Skip to main content

Home/ agroforum/ Group items tagged europa

Rss Feed Group items tagged

Lluïsa Llagostera

Renewable energy in Europe 2016: Recent growth and knock-on effects . Europea Environme... - 0 views

 •  
  Anuari que descriu la situació actual i la prospectiva sobre l'ús energies renovables a Europa. També fa un seguiment sobre l'acompliment dels objectius estratègics europeus per al període 2020-2030 en matèria d'energia encaminats a afavorir el pas a una economia baixa en carboni
Carles Folch

http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/agricultural_ammonia... - 0 views

 •  
  Agricultural ammonia emissions could be reduced without affecting crop yield
Carles Folch

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540374/IPOL_STU(2015)540374_EN.pdf - 0 views

 •  
  COMPARISON OF FARMERS' INCOMES IN THE EU MEMBER STATES Abstract With the main stated objectives of the CAP in mind, relevant comparisons that involve the incomes of farmers are made. EU official data sources are used to describe income differences between holdings of different sizes and types and between Member States. Comparisons between the incomes of farmer household and other groups in society have to rely on ad hoc information. Recommendations relate to the support of small farms, actions to mitigate instability and to fill the important gap in farm household income information.
Lluïsa Llagostera

L'Europe dans le système alimentaire mondial : un scénario pour 2050. adossé ... - 2 views

 •  
  Segons l'informe, l'any 2050 l'Àsia consumirà gairebé la meitat de la biomassa d'aliments, incloent el 58% dels ous, el 46% de la carn i el 48% de les llavors oleaginoses. Contràriament, la demanda anual mundial de cereals creixerà només un 0,8%. Per satisfer aquesta demanda, 100 milions de noves hectàrees es conrearan a l'Àfrica subsahariana i l'Amèrica de Sud, mentre que la superfície de conreus a Europa anirà disminuint i el rendiment dels cultius creixerà significativament a l'Àfrica
1 - 6 of 6
Showing 20 items per page