Skip to main content

Home/ agroforum/ Group items tagged prospectiva_2020

Rss Feed Group items tagged

Lluïsa Llagostera

The future of food and agriculture: Trends and challenges . FAO. 2017 - 0 views

 •  
  Les tendències i els reptes del període de prospectiva a mitjà termini 2018-2021 analitzats són, d'una banda, motiu d'esperança i, de l'altra, de preocupació. El document posa de manifest que, si bé s'han fet grans progressos en la reducció de la fam i la pobresa i la millora de la seguretat alimentària i la nutrició, les principals preocupacions persisteixen. 795 milions de persones continuen patint fam, i més de dos mil milions pateixen deficiències de micronutrients. A més, la seguretat alimentària mundial podria estar en perill a causa de les creixents pressions sobre els recursos naturals i del canvi climàtic. Per revertir aquesta visió, el document recull les recomanacions de la FAO que passen per transformar els sistemes agrícoles alimentaris i produir més amb menys
Lluïsa Llagostera

L'avenir de la politique agricole commune après 2020 . Assemblée nationale en... - 3 views

 •  
  Informe conjunt de les Comissions d'Assumptes Europeus de l'Assemblea Nacional de França sobre el futur de la PAC. Enfoca també la perspectiva a més curt termini de les incerteses pressupostàries provocades pel Brèxit, la voluntat de la Comissió Europea de simplificar la PAC, el projecte de llei anomenat Òmnibus, etc.
Lluïsa Llagostera

AEBIOM position on a sustainable bioenergy policy for the period after 2020 . - 0 views

 •  
  A començaments de 2016, la Comissió Europea va posar en marxa una consulta pública sobre una política sostenible de la bioenergia per al període posterior a 2020. Aquest informe mostra la posició de l'Associació Europea de la Biomassa en aquest debat. L'informe conclou que la biomassa és una font important d'energia renovable per a la UE (61% del consum d'energia renovable a la UE), i tindrà un paper crucial en la consecució dels objectius d'energia renovable 2020 i 2030, i també en l'objectiu de descarbonització 2050 de la UE. En alguns estats membres, la biomassa és ja la principal font d'energia, i ha superat el consum de combustibles fòssils (per exemple, Suècia i Finlàndia)
Lluïsa Llagostera

The Political Economy of the 2014-2020 Common Agricultural Policy An Imperfect Storm. ... - 2 views

 •  
  Publicació de prospectiva econòmica de la PAC d'aquí al 2020. Els autors d'aquest obra col·lectiva, publicada pel Centre d'Estudis Polítics Europeus (CEPS), afirmen estar decebuts per la reforma que si bé, diuen, s'ha traduït en una política econòmica més justa, però en canvi no en més simple ni menys verda. Així mateix, es fa un exercici de prospectiva que albira les tendències econòmiques de la PAC d'aquí al 2020
Lluïsa Llagostera

Impuls a l'economia verda i a l'economia circular: competitivitat, eficiència... - 0 views

 •  
  El Govern català ha aprovat un document d'impuls a l'economia verda i circular, que promou la transició cap a un model productiu socialment inclusiu, basat en les baixes emissions i l'eficiència en l'ús dels recursos amb l'horitzó de 2020. Amb una inversió del 2% del PIB en activitats relacionades amb l'economia verda, permetria crear entre 68.000 i 100.000 llocs de treball a Catalunya a curt termini. El document identifica els set sectors productius que tenen capacitat motora per liderar la transició; entre ells, com podreu veure, s'hi troba la indústria agroalimentària, i altres graons de la cadena de valor, com els sectors primaris, la distribució, les indústries de l'envasat i l'embalatge, la maquinària per a alimentació, els additius i les matèries primeres, la gastronomia i la restauració
Lluïsa Llagostera

Towards a long-term strategy for European agricultural research and innovation by 2020 ... - 0 views

 •  
  Document de treball de la Comissió Europea que obre la reflexió i el debat del Taller sobre Recerca i Innovació en el Sector Agrari, el qual escalfa els motors de la conferència que se celebrarà a Brussel·les els dies 26 i 28 de gener de 2016. L'objectiu del document és doble: d'una banda, convidar a la reflexió sobre una estratègia a llarg termini que posi en valor la recerca i innovació com a eines bàsiques d'una agricultura europea competitiva i sostenible capaç de fer front als reptes del futur d'una manera coherent i eficaç, i, de l'altra, contribuir a la discussió i els resultats de l'EXPO de Milà Alimentar el planeta, energia per a la vida bo i oferint punts de vista sobre les prioritats en recerca i innovació
Lluïsa Llagostera

2020 RES scenarios for Europe : are Member States well on track for achieving 2020 RES ... - 0 views

 •  
  Aquest estudi, cofinançat per la Unió Europea (UE), preveu que, per assolir l'objectiu de renovables de 2020, el consum d'agrocarburants a Espanya s'hauria de situar en 33,6 TWh, és a dir, en gairebé 2,9 milions de tones equivalents de petroli (tep). Això exigiria triplicar el consum d'agrocarburants previst per a l'any 2014, que tot just superarà les 900.000 tep, cosa que estaria perfectament a l'abast de la indústria espanyola amb la capacitat productiva ja instal*lada (4,3 Mtep). En l'informe, també podeu veure la situació prevista per a la resta de països europeus
Lluïsa Llagostera

Tomorrow's Healthy Society Research: Priorities for Foods and Diets. European Comission... - 0 views

 •  
  Quins són els camins que té la recerca i la tecnologia per dissenyar la nostra dieta i reformular el sistema alimentari el 2050? Aquest estudi de prospectiva es va dur a terme pel servei de recerca de la Comissió Europea. Se centra en el consumidor europeu, tenint en compte diversos factors que influeixen en els hàbits alimentaris, com ara estil de vida, pautes de treball, el subministrament d'aliments o la situació econòmica. L'objectiu és ajudar a les autoritats a formular i prioritzar les necessitats de recerca. L'estudi donarà suport a la identificació de prioritats d'investigació per al finançament de l'Horitzó 2020
1 - 8 of 8
Showing 20 items per page