Skip to main content

Home/ Groups/ Tankebanken
rune66

Uha, hvor går det godt! | Journalisten.dk - 0 views

 •  
  Det er måske forklaringen på, at man ikke ser Berlingske foretage nogen kobling til JSN's bøger.
rune66

Regeringens 2020-plan ved at visne - Økonomi | www.business.dk - 0 views

 • Det ligner mere og mere ren ønsketænkning, at Danmark fra 2016 frem mod 2020 skulle få en vækst på 2,3 pct. årligt, som regeringen forudser i sin 2020-plan. Også regeringens skøn for 2014 og 2015 er urealistiske, har mange økonomer slået fast på det seneste.
  • rune66
    
   Skal man spørge Lars Erik Skovgaard om han har læst Den store omstilling? Jvf. følgende udsnit: At ramme muren Nu må det vist være nok. Tallenes tale er tydelig og tyngende, billedet ubehagelig klart. Det, som er anliggendet her, er ikke at drøfte, om EU eller eurozonen bør styrke den politisk-økonomiske integration og centrale styring. Ej heller om der skal pumpes endnu flere milliarder ind i redningsfonden EFSF, stilles skærpede krav til bankernes kapitalgrundlag, indføres en lovfæstet adskillelse af traditionel bankservice fra spekulativ investeringsvirksomhed, lægges en afgift på finanstransaktioner eller gennemtvinges forstærket budgetdisciplin i landene. Alt det er sikkert nødvendigt, og noget af det vil måske ligefrem blive gennemført. Pointen er at sandsynliggøre, at den økonomiske model, der har været fulgt de seneste mange årtier, har udtømt sine muligheder. Nogle siger det mere kontant end andre. »Når det kommer til stykket har det seneste årtis økonomiske velstand været svindel: Et fuldstændig uholdbart pyramidespil, bygget på et bjerg af privat gæld,« lyder formuleringen fra en af de mere hårdtslående, Albert Edwards, finansanalytiker med stjernestatus hos den franske storbank Société Générale. Edward betragter euroens ultimative sammenbrud som uundgåeligt.39 Lidt mere nuanceret, men ikke mindre kritisk udtrykker den britiske politiske kommentator, forfatter og tidligere chefredaktør for The Observer Will Hutton sig: »Dette kaldes skiftevis en krise for Den Europæiske Union, en krise for euroen, en gældskrise eller en krise for politisk vilje. Det er det hele, men det er sidehandlinger i en meget større historie: Måden kapitalismen er blevet forstået og praktiseret på de seneste 30 år har ramt muren. Medmindre og indtil dette anerkendes, vil de vestlige økonomier være låst i stagnation, som ligefrem kan ændre karakter til en større økonomisk katastrofe,« skrev Hutton i september 2011.40 Med adresse
rune66

http://www.fm.dk/publikationer/2013/vaekstplan-dk-staerke-virksomheder-flere-job/~/medi... - 0 views

 •  
  Regeringens 2020-plan fremlagt i 2013, med deres forventning om gns. årlig vækst mellem 2014-2020 på 1.9%, hvilket allerede forekommer som et aldeles usandsynligt scenarie.
rune66

Lavvækst kan være den nye normaltilstand | Information - 0 views

shared by rune66 on 05 Sep 14 - No Cached
 • Ser man f.eks. på den danske regerings beregningsforudsætninger om produktivitetsvæksten på længere sigt, når regeringen laver langsigtede fremskrivninger for det 21. århundrede, tales der om en årlig produktivitetsvækst på lidt over 1 pct. i de kommende årtier, som det fremgår af Danmarks såkaldte konvergensprogram for 2014 (tabel 7):http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/cp2014_denmark_da.pdf  Da der også regnes med en stigende arbejdsstyrke fremover, bliver den reale BNP-vækst i fremskrivningen lidt større end produktivitetsvæksten, men dog pænt mindre end 2 pct. i disse modelberegninger.
  • rune66
    
   En fin lille meningsudveksling om danske politikeres forventninger til vækst.
rune66

Det er begæret, der får os til at ødelægge verden | Information - 1 views

 • Dermed slutter hun sig – i hvert fald indirekte – til skaren af økokritiske forfattere og lyrikere, der tager klimakatastrofen under behandling. Men På ryggen af en tyr er ikke et programskrift. Da Stoltz undervejs i arbejdet opdagede, at hun var i færd med at skrive en kritik af den vestlige civilisation, var det ikke i form af en realpolitisk eller realistisk bog. Snarere var der tale om, at hendes kunstneriske pen tog temperaturen på samtidens mentale klima. Og på det punkt kan kunsten, ifølge Stoltz, tilbyde nogle andre stemmer i forhold til den politiske debat, der gang på gang viser sig helt at mangle rationale.
 •  
  "Europa mangler en mor, mener forfatteren Kristina Stoltz. Hendes nye roman 'På ryggen af en tyr - en tragedie' er en apokalyptisk samtidsdiagnostik om en vestlig civilisation, der voldtager naturressourcerne og savner omsorg og empati"
 •  
  I min verden er det så det, man kalder et utøjlet ego. Jeg kan så ikke rigtig gennemskue om det er en god bog.
 •  
  Hun er ikke en dårlig forfatter. Jeg læste hendes flygtningebog. Hun skrev i visAvis og jeg kender hende lidt derfra. (Hun er uddannet danser). Måske man skulle have fat i den.
rune66

Grøn vækst - 0 views

 •  
  Økonomisk vækst er en nødvendighed, hvis vi skal komme fattigdommen til livs. Men med øget pres på naturressourcer og stigende efterspørgsel efter fødevarer, energi og vand er der behov for, at væksten skal være grøn. Danmark vil være med til at bane vejen for globale og lokale løsninger på disse udfordringer og presse på for, at det multilaterale system styrker indsatsen for at bistå udviklingslandene med at fremme og stimulere grøn vækst.
 •  
  Bare en passant i forhold til, at det administrationen dog beskæftiger sig med emnet.
rune66

Is there a growth imperative in capitalist economies? a circular flow perspective - 0 views

 •  
  Abstract: This paper postulates the existence of a growth imperative in capitalist economies. The argument is based on a simple circular flow model of a pure credit economy, where production takes time. In this economy, positive growth rates are necessary in the long run in order to enable firms to make profits in the aggregate. If the growth rate falls below a certain positive threshold level, firms will make losses. Under these circumstances, they will go out of business, which moves the whole economy into a downward spiral. According to the model presented, capitalist economies can either grow (at a sufficiently high rate) or shrink if the growth rate falls below the positive threshold level. Therefore, a zero growth economy is not feasible in the long run.
 •  
  Fandt denne artikel via "Where does money come from". Nu skal jeg have den læst!
rune66

Professor: Europas stagnation kommer til at vare 10 år endnu | Information - 0 views

 •  
  "Han støtter sig til, at også EU-Kommissionen og OECD mener, at Europa nu er i en situation, hvor den potentielle vækst i de kommende år kun vil blive omkring én procent om året. »Det er lige knap nok til at øge beskæftigelsen.«"
 •  
  Det er så den 1% af de 2%, man siger der skal være for at holde status quo. Så mangler vi bare rentedelen.
rune66

Peak Oil becomes an Issue Again after the IEA Revised its Predictions - 0 views

 •  
  "It's the third trajectory, the "450 Scenario," that should raise eyebrows. It assumes that momentum develops for a global drive to keep greenhouse gas emissions below 450 parts per million -- the maximum level at which it might be possible to prevent global average temperatures from rising above 2 degrees Celsius (and so cause catastrophic climate effects). As a result, it foresees a peak in global oil output occurring around 2020 at about 91 million barrels per day, with a decline to 78 million barrels by 2035."
 •  
  En update på peak oil i lyset af den stigende udnyttelse af ukonventionelle energikilder. Særlig interessant, at IEA nu opererer med et scenarie, hvor man antager, at verdens regeringer faktisk begynder at handle i forhold til at begrænse udledningen af drivhusgasser.
rune66

Rigtig politik foregår uden for Christiansborg | Information - 1 views

 •  
  Faldt lige over endnu en tænketank, som også har tænkt tanker om civilsamfund kontra det politiske system.
 •  
  Cura-tænketankes hjemmeside
 •  
  Én ting er at være irriteret på politikere og journalister, det næste skridt må være enten at overveje hvilke konsekvenser det har (manglende borgerinddragelse i det egentlige magtspil) eller at opstille alternativer (også til hvordan borgeren har indflydelse på de egentlige beslutninger - altså noget mere end blot samtale med henblik på at ændre opponionen).
rune66

Orientering - 04. jul. 2014 | DR P1 | DR - 1 views

 •  
  "Det ikke altid, reklamer holder, hvad de lover. Vaskepulver kan ikke nødvendigvis fjerne græsstriber fra fodboldkampen eller blodet fra den hvide t-shirt. Men det afgørende er, at vi tror på at det virker. Når regeringen sælger sin politik til vælgerne og de folkevalgte i Folketinget, behøver det ikke at være meget anderledes. Orientering sætter i dag fokus på politisk marketing og vi spørger: Ved vi egentlig, hvad vi stemmer om - eller er det danske folkestyre ved at udvikle sig til et vaskepulverdemokrati? Medvirkende: Lars Trier Mogensen, debattør, Søs Marie Serup, politisk kommentator "
 •  
  Ret interessant 2. time om politikere, der lyver som en anden brugtvognsforhandler. Den afsluttende pointe er, at der er brug for flere nørder til at gå embedsmandsværket arbejde grundigt igennem.
rune66

It's the End of the World as We Know It . . . and He Feels Fine - NYTimes.com - 0 views

 •  
  "When you ask Kingsnorth about Dark Mountain, he speaks of mourning, grief and despair. We are living, he says, through the "age of ecocide," and like a long-dazed widower, we are finally becoming sensible to the magnitude of our loss, which it is our duty to face."
 •  
  En miljøaktivist, der har "givet op", og forsøger at komme over ens med, hvad han oplever som de nye realiteter.
rune66

Det sidste marked er udtømt | Information - 0 views

 •  
  Han siger det samme som "alle os" andre, men ved heller ikke rigtig, hvad vi skal gøre ved det.
sylvester roepstorff

Antropolog: Vi er forbrugsjunkier, der skal på afvænning - Politiken.dk - 0 views

 • Ja, man kan godt tænke sig en modernitet baseret på noget andet end øget forbrug, hvis fremskridtet forbindes med immaterielle og ikke målbare værdier. Men noget sådant forudsætter et brud med hovedfortællingen om menneskets udvikling fra tradition til modernitet, og det er der, udfordringen ligger nu
rune66

Vækstpolitik er den nye værdikamp | Information - 1 views

 •  
  "Der er folkelig grobund for et opgør med vækstsamfundet. Men det bliver modarbejdet af eliten og dens institutioner"
 •  
  Gode pointer, og måske der at folk langsomt er begyndt at tage sagen i egen hånd.
sylvester roepstorff

Jes Stein: Dansk litteraturs nye revolutionære udfordrer selve fundamentet - ... - 1 views

 • Det ragede ikke nogen, for d’herrer bedrev nemlig litteratur! For de gamle litteraturkonger var der enormt langt mellem det private og det offentlige. Omvendt med Asta Oliva Nordenhof, som insisterer på poesien som modsprog og knytter forbindelse mellem værk og liv med meget personlige oplysninger om sig selv på Facebook. Nej, det er ikke frasalget af en bid af Dong til Goldman Sachs, der er ’politisk’ vigtigt for disse yngre, danske forfattere. De graver dybere og sætter spørgsmålstegn ved selve fundamentet for det hele.
 •  
  Ikke mindst i forbindelse med matheden og trætheden i og omkring politik er det, eller kan være opløftende at mærke en anden, en helt anden slags politisk handling - her hos en digter. Hvis det ellers har substans?
rune66

Er de vestlige økonomier ramt af permanent stagnation? | Information - 1 views

 •  
  Det er jo det JSN hele tiden har sagt.
‹ Previous 21 - 40 of 393 Next › Last »
Showing 20 items per page