Skip to main content

Home/ Tankebanken/ Group items tagged organisering

Rss Feed Group items tagged

rune66

Demokratiske åbningstaler skrives ikke på Christiansborg | Information - 2 views

 • Noget fundamentalt har ændret sig. Bag de årlige ritualer – åbningstale, finanslov, meningsmålinger – finder vi en tendens til en gradvis tilbagerulning af velfærdsrettigheder. Denne tendens bør ikke kun ses i lyset af den seneste økonomiske krise, da tendensen har været gældende siden Murens Fald. Pensionsalderen er blevet sat op, efterlønnen afskaffet og både kontanthjælp for unge og førtidspension er blevet kraftigt forringet. Samtidig er offentlige arbejdspladser blevet afdemokratiseret gennem privatisering, senest i DONG. Folkeskolelærerne, sygeplejerskerne og hjemmehjælperne er blevet sat under detailstyring og tidspres. Uligheden er i Danmark steget hurtigere end i de omkringliggende europæiske lande, selv om den danske økonomi har præsteret godt. Gevinsterne af den økonomiske vækst fra slut-90’erne og 00’erne blev ikke omfordelt. Siden krisen har der været et bredt folketingsflertal for, at byrden skulle lægges på befolkningens snarere end på bankernes skuldre.
 • I dag dominerer markedskræfterne de sociale kræfter.
 • Da de sociale kræfter var bedre organiserede og derfor stærkere, kunne fagbevægelsen skabe velfærdsstaten. Danmark var i det 20. århundrede kampplads for arbejderbevægelsen, som via strejker krævede sociale og økonomiske forbedringer. Denne bevægelse fik succes, da de borgerlige frygtede, at åbne konfrontationer med arbejderne ville føre til tabte gevinster og øget opbakning til kommunisterne og andre revolutionære organisationer med potentiel støtte fra Øst. Derfor så de borgerlige sig nødsaget til at indlede forhandlinger med arbejderbevægelsen. I dag ser mange af Folketingets socialdemokrater denne kamp som overstået, mens andre end ikke vil indrømme, at fortidens sejre blev bygget på solidarisk organisering, som hovedsageligt fandt sted igennem en kampvillig fagbevægelse.
 • ...1 more annotation...
 • Opfordringen må derfor være: Lad os give mere opmærksomhed til alle, som organiserer sig, alle som forsøger at tackle deres problemer sammen i stedet for alene. Lad os tale om organiseringsgrad og ikke kun meningsmålinger og Christiansborg-alliancer. Lad os tale om demokrati på arbejdspladsen og ikke kun om jobskabelse, om fællesskab og solidaritet i hverdagen og ikke blot om vækst. Hvis politikerne igen må handle under pres fra et organiseret samfund, kan de sidste årtiers tendens vendes. Så kan demokratiet igen få ilt, og åbningstalerne kan komme til at handle om fælles projekter for det bedre i stedet for centraliseret administration af »nødvendighed«. For demokrati handler, ligesom magt, ikke kun om regeringsmagt, men om deltagelse og organisering, om med- og selvbestemmelse.
sylvester roepstorff

Groupe de travail sur l'économie de la contribution | Ars Industrialis - 0 views

 •  
  Her lister Stiegler nogle opgaver for en alternativ økonomi til den eksisterende og kriseramte konsumbaserede - og kreativt-destruktive - økonomi.
sylvester roepstorff

Manifesto 2010 | Ars Industrialis - 0 views

 • it is a crisis of the consumerist model, a model that, based since the beginning of the 20th century on the instrumentalization of desire (thought by Edward Bernays, who instrumentalized the theory of the unconscious developed by Freud
 •  
  En organisation etableret af Bernhard Stiegler der analyserer hvad han kalder vores post-globale samfund. Flere tanker berører Tankebankens arbejde.
sylvester roepstorff

Here Comes Everybody - Wikipedia, the free encyclopedia - 0 views

 •  
  Om en vigtig bog om nye måder at organisere sig på. Clay Shirkys Here Comes Everybody fra 2008.
sylvester roepstorff

Pil Christensen · Modkraft.dk - 1 views

 • Og hvordan kan vi bygge progressive vedvarende fællesskaber i byen, hvordan kan vi organisere os i og omkring byens strukturer – vores nye fabrik – hvis alle forsvinder? Hvis flygtigheden i de sociale relationer i byen er for høj, bliver det svært at skabe grobund for organisering.
 • Byen producerer og rummer som fabrikken potentialer for fællesskab og organisering, men disse potentialer skal udnyttes, der skal rykkes på dem, der skal gøres en konkret indsats for at skabe fællesskab og organisering.
 •  
  Interessant at PC slår ned på børnene som en vigtig del af forudsætningen for de organiseringer, der er behov for - altså: at man ikke kan etablere stærke organiseringer, hvis ikke man tænker børnene (og familien!?) med ind i det. Det er derfor San Francisco er en dårlig by at organisere sig i.
sylvester roepstorff

The Wire: Adventures in Modern Music: Article - 0 views

 • They should have taken the loft scene as the foundation for building new kinds of institutions, where the music could be played. But that was not achieved. There’s a lot of failure of things that happened in the ’60s that could have made the conditions for music to day much different. But those failures – they didn’t build institutions. And institutions are the only things that really change the environment.
 •  
  Et citat (af Wadada Leo Smith) om institutionernes nødvendighed - og hvorfor mange vigtige projekter fra tresserne ikke overlevede. Institutioner er den eneste måde at overleve på - den eneste måde at ændre noget på. Vigtigt i forbindelse med både ADT, Gadeuniversitetet og Tankebanken. 
1 - 6 of 6
Showing 20 items per page