Skip to main content

Home/ agroforum/ Group items tagged Política

Rss Feed Group items tagged

freguant

10ª CONFERENCIA SOBRE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA OCDE - 0 views

  •  
    In 2006, the member countries of the OECD endorsed the New Rural Paradigm (NRP). For the first time, it proposed a conceptual framework positioning rural policy as an investment strategy promoting competitiveness in rural areas. This was a radical change from the typical subsidy programmes aimed at specific sectors. The magnitude of this shift was not fully appreciated at the time. Indeed, the ramifications for national rural development policies and programmes were not well understood. Now, as the OECD celebrates its 10th Rural Conference, we have a decade of experience observing how the New Rural Paradigm has held up over time. Today, we look at the next steps for the OECD Rural Policy Programme and consider the direction our future work should take. "
Lluïsa Llagostera

Towards a water and food secure future; critical perspectives for policy-makers. Food a... - 0 views

  •  
    Llibre blanc publicat amb ocasió del 7è Fòrum Mundial de l'Aigua a Corea del Sud (12-17 d'abril). El document és un crit d'atenció a les nacions perquè dissenyin polítiques governamentals i fomentin inversions dels sectors públics i privats a fi d'assegurar que la producció agrícola, ramadera i pesquera es duu a terme de manera sostenible i que tingui en compte alhora la salvaguarda dels recursos hídrics d'aquí a l'any 2050. L'informe també demana polítiques i inversions per millorar l'adaptació de les conques hidrogràfiques i les llars al canvi climàtic, com ara la millora de les instal·lacions d'emmagatzematge d'aigua, la captura i reutilització d'aigües residuals o la investigació per generar sistemes de producció agrícola més resilients per als petits camperols
1 - 3 of 3
Showing 20 items per page