Skip to main content

Home/ agroforum/ Group items tagged mercats

Rss Feed Group items tagged

Lluïsa Llagostera

Key Trends and Drivers : a Trend Report Fresh Produce Trade 2025. 1ª Part. F... - 1 views

 •  
  Primera part de les quatre que integren l'obra completa de FRUIT LOGÍSTICA a l'entorn de les perspectives de futur del sector hortofructícola a escala global a l'horitzó de l'any 2025. Aquesta primera part sobre les tendències, com la resta de parts, es basa en les enquestes realitzades a experts internacionals de tota la cadena de subministrament alimentari. S'hi han definit els canvis més radicals des de la perspectiva del sector. Amb la col·laboració dels coneixements i l'experiència de l'anomenat Gottlieb Duttweiler Institute, un Think Tank suís, s'han determinat els camps d'actuació més rellevants. L'objectiu d'aquest primer informe és proporcionar al sector idees, impulsos i visió interna i provocar un debat sobre l'evolució del futur del sector
Lluïsa Llagostera

EU agricultural Outlook: Prospects for the EU Markets and income 2016-2026 - 0 views

 •  
  Informe presentat en el marc de la segona edició de la conferència organitzada per la Comissió Europea sobre les perspectives agrícoles de la UE a mitjà termini, a l'horitzó de 10 anys. El document aborda concretament les perspectives dels mercats de la llet, la carn i els cultius herbacis. Aquestes projeccions es basen en les publicades l'estiu passat per l'OCDE i la FAO. Entre altres qüestions, cal destacar que la renda agrària augmentarà un 2% la pròxima dècada. La demanda de cereals podria incrementar-se un 6% d'aquí a 2026 gràcies a l'augment del blat de moro per a alimentació animal. Es preveu un augment en les importacions de soja. Els preus es mantindran per sota dels dels darrers anys
Lluïsa Llagostera

Food of the future: The future of food . The Netherlands EU Presidency.2016 - 0 views

 •  
  Us enllacen el document de treball de la reunió ministerial informal de ministres d'Agricultura sobre el futur de la política agrícola comuna. El document proposa que, després de 2020, la Política Agrària Comuna (PAC) esdevingui una Política Agrària i Alimentària Comuna (PAAC). Per aconseguir aquest canvi, proposa que la nova política promogui una producció orientada al mercat i a la cadena productiva, no com l'actual PAC, segons els autors de l'escrit, que només promou la producció, independentment de la sortida comercial. Aquesta política ha de funcionar també en la línia de la producció sostenible i innovadora
Lluïsa Llagostera

Research for agri committee - state of play of risk management tools implemented by mem... - 0 views

 •  
  El tema central de l'informe és la gestió de riscos del mercat agrícola. La recerca va ser encarregada pel Parlament Europeu a investigadors del CEIGRAM (Centre d'Estudis i Investigació per a Riscos Agrícoles i Gestió Ambiental), centre comú de recerca de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). L'informe tracta sobre desenvolupar una visió general de la situació actual de la gestió de riscos en el període 2014/2020 dins els programes de desenvolupament rural presentats pels estats membres (o les regions); examinar les similituds i diferències en les eines de gestió de riscos aplicades per obtenir una millor comprensió de l'abast, el disseny, els límits i la seva eficiència potencial, i suggerir futurs desenvolupaments de la PAC relatius a la gestió de riscos dels mercats agrícoles a fi de tractar de manera més eficaç la incertesa d'ingressos i la volatilitat del mercat
Lluïsa Llagostera

Resilience & Food Security Concepts, measurement, action.The International Food Policy ... - 0 views

 •  
  Presentació que analitza la resiliència i la seva importància no solament per als països més pobres, sinó també per als més desenvolupats. Posa en relleu les grans sequeres dels darrers 10 anys que van afectar els EUA, Austràlia, Rússia, Ucraïna i el Brasil, les quals van precipitar restriccions a l'exportació dels principals països exportadors, i el pànic en les compres dels principals països importadors que va desembocar en la crisi alimentària dels anys 2007-2008. El document ha estat presentat amb motiu del Fòrum Mundial d'Agricultura
Lluïsa Llagostera

Agricultural Projections to 2025.USDA. 2016 - 0 views

 •  
  USDA preveu que la superfície dedicada a grans cultius (blat de moro, sorgo, ordi, civada) als Estats Units continuarà reduint-se. Hi haurà un creixement moderat de la demanda interna de blat de moro. La producció d'etanol a base de blat de moro baixarà en els pròxims 10 anys. A partir de l'any 2017 i durant la resta del període de projecció, els preus del blat augmentaran una mica més de pressa que els preus del blat de moro. El mateix passarà amb la soja, que reduirà la superfície plantada; com que augmentarà la demanda de soja i els seus derivats, en disminuiran els estocs. Les exportacions d'arròs augmentaran en la pròxima dècada. La quota de mercat dels EUA de l'arròs comercialitzat a escala mundial es manté al voltant del 8 per cent durant el període de projecció. Els pròxims 10 anys, s'enfortirà la demanda de carns i productes lactis, tant en el mercat intern com per a l'exportació. La producció avícola baixarà en el període de projecció. Les exportacions de carn de porc augmentaran en la pròxima dècada
Lluïsa Llagostera

Prospects for EU agricultural markets and income 2015-2025 - 0 views

 •  
  Us enllacem l'Informe sobre previsió dels mercats que exposa les perspectives dels mercats agroalimentaris per als pròxims 10 anys. Segons l'informe, d'aquí a l'any 2025 les exportacions guanyaran terreny en els sectors lactis, carnis i dels cereals. Les matèries primeres mantindran els preus baixos. El preu dels cereals serà baix durant uns anys i després es recuperarà. La producció i la demanda aniran en augment. Hi haurà augment en la demanda de farines oleaginoses i disminució en la d'olis destinats a l'elaboració de biocombustibles i a l'alimentació humana. Augment de la producció i demanda de llet i millora dels preus. L'any 2016, baixarà el consum de carn a la UE, i es recuperarà fins que l'any 2025 estarà al nivell de l'any 2008. Baixarà la producció de boví. La producció d'oví s'estabilitzarà al nivell actual. Baixarà el consum de carn de porcí i hi haurà un creixement alentit de la producció. La producció de carn d'au creixerà un 4%
Lluïsa Llagostera

El estado de los mercados básicos agrícolas 2015-2016.FAO.2015 - 0 views

 •  
  L'objectiu d'aquesta edició de l'estat dels mercats de productes bàsics agrícoles és reduir l'actual polarització de les opinions sobre els efectes del comerç agrícola en la seguretat alimentària i la manera en què aquest comerç hauria de governar-se per aconseguir que una major obertura al comerç beneficiï tots els països. L'informe conclou que l'increment del comerç d'aliments ha de donar suport als objectius de la seguretat alimentària nacional i mundial. L'informe apunta que el valor del comerç mundial d'aliments s'ha gairebé triplicat en l'últim decenni, i es preveu que les taxes de creixement continuïn augmentant. Algunes regions seran cada vegada més exportadores netes, i, d'altres, importadores netes
Lluïsa Llagostera

Novetats documentals 153/2015. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, A... - 0 views

 •  
  Butlletí quinzenal que recull els documents estratègics més actuals que afecten al sector agrari
Lluïsa Llagostera

China como comprador mundial de productos agrícolas, pesqueros y alimenticios... - 0 views

 •  
  L'informe destaca que en la pròxima dècada Xile podria esdevenir el principal subministrador agroalimentari de la Xina, per sobre dels Estats Units i la Unió Europea
Lluïsa Llagostera

A review of global food security scenario and assessment studies: results, gaps and res... - 2 views

 •  
  l'informe tracta de la disponibilitat alimentària a l'horitzó de l'any 2050. Els autors conclouen que els escenaris més positius per a la seguretat alimentària mundial són els basats en un major paper del comerç internacional i una major inversió en el progrés tecnològic, cosa que permet, en particular, l'augment dels rendiments
xarxagroforum

OECD-FAO Agricultural Outlook 2014 | OECD READ edition - 1 views

 •  
  Memòria anual OCDE-FAO sobre perspectives de l'agricultura
1 - 13 of 13
Showing 20 items per page