Skip to main content

Home/ Groups/ agroforum
Lluïsa Llagostera

Afterres 2050: Un scénario soutenable pour l'agriculture et l'utilisation des... - 0 views

 •  
  Solagro presenta un escenari agrícola francès de futur, a l'horitzó de l'any 2050, que defensa un canvi de model d'agricultura i alimentació que faci front als reptes ambientals, energètics i de canvi climàtic. Defensa la transició a una dieta que contingui més cereals, llegums, fruites i verdures i menys carn, sucre i llet.
Lluïsa Llagostera

Menace sur le vin: Les défis du changement climatique.Laramée de Tannenberg, ... - 1 views

 •  
  MONOGRAFIA. El tema central del llibre és l'impacte del canvi climàtic en la vinya al món. Ofereix una visió prospectiva del tema situant-nos en els escenaris del 2030 i el 2050 i mostrant-nos els reptes socioeconòmics als que s'enfrontarà el sector vitivinícola com a nseqüència de la resiliència o no de les diferents varietats de vinya
Lluïsa Llagostera

Global bioeconomy in the conflict between biomass supply and demand . Nova Institut. 2015 - 1 views

 •  
  prospectiva_2050 biomassa economia circular
Lluïsa Llagostera

The Political Economy of the 2014-2020 Common Agricultural Policy An Imperfect Storm. ... - 2 views

 •  
  Publicació de prospectiva econòmica de la PAC d'aquí al 2020. Els autors d'aquest obra col·lectiva, publicada pel Centre d'Estudis Polítics Europeus (CEPS), afirmen estar decebuts per la reforma que si bé, diuen, s'ha traduït en una política econòmica més justa, però en canvi no en més simple ni menys verda. Així mateix, es fa un exercici de prospectiva que albira les tendències econòmiques de la PAC d'aquí al 2020
Lluïsa Llagostera

Agriculture and Climate Change.OECD. 2015 - 0 views

 •  
  Analitza reptes i ofereix recomanacions als responsables de polítiques agràries del món per tal d'aconseguir un creixement sostenible de la productivitat agrària, sense sacrificar els objectius de mitigació del canvi climàtic ni d'adaptació
Lluïsa Llagostera

FAO and the 17 Sustainable Development Goals Sustainable.FAO.2015 - 2 views

 •  
  A la cimera mundial sobre Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, el 25 de setembre de 2015, els líders mundials van adoptar l'Agenda per al Desenvolupament Sostenible 2030, que inclou un conjunt de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per posar fi a la pobresa, la lluita contra la desigualtat i la injustícia, i lluitar contra el canvi climàtic el 2030. Cliqueu i accedireu als objectius
Lluïsa Llagostera

Evaluación de los recursos forestales mundiales 2015 ¿Cómo están cambiando lo... - 0 views

 •  
  Els boscos del món segueixen disminuint, a mesura que la població augmenta i les àrees forestals es reconverteixen a l'agricultura i altres usos, però en els últims 25 anys la taxa de desforestació neta mundial ha disminuït en més del 50 per cent, segons recull l'informe, que a més preveu que la demanda de fusta es triplicarà el 2050
Lluïsa Llagostera

Novetats Documentals 0163/2015 - 0 views

 •  
  Butlletí quinzenal del Departament d'Agricultura.Ramaderi, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya
Carles Folch

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development .:. Sustainable Dev... - 0 views

 •  
  "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development"
Carles Folch

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540374/IPOL_STU(2015)540374_EN.pdf - 0 views

 •  
  COMPARISON OF FARMERS' INCOMES IN THE EU MEMBER STATES Abstract With the main stated objectives of the CAP in mind, relevant comparisons that involve the incomes of farmers are made. EU official data sources are used to describe income differences between holdings of different sizes and types and between Member States. Comparisons between the incomes of farmer household and other groups in society have to rely on ad hoc information. Recommendations relate to the support of small farms, actions to mitigate instability and to fill the important gap in farm household income information.
Lluïsa Llagostera

Delivering on EU Food Safety and Nutrition in 2050. European Commission. 2017 - 0 views

 •  
  Document de treball que obre el debat de cara a la conferència de la PAC el 7 de juliol 2017 a Brussel·les sota el títol Simplificació i modernització de la PAC
Carles Folch

Completat el primer estudi que avalua el grau de vulnerabilitat dels municipi... - 0 views

 •  
  "Completat el primer estudi que avalua el grau de vulnerabilitat dels municipis catalans al canvi climàtic L'informe relaciona els riscos associats a diversos impactes climàtics en 11 àmbits com ara l'agricultura, la gestió de l'aigua, el turisme o les infraestructures"
Lluïsa Llagostera

EU agricultural Outlook: Prospects for the EU Markets and income 2016-2026 - 0 views

 •  
  Informe presentat en el marc de la segona edició de la conferència organitzada per la Comissió Europea sobre les perspectives agrícoles de la UE a mitjà termini, a l'horitzó de 10 anys. El document aborda concretament les perspectives dels mercats de la llet, la carn i els cultius herbacis. Aquestes projeccions es basen en les publicades l'estiu passat per l'OCDE i la FAO. Entre altres qüestions, cal destacar que la renda agrària augmentarà un 2% la pròxima dècada. La demanda de cereals podria incrementar-se un 6% d'aquí a 2026 gràcies a l'augment del blat de moro per a alimentació animal. Es preveu un augment en les importacions de soja. Els preus es mantindran per sota dels dels darrers anys
Lluïsa Llagostera

Trends and projections in Europe 2015: Tracking progress towards Europe's climate and e... - 0 views

 •  
  Informe anual que proporciona una avaluació actualitzada sobre els progressos dels països europeus en matèria de canvi climàtic i energia. Es desprèn de l'informe que les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle van disminuir un 23% entre 1990 i 2014 i van arribar als nivells més baixos de la història. Les projeccions apunten a una reducció del 25% l'any 2020, cosa que prepara el camí per assolir una reducció del 40% de gasos amb efecte d'hivernacle l'any 2030
« First ‹ Previous 41 - 60 Next › Last »
Showing 20 items per page