Skip to main content

Home/ agroforum/ Group items tagged canvi_climatic

Rss Feed Group items tagged

Carles Folch

Completat el primer estudi que avalua el grau de vulnerabilitat dels municipi... - 0 views

 •  
  "Completat el primer estudi que avalua el grau de vulnerabilitat dels municipis catalans al canvi climàtic L'informe relaciona els riscos associats a diversos impactes climàtics en 11 àmbits com ara l'agricultura, la gestió de l'aigua, el turisme o les infraestructures"
Lluïsa Llagostera

GECO 2016 (Global Energy and Climate Outlook): Road from Paris . European Commission. 2016 - 0 views

 •  
  GECO 2016 es presenta com una continuació de l'edició 2015 de GECO, que va informar sobre la compatibilitat entre les polítiques de mitigació del canvi climàtic i el creixement econòmic. A més de l'informe principal, GECO 2016 proporciona els balanços d'energia i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per a una sèrie de països i regions clau, i també una descripció de les polítiques considerades. Aquest informe examina els efectes sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i els mercats d'energia de dos escenaris on continuen les tendències actuals més enllà de 2020: un en què s'han inclòs les contribucions nacionals previstes i un altre de 2° C d'acord amb els límits acordats en les negociacions internacionals
Lluïsa Llagostera

Des scénarios prospectifs au service de l'élaboration d'une stratégie nationa... - 0 views

 •  
  Aquest document del Centre d'Estudis i Prospectiva del Ministeri d'Agricultura de França parteix de Estratègia nacional de baixes emissions de carboni (SNBC), publicada pel Govern francès el novembre de 2015 a fi de de complir els compromisos de reducció de gasos amb efecte d'hivernacle a l'horitzó 2030-2050 i orientar l'economia francesa vers una menor dependència del carboni fòssil mitjançant l'elaboració d'escenaris de prospectiva dels principals sectors econòmics (energia, habitatge, transport, agricultura, forestal, etc.). L'objectiu del document és oferir un resum del component agrícola d'aquesta visió anticipada. Mostra les hipòtesis i els resultats obtinguts per a dos escenaris: un escenari de "tendència", que es defineix en termes de les polítiques existents a 1 de gener de 2014; i un escenari "de referència", tenint en compte les noves mesures adoptades des de l'1 de gener de 2014 amb el supòsit d'una transició cap a l'agroecologia que condueixi a una reducció de les emissions directes i indirectes de l'agricultura
Lluïsa Llagostera

Resilience & Food Security Concepts, measurement, action.The International Food Policy ... - 0 views

 •  
  Presentació que analitza la resiliència i la seva importància no solament per als països més pobres, sinó també per als més desenvolupats. Posa en relleu les grans sequeres dels darrers 10 anys que van afectar els EUA, Austràlia, Rússia, Ucraïna i el Brasil, les quals van precipitar restriccions a l'exportació dels principals països exportadors, i el pànic en les compres dels principals països importadors que va desembocar en la crisi alimentària dels anys 2007-2008. El document ha estat presentat amb motiu del Fòrum Mundial d'Agricultura
Lluïsa Llagostera

The Global Risks Report 2016. World Economic Forum. 2016 - 0 views

 •  
  11a edició de l'Informe que preveu i analitza els riscos a llarg termini (any 2030) arreu del món a partir de les perspectives dels experts. Enguany, la manca de mitigació i adaptació al canvi climàtic és el risc global número 1 en termes d'impacte
Lluïsa Llagostera

Trends and projections in Europe 2015: Tracking progress towards Europe's climate and e... - 1 views

 •  
  Informe anual que proporciona una avaluació actualitzada dels progressos dels països europeus en matèria de canvi climàtic i energia. Es desprèn de l'informe que les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle van disminuir un 23% entre 1990 i 2014 i han arribat als nivells més baixos de la història. Les projeccions apunten a una reducció del 25% l'any 2020, cosa que prepararà el camí per assolir una reducció del 40% de gasos amb efecte d'hivernacle l'any 2030
Lluïsa Llagostera

Afterres 2050: Un scénario soutenable pour l'agriculture et l'utilisation des... - 0 views

 •  
  Solagro presenta un escenari agrícola francès de futur, a l'horitzó de l'any 2050, que defensa un canvi de model d'agricultura i alimentació que faci front als reptes ambientals, energètics i de canvi climàtic. Defensa la transició a una dieta que contingui més cereals, llegums, fruites i verdures i menys carn, sucre i llet.
Lluïsa Llagostera

Menace sur le vin: Les défis du changement climatique.Laramée de Tannenberg, ... - 1 views

 •  
  MONOGRAFIA. El tema central del llibre és l'impacte del canvi climàtic en la vinya al món. Ofereix una visió prospectiva del tema situant-nos en els escenaris del 2030 i el 2050 i mostrant-nos els reptes socioeconòmics als que s'enfrontarà el sector vitivinícola com a nseqüència de la resiliència o no de les diferents varietats de vinya
Lluïsa Llagostera

Agriculture and Climate Change.OECD. 2015 - 0 views

 •  
  Analitza reptes i ofereix recomanacions als responsables de polítiques agràries del món per tal d'aconseguir un creixement sostenible de la productivitat agrària, sense sacrificar els objectius de mitigació del canvi climàtic ni d'adaptació
Lluïsa Llagostera

FAO and the 17 Sustainable Development Goals Sustainable.FAO.2015 - 2 views

 •  
  A la cimera mundial sobre Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, el 25 de setembre de 2015, els líders mundials van adoptar l'Agenda per al Desenvolupament Sostenible 2030, que inclou un conjunt de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per posar fi a la pobresa, la lluita contra la desigualtat i la injustícia, i lluitar contra el canvi climàtic el 2030. Cliqueu i accedireu als objectius
Lluïsa Llagostera

El cambio climático en España, 2033: Hacia una economía baja en carbono.Price... - 0 views

 •  
  Estudi de prospectiva centrat en la transició climàtica i energètica. L'informe conclou que Espanya podria aconseguir una reducció d'entre un 7% i 17% de les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) fins al 2033, si porta a terme, entre altres accions, una profunda modernització del seu model econòmic, que hauria d'estar sustentat en la innovació i el desenvolupament tecnològic
Lluïsa Llagostera

Climate change and food systems: Global assessments and implications for food security ... - 1 views

 •  
  Publicació de la FAO que recull les conclusions d'un grup de científics i economistes que han fet un balanç dels efectes del canvi climàtic sobre l'agricultura i l'alimentació a escala mundial i regional en les últimes dues dècades. Els autors afirmen que l'escalfament global tindrà conseqüències profundes sobre on i com es produeixen els aliments, i durà també a una reducció de les propietats nutricionals d'alguns cultius, la qual cosa té implicacions en les polítiques de lluita contra la fam i la pobresa i per al comerç mundial d'aliments. El llibre proposa solucions per fer front a aquests reptes
Lluïsa Llagostera

GECO 2015:Global Energy and Climate Outlook:Road to Paris. European Commission - 0 views

 •  
  L'estudi que enllacem té com a objectiu proporcionar els resultats analítics sobre el clima i les conseqüències econòmiques d'un potencial acord internacional en la pròxima Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP21) que se celebrarà a París el desembre de 2015. El document proposa un escenari per a la dècada 2020-2030. Els autors conclouen que els esforços mundials per aconseguir baixes emissions en les economies en vies de desenvolupament i la integració de l'acció per al clima en la política econòmica poden assolir simultàniament els objectius climàtics, la millora de la seguretat energètica i l'eficiència i el creixement econòmic robust
Carles Folch

Mediterranean Sea response to climate change in an ensemble of twenty first century sce... - 1 views

 •  
  Informe referenciat al Facebok per A. Checchi
xarxagroforum

5è Informe (AR5) IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change - 1 views

 •  
  "AR5 provides a clear and up to date view of the current state of scientific knowledge relevant to climate change. It consists of three Working Group (WG) reports and a Synthesis Report (SYR). Further information about the outline and content and how the AR5 has been prepared can be found in the AR5 reference document and SYR Scoping document."
xarxagroforum

Contribucions possibles de l'agricultura i els bosc a la lluita contra el can... - 0 views

 •  
  L'agricultura i els boscos no s'han tingut prou en compte en la lluita contra el canvi climàtic. Aquest document del Ministeri de l'Agroalimentació i dels Boscos ofereix un resum exhaustiu de les possibles contribucions de l'agroforestal vers un mon sostenible
xarxagroforum

Energy Technology Perspectives 2014. IEA (Agencia Internacional de l'Energia) - 2 views

 •  
  Des de fa anys l'Agencia Internacional de l'Energia (IEA) ens està advertint de la necessitat d'efectuar "dràstics" canvis en la oferta i la demanda d'energia, si no volem tenir greus dificultats per raó del canvi climàtic. La IEA en aquest informe (del que aquí solament hi ha el resum) analitza tres escenaris 2 graus, 4 graus i sis graus d'increment de la temperatura del planeta, advertint que passar de 2 graus és altament desaconsellable.
Carles Folch

CIAG - Atténuation des GES - 0 views

 •  
  "Atténuation des Gaz à Effet de Serre par l'agriculture"
xarxagroforum

Quart informe de progrés sobre el canvi climàtic a Catalunya. 2014 - 0 views

 •  
  Informe 2014 de seguiment del canvi climàtic realitzat per la Oficina del canvi climàtic
1 - 20 of 20
Showing 20 items per page