en vis grad af luksus inden for rækkevidde — især sammenlignet med tidligere generationer. De fleste arbejder med opgaver, som ikke er helt uinteressante, og for mange er arbejdet rigtig spændende. I forbindelse med boligboblen var der mange lønmodtagere, som kunne udvide deres forbrug markant i kraft af deres boligejerskab. Nogle lod sig friste af aktieinvesteringer, og næsten alle har indset, at deres vilkår som pensionister vil afhænge af finanssektoren. Så mens dem med størst økonomisk magt blokerer for nødvendige reformer, vil flertallet af lønmodtagere kun langsomt og tøvende engagere sig aktivt politisk for at rette op på de processer, som undergraver økonomi og samfund på kort og lang sigt.
 •  
  Helt enig i denne betragtning. Vi er korrumperede og har derfor svært ved at handle i forhold til klimakrisen og tilsvarende problemer.
1 - 10 of 10
Showing 20 items per page