Skip to main content

Home/ agroforum/ Group items tagged emissions

Rss Feed Group items tagged

Lluïsa Llagostera

Trends and projections in Europe 2015: Tracking progress towards Europe's climate and e... - 0 views

 •  
  Informe anual que proporciona una avaluació actualitzada sobre els progressos dels països europeus en matèria de canvi climàtic i energia. Es desprèn de l'informe que les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle van disminuir un 23% entre 1990 i 2014 i van arribar als nivells més baixos de la història. Les projeccions apunten a una reducció del 25% l'any 2020, cosa que prepara el camí per assolir una reducció del 40% de gasos amb efecte d'hivernacle l'any 2030
Lluïsa Llagostera

GECO 2016 (Global Energy and Climate Outlook): Road from Paris . European Commission. 2016 - 0 views

 •  
  GECO 2016 es presenta com una continuació de l'edició 2015 de GECO, que va informar sobre la compatibilitat entre les polítiques de mitigació del canvi climàtic i el creixement econòmic. A més de l'informe principal, GECO 2016 proporciona els balanços d'energia i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per a una sèrie de països i regions clau, i també una descripció de les polítiques considerades. Aquest informe examina els efectes sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i els mercats d'energia de dos escenaris on continuen les tendències actuals més enllà de 2020: un en què s'han inclòs les contribucions nacionals previstes i un altre de 2° C d'acord amb els límits acordats en les negociacions internacionals
Carles Folch

http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/agricultural_ammonia... - 0 views

 •  
  Agricultural ammonia emissions could be reduced without affecting crop yield
Lluïsa Llagostera

An economic assessment of GHG mitigation policy options for EU agri culture. European C... - 0 views

 •  
  Segons aquest estudi el cens de boví europeu s'hauria de reduir a la meitad per a cumplir amb l'objectiu d'emissions de gasos efecte hivernacle(GEI) a l'any 2030
1 - 4 of 4
Showing 20 items per page