Skip to main content

Home/ Groups/ agroforum
Lluïsa Llagostera

Monografia. LA NOVA PAGESIA: RELLEU GENERACIONAL EN EL MARC D'UN NOU PARADIGM... - 0 views

 •  
  Monografia. LA NOVA PAGESIA: RELLEU GENERACIONAL EN EL MARC D'UN NOU PARADIGMA AGROSOCIAL. Es tracta d' una síntesi de la investigació guanyadora del Premi Joventut 2012, una tesi doctoral elaborada per Neus Monllor al voltant de la renovació generacional del camp català i dels reptes que això comporta. El relleu tradicional de les explotacions agràries familiars està en crisi. Les persones joves que han nascut a pagès no continuen el camí dels seus pares.
Lluïsa Llagostera

The international symposium on the role of Agricultural Biotechnologies in Sustainable ... - 0 views

 •  
  Us enllacem la pàgina on trobareu tota la documentació aportada en el Simposi Internacional sobre Agricultura Biotecnològica que ha explorat la manera en què l'aplicació de la ciència i la tecnologia, i particularment de les biotecnologies agrícoles, poden ajudar els petits productors a desenvolupar sistemes alimentaris sostenibles i millorar la nutrició en el context del canvi climàtic. El Simposi ha tingut un enfocament múltiple que comprèn els sectors agrícola, pecuari, forestal i pesquer. El seu objectiu ha estat també abastar l'àmplia gamma de biotecnologies disponibles, com la fermentació microbiana dels aliments, el cultiu de teixits vegetals, les tecnologies reproductives del bestiar, l'ús de marcadors moleculars, la modificació genètica i d'altres tecnologies
Lluïsa Llagostera

A new role for forests and the forest sector in the EU post-2020 climate targets.2015 - 0 views

 •  
  Amb motiu de la COP21, l'Institut Forestal Europeu ha fet balanç, en un article publicat al desembre de 2015, de la contribució del sector forestal europeu a la reducció dels gasos amb efecte d'hivernacle (GEH). Sobre la base d'una anàlisi sistemàtica, l'estudi explora les diferents vies disponibles avui en la Unió Europea per integrar aquest sector en la comptabilitat de carboni i posa èmfasi en el bé que fan els boscos al medi ambient emmagatzemant a través de la fotosíntesi el CO2 atmosfèric i retenir-lo sota formes més o menys estables (biomassa i matèria orgànica del sòl
Lluïsa Llagostera

Agricultural Projections to 2025.USDA. 2016 - 0 views

 •  
  USDA preveu que la superfície dedicada a grans cultius (blat de moro, sorgo, ordi, civada) als Estats Units continuarà reduint-se. Hi haurà un creixement moderat de la demanda interna de blat de moro. La producció d'etanol a base de blat de moro baixarà en els pròxims 10 anys. A partir de l'any 2017 i durant la resta del període de projecció, els preus del blat augmentaran una mica més de pressa que els preus del blat de moro. El mateix passarà amb la soja, que reduirà la superfície plantada; com que augmentarà la demanda de soja i els seus derivats, en disminuiran els estocs. Les exportacions d'arròs augmentaran en la pròxima dècada. La quota de mercat dels EUA de l'arròs comercialitzat a escala mundial es manté al voltant del 8 per cent durant el període de projecció. Els pròxims 10 anys, s'enfortirà la demanda de carns i productes lactis, tant en el mercat intern com per a l'exportació. La producció avícola baixarà en el període de projecció. Les exportacions de carn de porc augmentaran en la pròxima dècada
Carles Folch

Tutorial de Feedly | Open feedly - 1 views

 •  
  Eina per gestionar fonts RSS i descobrir tot una manera fàcil de compartir informació.
 •  
  Eina per gestionar fonts RSS i descobrir una manera fàcil de compartir informació.
Lluïsa Llagostera

World Energy Outlook 2015.International Energy Agency. - 0 views

 •  
  Anuari que ofereix informació sobre situació actual, tendències i perspectives del sector energètic a l'any 2040, a partir de dades recents dels combustibles fòssils, les energies renovables,l'eficiència energètica,l'anàlisi de les tendències en les emissions de CO2 i els subsidis dels combustibles fòssils i de l'energia renovable. També tracta de manera específica els temes següents: el futur amb un preu del petroli baix; les energies renovables...
Lluïsa Llagostera

Global Economic Prospects (GEP).World Bank. 2015 - 0 views

 •  
  Segons el darrer informe anual del Banc Mundial, publicat el mes de juny 2015, els països en vies de desenvolupament s'enfronten a una dura transició cap a 2015, amb majors costos d'endeutament i menors preus per al petroli i altres productes bàsics
Lluïsa Llagostera

Impuls a l'economia verda i a l'economia circular: competitivitat, eficiència... - 0 views

 •  
  El Govern català ha aprovat un document d'impuls a l'economia verda i circular, que promou la transició cap a un model productiu socialment inclusiu, basat en les baixes emissions i l'eficiència en l'ús dels recursos amb l'horitzó de 2020. Amb una inversió del 2% del PIB en activitats relacionades amb l'economia verda, permetria crear entre 68.000 i 100.000 llocs de treball a Catalunya a curt termini. El document identifica els set sectors productius que tenen capacitat motora per liderar la transició; entre ells, com podreu veure, s'hi troba la indústria agroalimentària, i altres graons de la cadena de valor, com els sectors primaris, la distribució, les indústries de l'envasat i l'embalatge, la maquinària per a alimentació, els additius i les matèries primeres, la gastronomia i la restauració
Lluïsa Llagostera

El cambio climático en España, 2033: Hacia una economía baja en carbono.Price... - 0 views

 •  
  Estudi de prospectiva centrat en la transició climàtica i energètica. L'informe conclou que Espanya podria aconseguir una reducció d'entre un 7% i 17% de les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) fins al 2033, si porta a terme, entre altres accions, una profunda modernització del seu model econòmic, que hauria d'estar sustentat en la innovació i el desenvolupament tecnològic
Lluïsa Llagostera

Mediterranean food consumption patterns: diet, environment, society, economy and health... - 0 views

 •  
  Informe de la FAO i el Centre Internacional d'Alts Estudis Agronòmics Mediterranis (CIHEAM), presentat a l'Exposició Universal de Milà, examina els efectes negatius dels canvis en les pautes alimentàries a la Mediterrània i demana un programa d'acció en suport de dietes més sostenible
Lluïsa Llagostera

Towards a long-term strategy for European agricultural research and innovation by 2020 ... - 0 views

 •  
  Document de treball de la Comissió Europea que obre la reflexió i el debat del Taller sobre Recerca i Innovació en el Sector Agrari, el qual escalfa els motors de la conferència que se celebrarà a Brussel·les els dies 26 i 28 de gener de 2016. L'objectiu del document és doble: d'una banda, convidar a la reflexió sobre una estratègia a llarg termini que posi en valor la recerca i innovació com a eines bàsiques d'una agricultura europea competitiva i sostenible capaç de fer front als reptes del futur d'una manera coherent i eficaç, i, de l'altra, contribuir a la discussió i els resultats de l'EXPO de Milà Alimentar el planeta, energia per a la vida bo i oferint punts de vista sobre les prioritats en recerca i innovació
Lluïsa Llagostera

OECD-FAO Agricultural Outlook 2015.OECD.2015 - 0 views

 •  
  prospectiva_2024
Lluïsa Llagostera

Climate change and food systems: Global assessments and implications for food security ... - 1 views

 •  
  Publicació de la FAO que recull les conclusions d'un grup de científics i economistes que han fet un balanç dels efectes del canvi climàtic sobre l'agricultura i l'alimentació a escala mundial i regional en les últimes dues dècades. Els autors afirmen que l'escalfament global tindrà conseqüències profundes sobre on i com es produeixen els aliments, i durà també a una reducció de les propietats nutricionals d'alguns cultius, la qual cosa té implicacions en les polítiques de lluita contra la fam i la pobresa i per al comerç mundial d'aliments. El llibre proposa solucions per fer front a aquests reptes
Lluïsa Llagostera

Swiss Agricultural Outlook 2014‒2024: Project pilote de réalisation d'un scén... - 0 views

 •  
  Swiss Agricultural Outlook 2014‒2024: Project pilote de réalisation d'un scénario de référence pour le secteur agricole suisse
Lluïsa Llagostera

Regional perspectives on food supply and demand.European Commission. juny 2015 - 0 views

 •  
  Document de la Comissió Europea que analitza l'evolució de l'oferta i la demanda en els països que es consideren els nous motors de creixement (la Xina, l'Índia, el Brasil, Rússia, l'Àfrica sub-sahariana) en les pròximes dècades
Lluïsa Llagostera

: Achieving Zero Hunger: The critical role of investments in social protection and agri... - 0 views

 •  
  Estudi elaborat per la FAO, el Fons Internacional de Desenvolupament Agrícola (FIDA) i el Programa Mundial d'Aliments (PMA), presentat el 10 de juliol a Roma en vigílies de la Tercera Conferència Internacional sobre Finançament per al Desenvolupament a Etiòpia del 13 al 16 de juliol de 2015. El document conclou que eradicar la fam de manera sostenible per a l'any 2030 requerirà uns 267.000 milions de dòlars anuals més de mitjana per a inversions en zones rurals i urbanes i en protecció social, de manera que els més desafavorits tinguin accés a aliments i puguin millorar els seus mitjans de vida
Carles Folch

http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/agricultural_ammonia... - 0 views

 •  
  Agricultural ammonia emissions could be reduced without affecting crop yield
Carles Folch

Why climate talks need to focus on agriculture - SciDev.Net - 0 views

 •  
  "Why climate talks need to focus on agriculture"
Lluïsa Llagostera

Trends and projections in Europe 2015: Tracking progress towards Europe's climate and e... - 1 views

 •  
  Informe anual que proporciona una avaluació actualitzada dels progressos dels països europeus en matèria de canvi climàtic i energia. Es desprèn de l'informe que les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle van disminuir un 23% entre 1990 i 2014 i han arribat als nivells més baixos de la història. Les projeccions apunten a una reducció del 25% l'any 2020, cosa que prepararà el camí per assolir una reducció del 40% de gasos amb efecte d'hivernacle l'any 2030
‹ Previous 21 - 40 Next › Last »
Showing 20 items per page