Skip to main content

Home/ agroforum/ Group items tagged prospectiva_2030

Rss Feed Group items tagged

Lluïsa Llagostera

Food 2030 R&I in food and nutrition security, within a food systems approach. European ... - 0 views

 •  
  Document de treball que obre el debat de cara a la conferència de la PAC el 7 de juliol 2017 a Brussel·les sota el títol Simplificació i modernització de la PAC
Lluïsa Llagostera

The future of food and agriculture: trends and challenges . FAO.2017 - 1 views

 •  
  L'informe explica la naturalesa dels reptes a què fan front els sistemes agrícoles i alimentaris en el present i durant tot el segle XXI, i proporciona algunes idees sobre el que està en joc i el que cal fer. El document identifica 15 tendències i 10 reptes que afecten els sistemes alimentaris mundials, i conclou que la manera habitual de gestionar l'agricultura ja no és una opció, sinó que calen grans transformacions en els sistemes agrícoles, en les economies rurals i en com emprem els nostres recursos naturals. Sense aquest tipus d'accions, no s'aconseguirà assolir la fita d'acabar amb la fam l'any 2030.
Lluïsa Llagostera

Trends and projections in Europe 2015: Tracking progress towards Europe's climate and e... - 0 views

 •  
  Informe anual que proporciona una avaluació actualitzada sobre els progressos dels països europeus en matèria de canvi climàtic i energia. Es desprèn de l'informe que les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle van disminuir un 23% entre 1990 i 2014 i van arribar als nivells més baixos de la història. Les projeccions apunten a una reducció del 25% l'any 2020, cosa que prepara el camí per assolir una reducció del 40% de gasos amb efecte d'hivernacle l'any 2030
Lluïsa Llagostera

GECO 2016 (Global Energy and Climate Outlook): Road from Paris . European Commission. 2016 - 0 views

 •  
  GECO 2016 es presenta com una continuació de l'edició 2015 de GECO, que va informar sobre la compatibilitat entre les polítiques de mitigació del canvi climàtic i el creixement econòmic. A més de l'informe principal, GECO 2016 proporciona els balanços d'energia i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per a una sèrie de països i regions clau, i també una descripció de les polítiques considerades. Aquest informe examina els efectes sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i els mercats d'energia de dos escenaris on continuen les tendències actuals més enllà de 2020: un en què s'han inclòs les contribucions nacionals previstes i un altre de 2° C d'acord amb els límits acordats en les negociacions internacionals
Lluïsa Llagostera

Leviers de réduction des pertes et gaspillages alimentaires dans divers cont... - 0 views

 •  
  L'estudi de prospectiva a l'horitzó 2030-2035 a escala internacional ofereix un inventari de les mesures que es proposen a governs, empreses o ciutadans, com ara accions per reduir els residus en origen o fomentar el reciclatge, la introducció d'impostos o taxes per al canvi de comportament... Tot això, d'acord amb 3 escenaris. Un primer escenari en un context de concentració de la població en grans ciutats on dominen la normalització, l'individualisme i el debilitament dels llaços socials amb predomini dels supermercats i la pèrdua de connexió amb l'agricultura, com podrien ser Xangai o Mèxic. Un segon escenari imagina ciutats que operen en una xarxa, on es desenvolupa la cooperació, la mobilitat i la tecnologia verda, pròximes a zones rurals de l'interior, com podrien ser Milà, Bolonya o Verona. El tercer escenari recull ciutats en declivi demogràfic amb una feble capacitat per absorbir ocupació o serveis com podrien ser Saint Étienne, Manchester o Detroit
Lluïsa Llagostera

Foresight study on land use and food security in 2050. INRA. 2016 - 0 views

 •  
  L'Institut de Recerca Agronòmica de França (INRA) i el Centre Francès de Cooperació Internacional en Recerca Agronòmica per al Desenvolupament (CIRAD) són els autors d'aquest estudi, que és una ampliació del que van publicar l'any 2011. Es tracta d'un estudi de prospectiva que identifica i quantifica els principals determinants de l'evolució de l'ús de la terra en el món i la seva relació amb el subministrament d'aliments a l'horitzó de l'any 2050 i el canvi climàtic, considerant cinc escenaris d'evolució contrastants. També preveu la creació d'una Administració mundial encarregada d'afavorir la transició cap a un tipus d'alimentació més saludable, reduir alhora el malbaratament d'aliments a tota la cadena i garantir mitjançant polítiques l'accés segur a la terra de tot tipus d'agricultura a diferents escales geogràfiques
Lluïsa Llagostera

Roadmap for a Renewable Energy Future.International Renewable Energy Agency (IRENA). 2016 - 0 views

 •  
  Es tracta de la 2a edició del Full de ruta per al futur de l'energia renovable. Aquesta edició amplia la seva anàlisi per cobrir 40 països, cosa que representa el 80% del consum energètic mundial. Segons l'informe, s'han fet grans passos per augmentar les energies renovables al sector elèctric, les quals generaran l'any 2030 aproximadament el 30% de l'electricitat al món (en relació amb el 23% actual). L'informe afirma que duplicar la quota global de renovables l'any 2030 permetria estalviar 15 vegades més del que s'hi hagi invertit
Lluïsa Llagostera

Organic in Europe: Prospects and development. IFOAM EU Group. 2016 - 0 views

 •  
  La publicació analitza les últimes novetats del mercat i la producció de cultius ecològics arreu d'Europa en el context de la nova PAC i la política agroalimentari de la UE actual. També inclou un apartat de reflexió en clau de futur pel que fa a l'expansió de cultius ecològics més enllà d'un nínxol de mercat, partint de les darreres tendències i la visió del Moviment d'Agricultura Ecològica d'Europa, a fi d'augmentar la superfície de terres agrícoles d'Europa destinades a producció ecològica amb vistes a l'any 2030
Lluïsa Llagostera

Macroeconomic outlook of sustainable energy and biorenowables innovations (MEV II) . LE... - 0 views

 •  
  Informe encarregat pel Ministeri d'Afers Econòmics dels Països Baixos a la Universitat LEI Wageningen i a la Universitat d'Utrecht per analitzar l'impacte macroeconòmic de l'ús a gran escala de biomassa als Països Baixos en la producció d'energia i la producció de materials i productes químics, prenent com a horitzó l'any 2030. L'estudi estableix 4 escenaris de futur bo i considerant 2 incerteses: la velocitat del desenvolupament tecnològic i la disponibilitat de la biomassa procedent de fora de la UE. Una de les conclusions de l'estudi és que l'ús a gran escala de biomassa té un efecte positiu sobre l'economia holandesa. Les grans inversions en el desenvolupament tecnològic i l'obertura a mercats internacionals poden contribuir a una més gran riquesa econòmica global a mitjà termini
Lluïsa Llagostera

La alimentación y la agricultura: Claves para la ejecución de la Agenda 2030 ... - 0 views

 •  
  Informe de referència adreçat principalment als mandataris d'estats del món i a tothom qui vulgui tenir una idea clara de què és i què pretén la nova Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. El document dibuixa el full de ruta per a la consecució dels objectius de sostenibilitat de l'Agenda 2030 que tenen a veure amb l'agricultura i l'alimentació. També recull els missatges clau dictats per la FAO
Lluïsa Llagostera

Renewable energy in Europe 2016: Recent growth and knock-on effects . Europea Environme... - 0 views

 •  
  Anuari que descriu la situació actual i la prospectiva sobre l'ús energies renovables a Europa. També fa un seguiment sobre l'acompliment dels objectius estratègics europeus per al període 2020-2030 en matèria d'energia encaminats a afavorir el pas a una economia baixa en carboni
Lluïsa Llagostera

The Global Risks Report 2016. World Economic Forum. 2016 - 0 views

 •  
  11a edició de l'Informe que preveu i analitza els riscos a llarg termini (any 2030) arreu del món a partir de les perspectives dels experts. Enguany, la manca de mitigació i adaptació al canvi climàtic és el risc global número 1 en termes d'impacte
Lluïsa Llagostera

FAO and the 17 Sustainable Development Goals Sustainable.FAO.2015 - 2 views

 •  
  A la cimera mundial sobre Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, el 25 de setembre de 2015, els líders mundials van adoptar l'Agenda per al Desenvolupament Sostenible 2030, que inclou un conjunt de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per posar fi a la pobresa, la lluita contra la desigualtat i la injustícia, i lluitar contra el canvi climàtic el 2030. Cliqueu i accedireu als objectius
Carles Folch

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development .:. Sustainable Dev... - 0 views

 •  
  "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development"
Lluïsa Llagostera

Climate change and food systems: Global assessments and implications for food security ... - 1 views

 •  
  Publicació de la FAO que recull les conclusions d'un grup de científics i economistes que han fet un balanç dels efectes del canvi climàtic sobre l'agricultura i l'alimentació a escala mundial i regional en les últimes dues dècades. Els autors afirmen que l'escalfament global tindrà conseqüències profundes sobre on i com es produeixen els aliments, i durà també a una reducció de les propietats nutricionals d'alguns cultius, la qual cosa té implicacions en les polítiques de lluita contra la fam i la pobresa i per al comerç mundial d'aliments. El llibre proposa solucions per fer front a aquests reptes
Lluïsa Llagostera

: Achieving Zero Hunger: The critical role of investments in social protection and agri... - 0 views

 •  
  Estudi elaborat per la FAO, el Fons Internacional de Desenvolupament Agrícola (FIDA) i el Programa Mundial d'Aliments (PMA), presentat el 10 de juliol a Roma en vigílies de la Tercera Conferència Internacional sobre Finançament per al Desenvolupament a Etiòpia del 13 al 16 de juliol de 2015. El document conclou que eradicar la fam de manera sostenible per a l'any 2030 requerirà uns 267.000 milions de dòlars anuals més de mitjana per a inversions en zones rurals i urbanes i en protecció social, de manera que els més desafavorits tinguin accés a aliments i puguin millorar els seus mitjans de vida
Lluïsa Llagostera

Global Framework for Action to achieve the vision on Groundwater Governance. Food and ... - 0 views

 •  
  Aquest document Marc d'acció s'ha preparat per assolir els objectius de la visió global sobre l'aigua subterrània per a l'any 2030. S'hi descriuen les principals mesures que s'han de prendre i es fa una crida urgent a l'acció no només dels governs nacionals i locals, les organitzacions internacionals, el sector privat, la societat civil, els mitjans de comunicació, les institucions educatives i les organitzacions professionals, sinó també dels propietaris de pous, els usuaris d'aigua subterrània i tota la ciutadania preocupada per aquest tema
Lluïsa Llagostera

Ground water governance; a Call for action: Shared Global Vision for 2030. Food and Agr... - 0 views

 •  
  Amb ocasió del 7è Fòrum Mundial de l'Aigua a Corea del Sud (12-17 d'abril), cinc organitzacions internacionals (FAO, UNESCO, Banc Mundial, Fons per al Medi Ambient Mundial i Associació Internacional d'Hidrogeòlegs) alerten sobre el risc d'esgotament i degradació de les aigües subterrànies. Per això, han elaborat 3 documents, el primer del qual us enllacem, en què donen pautes per a una bona gestió de les aigües subterrànies. Aquest primer document descriu una visió sostenible de la gestió de les aigües subterrànies a l'horitzó de l'any 2030 en què els països hagin adoptat totes les pautes que proposen aquestes organitzacions internacionals
Lluïsa Llagostera

World Water Development Report 2015: Water for a sustainable world: UNESCO. 2015 - 1 views

 •  
  Us enllacem la nova edició de l'informe sobre l'aigua publicat per la UNESCO. Aquest document assenyala que, si continua l'actual consum d'aigua, el món s'enfrontarà a una severa escassetat d'aquest recurs l'any 2030, cosa que podria desfermar conflictes entre diversos sectors econòmics i fins i tot entre regions i països
Lluïsa Llagostera

An economic assessment of GHG mitigation policy options for EU agri culture. European C... - 0 views

 •  
  Segons aquest estudi el cens de boví europeu s'hauria de reduir a la meitad per a cumplir amb l'objectiu d'emissions de gasos efecte hivernacle(GEI) a l'any 2030
1 - 20 of 23 Next ›
Showing 20 items per page