Skip to main content

Home/ Terveys/ Group items tagged turvallisuus

Rss Feed Group items tagged

Matti Narkia

JOHTAVAT RAVITSEMUSTUTKIJAT VAATIVAT: D-VITAMIIIN SAANTISUOSITUKSET TULISI MÄ... - 1 views

 •  
  "American Journal of Clinical Nutrition lehden (AJCN) tammikuun 2007 numerossa julkaistussa laajassa kokoomatutkimuksessa kritisoidaan voimakkaasti nykyisiä alhaisia D-vitamiinin saantisuosituksia (1). Lehden tutkimuksessa päivittäinen turvallinen annostus terveille ihmisille nostetaan aivan uudelle tasolle. Tällä hetkellä yleisesti hyväksyttynä turvallisena ylärajana pidetään 50 mikrogrammaa päivässä, tämän seurauksena Suomessakin nostettiin vuonna 2006 päivittäinen saantisuositus 7 mikrogrammasta 10 mikrogrammaan. Tiedeyhteisö on jo pitkään kritisoinut liian alhaisia D-vitamiinisuosituksia. Useimmat D-vitamiini-asiantuntijat ovat sitä mieltä, että 25(OH)D:n veripitoisuus tulisi olla vähintään 80 nmol/l, jotta D-vitamiinista saavutettaisiin optimaalinen hyöty. Viitearvoalue 25(OH)D:lle on Suomessa määritetty 10 - 105 nmol/l (tavoitetaso 40-80 nmol/l). Jotta 97.5 % väestöstä pääsisi 80 nmol/l tasolle tulisi D3-vitamiinin saanti olla vähintään 75 ug (3000 ky)/pv (2)."
Matti Narkia

D-vitamiinin saantisuositukset, hyödyt, turvallisuus jne. (säie Triglyseriini... - 0 views

 •  
  D-vitamiinin turvallisuutta tarkasteltaessa pitää huomioida ainakin
  seuraavat kaksi asiaa:

  1) Nykyiset saantisuositukset ja turvallisuurajat ovat aivan liian pieniä, kts. Viethin tutkimukset ja esim. Merckin manuaalista "Vitamin D toxicity".

  2) On olemassa näyttöä siitä, että nykyisenkaltaisten suositusten
  seuraaminen voi altistaa tietyille kroonisille taudeille monia yksilöitä, joiden auringonvalon saanti on syystä tai toisesta rajoitettu (talvisaika 40 leveyasteiden ulkopuolella, liian peittävä vaatetus (musliminaiset) jne..). Tällaisia tauteja ovat mm. tyypin 1 diabetes, multippeli skleroosi ja muut autoimmuunisairaudet, monet syövät (eturauhassyövästä on aika hyvää näyttöä), reuma, osteoporoosi, korkea verenpaine, kaamosmasennus, jne ....

  Jättiannokset ovat myrkyllisiä, mutta liian vähäinen saantikin voi olla huomattava turvallisuusriski.
Matti Narkia

veteraaniurheilija (christer sundqvist): D-vitamiinin myrkyllisyys - 0 views

 •  
  Ajattelin, että me voisimme jatkaa keskustelua siten, että keräämme tähän uuteen keskusteluketjuun ajatuksiamme D-vitamiinin myrkyllisyydestä. Se näyttäisi olevan se kynnyskysymys, joka estää uusien, reilusti suurempien, D-vitamiiniannosten laajapohjaisen käyttöönoton.
Matti Narkia

Evira - Elintarviketurvallisuusvirasto Evira - 0 views

 •  
  Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminnan päämääränä on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus, edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia, huolehtia kasvin- ja eläintuotannon edellytyksistä sekä kasvinterveydestä.

  Eviran osastot:

  * hallintopalvelu
  * tutkimus- ja analytiikka
  * valvonta

  Pääjohtajan ohjauksessa ovat viestintäyksikkö, zoonoosikeskus ja prosessit, joita ovat eläinten terveys ja hyvinvointi, elintarviketurvallisuus, kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys.

  Ylijohtajan alaisuudessa toimivat seuraavat yksiköt: riskinarviointi, lihantarkastus- ja valvonta sekä kasvinjalostajan oikeus.\nPääjohtajan ohjauksessa ovat viestintäyksikkö, zoonoosikeskus ja prosessit, joita ovat eläinten terveys ja hyvinvointi, elintarviketurvallisuus, kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys.\n\nYlijohtajan alaisuudessa toimivat seuraavat yksiköt: riskinarviointi, lihantarkastus- ja valvonta sekä kasvinjalostajan oikeus.
Matti Narkia

EFSA suosittelee kadmiumille altistumisen tason alentamista -Elintarviketurvallisuusvir... - 0 views

 •  
  Euroopan Elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on arvioinut Euroopan komission pyynnöstä elintarvikkeissa esiintyvän kadmiumin mahdollista riskiä ihmisten terveydelle. EFSAn mukaan siedettävä viikoittainen kadmiumin saanti (TWI, tolerable weekly intake) on 2,5 mikrogrammaa/viikko, kun aiemmin turvallisena on pidetty 7 mikrogramman altistusta/viikko (ruumiin painokiloa kohden laskettuna). EFSA arvioi keskimääräisen altistumisen olevan lähellä tätä alhaisemman siedettävän viikoittaisen saannin määrää ja suosittelee, että eurooppalaisten altistumisen tasoa tulisi alentaa. Suomessa keskimääräisen altistumisen arvioidaan olevan noin 40 prosenttia siedettävän saannin määrästä.
Matti Narkia

EFSA: Energiajuomien tauriini ja glukuronolaktoni ovat turvallisia - Elisa.net - Ruoka ... - 0 views

 •  
  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on antanut tieteellisen lausunnon tauriinista ja glukuronolaktonista, jotka ovat energiajuomien yleisiä ainesosia. Lausunnon mukaan energiajuomien säännöllisestä nauttimisesta aiheutuva altistuminen näille aineille ei ole turvallisuuden kannalta huolestuttavaa.
  EFSAn elintarvikkeiden lisäaineita ja elintarvikkeisiin lisättäviä ravintoaineita käsittelevä lautakunta katsoo, että huolta tauriinin mahdollisista haittavaikutuksista aivoihin voidaan pitää aiheettomana. Lautakunnan mukaan myös huoli glukuronolaktonin mahdollisista haittavaikutuksista munuaisiin on aiheeton
1 - 6 of 6
Showing 20 items per page