Skip to main content

Home/ Groups/ agroforum
freguant

2016 Global Food Policy Report.pdf - 0 views

 •  
  INFORME ANUAL 2016 de IFPRI sobre les politiques alimentàries globals
Lluïsa Llagostera

Five-year global supply and demand projections. International Grains Council. 2015 - 0 views

 •  
  L'informe conclou que la tendència dels mercats cerealístics a 5 anys estarà marcada per una reducció gradual dels estocs de fi de campanya després dels nivells rècord assolits durant les campanyes 2014-2015 i 2015-2016. La reducció d'estocs l'any 2021 serà del 9%. On es notaran més aquests decrements serà en les oleaginoses (-22%)
Lluïsa Llagostera

Global Economic Prospects Prospects: Spillovers amid Weak Growth.World Bank Group. 2016 - 0 views

 •  
  Informe semestral que analitza l'evolució i les perspectives econòmiques mundials, amb un enfocament especial en els mercats emergents. Aquesta edició inclou una anàlisi en profunditat dels reptes polítics d'actualitat a què s'enfronten els països en vies de desenvolupament. El document conclou que el creixement es desaccelerarà encara més a la Xina, mentre que Rússia i el Brasil seguiran en recessió l'any 2016. La regió d'Àsia meridional, encapçalada per l'Índia, presenta un panorama esperançador. L'Acord d'Associació Transpacífic, negociat recentment, podria donar un fort i benvingut impuls al comerç. D'altra banda, els efectes secundaris derivats de la debilitat dels principals mercats emergents limitaran el creixement dels països en desenvolupament i posaran en perill els èxits obtinguts en els esforços per reduir la pobresa, segons adverteixen els autors de l'informe
 •  
  Informe semestral que analitza l'evolució i les perspectives econòmiques mundials, amb un enfocament especial en els mercats emergents. Aquesta edició inclou una anàlisi en profunditat dels reptes polítics d'actualitat a què s'enfronten els països en vies de desenvolupament. El document conclou que el creixement es desaccelerarà encara més a la Xina, mentre que Rússia i el Brasil seguiran en recessió l'any 2016. La regió d'Àsia meridional, encapçalada per l'Índia, presenta un panorama esperançador. L'Acord d'Associació Transpacífic, negociat recentment, podria donar un fort i benvingut impuls al comerç. D'altra banda, els efectes secundaris derivats de la debilitat dels principals mercats emergents limitaran el creixement dels països en desenvolupament i posaran en perill els èxits obtinguts en els esforços per reduir la pobresa, segons adverteixen els autors de l'informe
Lluïsa Llagostera

The Global Risks Report 2016. World Economic Forum. 2016 - 0 views

 •  
  11a edició de l'Informe que preveu i analitza els riscos a llarg termini (any 2030) arreu del món a partir de les perspectives dels experts. Enguany, la manca de mitigació i adaptació al canvi climàtic és el risc global número 1 en termes d'impacte
Lluïsa Llagostera

Towards a Food Policy.The Netherlands Scientific Council for Policy 2015 - 0 views

 •  
  Us enllacem el resum d'un informe emès per la institució independent dels Països Baixos que té com a missió assessorar el govern holandès sobre importants qüestions intersectorials per al futur de la societat. Aquest document argumenta que la política agrícola en un futur hauria d'incloure també una política més amplia i més orientada als aliments, ja que els autors consideren que els aliments s'estan convertint en una preocupació social similar a la del medi ambient en la dècada de 1970. D'acord amb això, els reptes contemporanis clau (sostenibilitat del medi ambient, salut pública, robustesa i resiliència de la societat) no poden ser pensats només en termes de producció agrícola
freguant

ENJEUX ET PERSPECTIVES DE LA INDUSTRIE AGROALIMENTIÈRE FACE A LA VOLATILITÉ D... - 1 views

 •  
  Perspectives de la industria alimentària front ala volatilitat de preus de les primeres matèries
freguant

Agriculture in the Transatlantic Trade and Investment Partnership: Tariffs, Tariff-Rate... - 1 views

 •  
  L'informe de USDA fa una valoració dels impactes del TTIP que poden haver-hi per ambdues parts (USA i EU) en la seva agricultura. En les seves conclusions destaca que l'agricultura europea seria la perdedora d'aquesta nova relació comercial
Lluïsa Llagostera

"EU Agricultural Outlook Conference" Brussels, 1-2/12/2015 - Agriculture and rura... - 0 views

 •  
  Us enllacem totes les presentacions de la conferència sobre perspectives agrícoles de la UE a mitjà termini
Lluïsa Llagostera

Prospects for EU agricultural markets and income 2015-2025 - 0 views

 •  
  Us enllacem l'Informe sobre previsió dels mercats que exposa les perspectives dels mercats agroalimentaris per als pròxims 10 anys. Segons l'informe, d'aquí a l'any 2025 les exportacions guanyaran terreny en els sectors lactis, carnis i dels cereals. Les matèries primeres mantindran els preus baixos. El preu dels cereals serà baix durant uns anys i després es recuperarà. La producció i la demanda aniran en augment. Hi haurà augment en la demanda de farines oleaginoses i disminució en la d'olis destinats a l'elaboració de biocombustibles i a l'alimentació humana. Augment de la producció i demanda de llet i millora dels preus. L'any 2016, baixarà el consum de carn a la UE, i es recuperarà fins que l'any 2025 estarà al nivell de l'any 2008. Baixarà la producció de boví. La producció d'oví s'estabilitzarà al nivell actual. Baixarà el consum de carn de porcí i hi haurà un creixement alentit de la producció. La producció de carn d'au creixerà un 4%
Lluïsa Llagostera

Status of the World's Soil Resources.FAO.2015 - 0 views

 •  
  L'informe analitza els principals canvis del sòl a escala mundial i, amb més profunditat, a escala regional. L'informe aporta informació científicament documentada sobre l'erosió del sòl, els canvis en el carboni orgànic del sòl, els canvis en biodiversitat, acidificació, compactació, segellat, salinització i sodització del sòl, i també la contaminació i inundació del sòl, i els canvis en els seus nutrients. L'estudi conclou que la major part dels recursos mundials del sòl es troben només en una condició acceptable, dolenta o molt dolenta. Si bé hi ha motius per a l'optimisme en algunes regions, en general les condicions estan empitjorant més que millorant
Lluïsa Llagostera

El estado de los mercados básicos agrícolas 2015-2016.FAO.2015 - 0 views

 •  
  L'objectiu d'aquesta edició de l'estat dels mercats de productes bàsics agrícoles és reduir l'actual polarització de les opinions sobre els efectes del comerç agrícola en la seguretat alimentària i la manera en què aquest comerç hauria de governar-se per aconseguir que una major obertura al comerç beneficiï tots els països. L'informe conclou que l'increment del comerç d'aliments ha de donar suport als objectius de la seguretat alimentària nacional i mundial. L'informe apunta que el valor del comerç mundial d'aliments s'ha gairebé triplicat en l'últim decenni, i es preveu que les taxes de creixement continuïn augmentant. Algunes regions seran cada vegada més exportadores netes, i, d'altres, importadores netes
Lluïsa Llagostera

World sheep meat market to 2025 . AHDB Beef & Lamb. 2016 - 0 views

 •  
  Informe de prospectiva que pren el Regne Unit de referència, ja que és el principal productor d'oví europeu i el tercer major exportador net a escala mundial. L'estudi conclou que el desenvolupament d'oportunitats de mercat a escala global serà clau per al sector de la carn d'oví en els pròxims anys. Alguns dels punts tractats en l'estudi són l'evolució del mercat xinès, principal productor, consumidor i importador de carn d'oví, la importància d'Austràlia i Nova Zelanda en l'activitat d'exportació, nous mercats clau com l'Orient Mitjà i el nord d'Àfrica, etc
freguant

Looking Ahead in World Food and Agriculture - 2 views

 •  
  Document bàsic per comprendre les tendències a llarg termini de la seguretat alimentaria i els seus condicionats (recursos, canvi climàtic, etc)
freguant

http://www.ers.usda.gov/media/2017463/oce-2016-1.pdf - 1 views

 •  
  Document de prospectiva realitzat per USDA sobre el sector agrari (agricultura, ramaderia, forestal) i la conservació dels recursos naturals
Lluïsa Llagostera

The Trans Pacific Partnership and You.USDA.febrer 2016 - 1 views

 •  
  Presentació amb motiu del Fòrum sobre Perspectives Agràries que cada any organitza el Departament d'Agricultura dels Estats Units un cop publicades les perspectives agràries sobre els Estats Units a mitjà i llarg termini. El document que enllacem ofereix les perspectives que s'obren per als exportadors dels Estats Units arran de l'Acord Comercial Transpacífic
Lluïsa Llagostera

Resilience & Food Security Concepts, measurement, action.The International Food Policy ... - 0 views

 •  
  Presentació que analitza la resiliència i la seva importància no solament per als països més pobres, sinó també per als més desenvolupats. Posa en relleu les grans sequeres dels darrers 10 anys que van afectar els EUA, Austràlia, Rússia, Ucraïna i el Brasil, les quals van precipitar restriccions a l'exportació dels principals països exportadors, i el pànic en les compres dels principals països importadors que va desembocar en la crisi alimentària dels anys 2007-2008. El document ha estat presentat amb motiu del Fòrum Mundial d'Agricultura
Lluïsa Llagostera

The Second Report on the State of the World's Animal Genetic Resources for Food and Agr... - 1 views

 •  
  L'informe aporta una avaluació exhaustiva sobre la biodiversitat ramadera i la seva gestió. Els autors assenyalen que la proporció de races de bestiar que, al món, estan classificades En perill d'extinció va augmentar del 15 al 17 per cent entre 2005 i 2014. D'altra banda, es desconeix l'estat de risc per a un 58 per cent de les races en no disposar de dades poblacionals recents. És, per tant, possible que s'estigui subestimant el nombre de races amenaçades. El seguiment de l'evolució de les poblacions és un prerequisit per a una actuació ràpida i eficaç a fi de salvar les races de l'extinció
Lluïsa Llagostera

Etude sur la notion de proximité dans la filière fruits et légumes frais. Fra... - 0 views

 •  
  Estudi finançat per FranceAgriMer i elaborat per la firma Blézat Consulting en què s'explora la noció de venda de proximitat en relació amb els diversos actors de la indústria (comercialitzadores, majoristes, detallistes, supermercats) a fi de contestar tres preguntes principals: Quin és el significat de la venda de proximitat i quins són els factors que depenen d'aquest concepte? Poden ser quantificats els circuits curts? Quins en són els impactes en la indústria?
Lluïsa Llagostera

Forty years of community-based forestry: A review of its extent and effectiveness. FAO.... - 0 views

 •  
  Des dels anys 1970 i 1980, la silvicultura basada en la comunitat ha crescut en popularitat. Aquest concepte es basa a concedir a les comunitats locals els drets de propietat sobre els béns comuns locals del bosc. Les comunitats poden organitzar-se de manera autònoma i desenvolupar institucions locals per regular l'ús dels recursos naturals i gestionar-los de manera sostenible. Amb el temps, les diverses formes de silvicultura comunitària han evolucionat en diferents països, però totes tenen en el seu nucli la noció d'un cert nivell de participació dels petits productors i grups de la comunitat en la planificació i execució. La publicació que enllacem examina l'abast de l'activitat forestal basada en la comunitat mundial i regional i n'avalua l'eficàcia en l'obtenció de resultats biofísics i socioeconòmics. L'informe s'adreça a responsables polítics, professionals, investigadors, comunitats i societat civil
Lluïsa Llagostera

Aménager les territoires ruraux et périurbains.Ministère du Logement de l'Éga... - 0 views

 •  
  L'autor posa l'accent en la diversitat i els actius d'aquests territoris amb l'objectiu d'aprofundir en una reflexió perquè aquests espais dissenyin models propis de desenvolupament. L'informe aclareix, per a cada temàtica i cada espai, el paper de les diferents categories d'actors i informa sobre les eines existents o a crear per ajudar a engegar els seus projectes territorials. El paper fonamental de l'agricultura i la silvicultura es reafirma dins d'aquests espais, però l'autor en mostra la fragilitat. Assenyala, per exemple, la desconnexió entre algunes de les explotacions agràries i els seus territoris
1 - 20 Next › Last »
Showing 20 items per page