Skip to main content

Home/ agroforum/ Group items tagged prospectiva_2050

Rss Feed Group items tagged

Lluïsa Llagostera

Delivering on EU Food Safety and Nutrition in 2050. European Commission. 2017 - 0 views

 •  
  Document de treball que obre el debat de cara a la conferència de la PAC el 7 de juliol 2017 a Brussel·les sota el títol Simplificació i modernització de la PAC
Lluïsa Llagostera

Shifting Diets for a Sustainable Food Future: Creating a Sustainable Foo d Future, Ins... - 0 views

 •  
  Segons aquest document de treball, reduint les dietes càrnies i de productes lactis i augmentant el consum d'aliments d'origen vegetal podria reduir-se significativament la pressió de l'agricultura sobre el medi ambient. El document també recull un apartat de prospectiva en què analitza els efectes a l'any 2050 d'un canvi en les dietes alimentàries
Lluïsa Llagostera

OECD Meeting of Agriculture Ministers. Paris 7-8 d'abril de 2016 - 0 views

 •  
  Us enllacem el lloc web on trobareu tots els documents de la 5a reunió ministerial d'Agricultura de l'OCDE, que reuneix els ministres de 45 països. Organitzades des de l'any 1987, la reunió d'enguany té com a tema les millors polítiques per aconseguir un sistema alimentari global productiu, sostenible i resilient a l'horitzó de 2050. La reunió va ser copresidida pel senyor Tom Vilsack, secretari d'Agricultura dels Estats Units, i el senyor Stéphane Le Foll, ministre d'Agricultura, Agroalimentari i Forestal de França. L'objectiu de la trobada va ser destacar les prioritats de les polítiques comunes dels governs per afrontar tant oportunitats com reptes en l'alimentació d'una població mundial en creixement, la gestió dels seus recursos naturals i el canvi climàtic. Vegeu les Background notes!
Lluïsa Llagostera

Agriculture and Water [Background note] . OCDE.2016 - 0 views

 •  
  Us enllacem el document base de la 5a reunió ministerial d'Agricultura que organitza des de l'any 1987 l'OCDE. Enguany, el tema són les millors polítiques per aconseguir un sistema alimentari global productiu, sostenible i resilient. El document aporta dades actuals i encara la qüestió dels reptes de futur a què haurà de fer front l'agricultura pel que fa a recursos hídrics
Lluïsa Llagostera

Alternative Futures for Global Food and Agriculture. OECD.2016 - 0 views

 •  
  Document que resumeix les qüestions clau associades amb 3 escenaris de futur per a l'evolució del sistema alimentari mundial a l'horitzó de l'any 2050. Algunes de les conclusions de l'informe són la tendència a l'alça en la demanda, els preus i els ingressos agrícoles
Lluïsa Llagostera

World Energy Outlook 2015.International Energy Agency. - 0 views

 •  
  Anuari que ofereix informació sobre situació actual, tendències i perspectives del sector energètic a l'any 2040, a partir de dades recents dels combustibles fòssils, les energies renovables,l'eficiència energètica,l'anàlisi de les tendències en les emissions de CO2 i els subsidis dels combustibles fòssils i de l'energia renovable. També tracta de manera específica els temes següents: el futur amb un preu del petroli baix; les energies renovables...
Lluïsa Llagostera

Afterres 2050: Un scénario soutenable pour l'agriculture et l'utilisation des... - 0 views

 •  
  Solagro presenta un escenari agrícola francès de futur, a l'horitzó de l'any 2050, que defensa un canvi de model d'agricultura i alimentació que faci front als reptes ambientals, energètics i de canvi climàtic. Defensa la transició a una dieta que contingui més cereals, llegums, fruites i verdures i menys carn, sucre i llet.
Lluïsa Llagostera

Menace sur le vin: Les défis du changement climatique.Laramée de Tannenberg, ... - 1 views

 •  
  MONOGRAFIA. El tema central del llibre és l'impacte del canvi climàtic en la vinya al món. Ofereix una visió prospectiva del tema situant-nos en els escenaris del 2030 i el 2050 i mostrant-nos els reptes socioeconòmics als que s'enfrontarà el sector vitivinícola com a nseqüència de la resiliència o no de les diferents varietats de vinya
Lluïsa Llagostera

Evaluación de los recursos forestales mundiales 2015 ¿Cómo están cambiando lo... - 0 views

 •  
  Els boscos del món segueixen disminuint, a mesura que la població augmenta i les àrees forestals es reconverteixen a l'agricultura i altres usos, però en els últims 25 anys la taxa de desforestació neta mundial ha disminuït en més del 50 per cent, segons recull l'informe, que a més preveu que la demanda de fusta es triplicarà el 2050
Lluïsa Llagostera

GECO 2015:Global Energy and Climate Outlook:Road to Paris. European Commission - 0 views

 •  
  L'estudi que enllacem té com a objectiu proporcionar els resultats analítics sobre el clima i les conseqüències econòmiques d'un potencial acord internacional en la pròxima Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP21) que se celebrarà a París el desembre de 2015. El document proposa un escenari per a la dècada 2020-2030. Els autors conclouen que els esforços mundials per aconseguir baixes emissions en les economies en vies de desenvolupament i la integració de l'acció per al clima en la política econòmica poden assolir simultàniament els objectius climàtics, la millora de la seguretat energètica i l'eficiència i el creixement econòmic robust
Lluïsa Llagostera

Towards a water and food secure future; critical perspectives for policy-makers. Food a... - 0 views

 •  
  Llibre blanc publicat amb ocasió del 7è Fòrum Mundial de l'Aigua a Corea del Sud (12-17 d'abril). El document és un crit d'atenció a les nacions perquè dissenyin polítiques governamentals i fomentin inversions dels sectors públics i privats a fi d'assegurar que la producció agrícola, ramadera i pesquera es duu a terme de manera sostenible i que tingui en compte alhora la salvaguarda dels recursos hídrics d'aquí a l'any 2050. L'informe també demana polítiques i inversions per millorar l'adaptació de les conques hidrogràfiques i les llars al canvi climàtic, com ara la millora de les instal·lacions d'emmagatzematge d'aigua, la captura i reutilització d'aigües residuals o la investigació per generar sistemes de producció agrícola més resilients per als petits camperols
Lluïsa Llagostera

L'Europe dans le système alimentaire mondial : un scénario pour 2050. adossé ... - 2 views

 •  
  Segons l'informe, l'any 2050 l'Àsia consumirà gairebé la meitat de la biomassa d'aliments, incloent el 58% dels ous, el 46% de la carn i el 48% de les llavors oleaginoses. Contràriament, la demanda anual mundial de cereals creixerà només un 0,8%. Per satisfer aquesta demanda, 100 milions de noves hectàrees es conrearan a l'Àfrica subsahariana i l'Amèrica de Sud, mentre que la superfície de conreus a Europa anirà disminuint i el rendiment dels cultius creixerà significativament a l'Àfrica
Lluïsa Llagostera

World Water Development Report 2015: Water for a sustainable world: UNESCO. 2015 - 1 views

 •  
  Us enllacem la nova edició de l'informe sobre l'aigua publicat per la UNESCO. Aquest document assenyala que, si continua l'actual consum d'aigua, el món s'enfrontarà a una severa escassetat d'aquest recurs l'any 2030, cosa que podria desfermar conflictes entre diversos sectors econòmics i fins i tot entre regions i països
Lluïsa Llagostera

Vida próspera para el mundo en 2050. Global Calculator. 2015 - 0 views

 •  
  Aquest informe pretén donar nocions sobre com podrien canviar els sectors globals de transport, edificacions, manufactura, electricitat, terra, aliments i bioenergia per aconseguir la fita de limitar la temperatura mitjana global en 2º C
 •  
  Aquest informe pretén donar nocions sobre com podrien canviar els sectors globals de transport, edificacions, manufactura, electricitat, terra, aliments i bioenergia per aconseguir la fita de limitar la temperatura mitjana global en 2º C
xarxagroforum

Energy Technology Perspectives 2014. IEA (Agencia Internacional de l'Energia) - 2 views

 •  
  Des de fa anys l'Agencia Internacional de l'Energia (IEA) ens està advertint de la necessitat d'efectuar "dràstics" canvis en la oferta i la demanda d'energia, si no volem tenir greus dificultats per raó del canvi climàtic. La IEA en aquest informe (del que aquí solament hi ha el resum) analitza tres escenaris 2 graus, 4 graus i sis graus d'increment de la temperatura del planeta, advertint que passar de 2 graus és altament desaconsellable.
Lluïsa Llagostera

How to feed the world in 2050?.European Parliament.2014 - 4 views

 •  
  Presentacions al taller organitzat pel Parlament Europeu sota el títol cóm alimentar Europa a l'horitzó de l'any 2050
 •  
  Presentacions al taller organitzat pel Parlament Europeu sota el títol cóm alimentar Europa a l'horitzó de l'any 2050
1 - 16 of 16
Showing 20 items per page