Skip to main content

Home/ Terveys/ Group items tagged portaali

Rss Feed Group items tagged

Matti Narkia

Suomen Terveystaito oy - 0 views

 •  
  "Näiden sivujen tarkoitus on antaa puolueetonta ja kriittistä tietoa täydentävästä/vaihtoehtoisesta lääketieteestä (CAM) ja erityisesti ravitsemuksen merkityksestä sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä"
Matti Narkia

Rasvahapot - Tohtori.fi - 0 views

 •  
  "Rasvahapot-klinikka
  Rasvahapot-klinikka on kattava tietopaketti rasvahapoista, niiden lähteistä ja vaikutuksista hyvinvointiimme."
Matti Narkia

Omega-3-rasvahapot - Tohtori.fi - 0 views

 •  
  "O­me­ga-3-ras­va­ha­pot o­vat mo­ni­tyy­dyt­ty­mät­tö­mi­ä ras­va­hap­po­ja, joi­ta tuot­ta­vat vain tie­tyt me­rip­lank­to­nit, joi­ta ka­lat syö­vät se­kä jot­kin kas­vit (e­sim. pel­la­van- ja ryp­sin­sie­me­net). O­me­ga-3-ras­va­hap­poi­hin kuu­lu­vat: Do­ko­sa­hek­sa­ee­ni­hap­po, DHA (­do­co­sa­he­xa­e­noic a­cid), C22:6n-3 Ei­ko­sa­pen­ta­ee­ni­hap­po, E­PA (ei­co­sa­pen­ta­e­noic a­cid), C20:5n-3 Al­fa­li­no­lee­ni­hap­po,..."
Matti Narkia

Lääkärikirja - Tohtori.fi - 0 views

 •  
  "Lääkärikirja
  Lääketieteen sanasto

  Klikkaa alkukirjainta
  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

  Reseptisanasto

  Tautiryhmät

  Klikkaa aihetta
  Aivosairaudet | Alkoholi | Allergiat | Astma | Dementia | Diabetes | Epilepsia | Erektiohäiriö | HIV-AIDS | Huumeet | Kehitysvammaisuus | Ihotaudit | KELA ja viranomaisapu | Korva-, nenä- ja kurkkutaudit | Laboratoriotutkimukset | Lapsettomuus | Lastentaudit | Lihastaudit | Masennus | Matkailusairaudet | Mielenterveys | Migreeni ja päänsärky | MS-tauti | Naistentaudit | Oppimishäiriöt | Osteoporoosi | Parkinsonin tauti | Psoriaasi | Raskauden ehkäisy | Raskaus ja synnytys | Reuma ja nivelrikko | Ruuansulatuselimistön sairaudet | Silmätaudit | Sukupuolitaudit | Sydäntaudit | Syöpä | Verenpainetauti | Virtsatietaudit | Yleislääketiede"
Matti Narkia

Ravintolisät - Tohtori.fi - 0 views

 •  
  "Ravintolisät
  Ravintolisät-klinikasta löydät kaiken, mitä tarvitsee tietää
  vitamiineista ja hivenaineista sekä ravintolisistä ja
  rohdoksista."
Matti Narkia

Ravinto - Tohtori.fi - 0 views

 •  
  "Ravintoklinikka
  Testaa tunnetko omat syömistapasi. Ravintoklinikka tarjoaa vinkit kohti terveempää elämää!"
Matti Narkia

www.kaypahoito.fi - Potilaalle - 0 views

 •  
  "Käypä hoito -suositusten potilasversiot

  Potilasversioissa on esitetty tiiviissä muodossa Käypä hoito -suosituksen keskeinen sisältö yleiskielellä potilaan näkökulmasta.
  Valtaosa suomalaisista lääkäreistä käyttää hoitopäätöstensä tukena Käypä hoito -suosituksia.
  Kustakin potilasversiosta pääsee ammattilaisille tarkoitettuun hoitosuositukseen. "
Matti Narkia

www.kaypahoito.fi - Etusivu - 0 views

 •  
  "Käypä hoito on Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin kansallisia, näyttöön perustuvia hoitosuosituksia tekevä yksikkö. Hoitosuositukset tehdään terveydenhuollon päätöksenteon tueksi ja potilaan parhaaksi."
Matti Narkia

www.kaypahoito.fi - Aakkosissa - 0 views

 •  
  Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta ja hoidosta hoitopäätöksiä tehtäessä.
Matti Narkia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - 0 views

 •  
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva tutkimus- ja kehittämislaitos.

  THL:n tehtävänä on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen.

  THL toimii alansa tilastoviranomaisena sekä huolehtii tehtäväalueensa tietoperustasta ja sen hyödyntämisestä.

  THL toteuttaa tehtäväänsä tutkimuksen, seurannan ja arvioinnin, kehittämistyön, asiantuntijavaikuttamisen ja viranomaistehtävien sekä kansainvälisen yhteistyön avulla.

  THL palvelee valtion ja kuntien päättäjiä, alan toimijoita, järjestöjä, tutkimusmaailmaa ja kansalaisia.
Matti Narkia

Finravinto -tutkimus - 0 views

 •  
  "Finravinto-tutkimukset ovat viiden vuoden välein toteutettavia tutkimuksia, joiden tavoitteena on seurata suomalaisen aikuisväestön ruokavaliota. Finravinto -tutkimukset ovat osa kansallista FINRISKI -terveystutkimusta. Vuonna 2007 toteutettiin viimeisin Finravinto -tutkimus. Aikaisemmat tutkimukset on toteutettu vuosina 1982, 1992, 1997 ja 2002. "
Matti Narkia

Finravinto 2002 - Liite 5. Ravintoaineiden saanti - 0 views

 •  
  "Liite 5. Ravintoaineiden saanti

  Ravintoaineiden keskimääräinen päivittäinen saanti sukup"
Matti Narkia

Evira - Elintarviketurvallisuusvirasto Evira - 0 views

 •  
  Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminnan päämääränä on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus, edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia, huolehtia kasvin- ja eläintuotannon edellytyksistä sekä kasvinterveydestä.

  Eviran osastot:

  * hallintopalvelu
  * tutkimus- ja analytiikka
  * valvonta

  Pääjohtajan ohjauksessa ovat viestintäyksikkö, zoonoosikeskus ja prosessit, joita ovat eläinten terveys ja hyvinvointi, elintarviketurvallisuus, kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys.

  Ylijohtajan alaisuudessa toimivat seuraavat yksiköt: riskinarviointi, lihantarkastus- ja valvonta sekä kasvinjalostajan oikeus.\nPääjohtajan ohjauksessa ovat viestintäyksikkö, zoonoosikeskus ja prosessit, joita ovat eläinten terveys ja hyvinvointi, elintarviketurvallisuus, kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys.\n\nYlijohtajan alaisuudessa toimivat seuraavat yksiköt: riskinarviointi, lihantarkastus- ja valvonta sekä kasvinjalostajan oikeus.
Matti Narkia

Valtion ravitsemusneuvottelukunta - 0 views

 •  
  SUOMALAISTEN KANSANRAVITSEMUS

  RAVITSEMUSSUOSITUKSET JA TOIMINTAOHJELMA

  Yleiset ravitsemussuositukset terveelle väestölle

  Valtion ravitsemusneuvottelukunta on antanut uusimmat suomalaiset ravitsemussuositukset vuonna 2005. Sosiaali- ja terveysministeriö on uudistanut D-vitamiinivalmisteiden käyttösuositukset vuonna 2003. Toimintaohjelma kansallisten ravitsemussuositusten toteuttamiseksi on julkaistu vuonna 2003.

  Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemia ruokamallikuvia saa käyttää vapaasti opetuskäyttössä, kunhan lähde mainitaan. © Valtion ravitsemusneuvottelukunta
1 - 20 of 22 Next ›
Showing 20 items per page