Skip to main content

Home/ agroforum/ Group items tagged UE

Rss Feed Group items tagged

Lluïsa Llagostera

Le décollage du marché des biens de consommation en Chine et son impact sur l... - 0 views

 •  
  El Centre d'Estudi i Recerca Internacional d'Economia de França és l'autor d'aquest estudi sobre l'evolució de la demanda interna a la Xina i la seva influència en tota la xarxa global d'intercanvis de béns per al consum final de les llars. L'estudi posa en evidència, després d'analitzar diversos sectors entre els quals l'alimentari, que, en el període 2012-2014, el 62% de les importacions xineses corresponien a productes de gama alta, el doble que fa deu anys. El canvi estructural en la demanda xinesa posiciona la UE com el primer soci de la Xina des de 2011. El progrés de la UE es deu en gran part a les actuacions en els sectors automotriu i farmacèutic, i també en la indústria alimentària. Alemanya es perfila com el gran guanyador de l'evolució de la demanda de la Xina, seguit pel Regne Unit
Lluïsa Llagostera

EU agricultural Outlook: Prospects for the EU Markets and income 2016-2026 - 0 views

 •  
  Informe presentat en el marc de la segona edició de la conferència organitzada per la Comissió Europea sobre les perspectives agrícoles de la UE a mitjà termini, a l'horitzó de 10 anys. El document aborda concretament les perspectives dels mercats de la llet, la carn i els cultius herbacis. Aquestes projeccions es basen en les publicades l'estiu passat per l'OCDE i la FAO. Entre altres qüestions, cal destacar que la renda agrària augmentarà un 2% la pròxima dècada. La demanda de cereals podria incrementar-se un 6% d'aquí a 2026 gràcies a l'augment del blat de moro per a alimentació animal. Es preveu un augment en les importacions de soja. Els preus es mantindran per sota dels dels darrers anys
Lluïsa Llagostera

Short food supply chains and local food systems in the EU. European Parliament.2016 - 0 views

 •  
  Informe del Parlament europeu sobre circuits curts, que reconeix que el mercat de la distribució alimentària a la UE està molt concentrat, ja que es distribueix principalment a través de supermercats i hipermercats, que representen el 54% de les vendes de comestibles. Segons l'informe, aquesta concentració perjudica els mitjans d'existència dels petits agricultor
Lluïsa Llagostera

The Interactions Between the EU's External Action and the Common Agricultural Policy . ... - 0 views

 •  
  Segons aquest estudi del Parlament Europeu, els nous acords comercials entre la Unió Europea i el Regne Unit a causa del Brexit, l'assumpte del reverdiment, i l'evolució geopolítica de la Mediterrània, l'est d'Europa i els Balcans seran els aspectes que influiran més a l'hora de dissenyar la nova PAC post2020
Lluïsa Llagostera

Food of the future: The future of food . The Netherlands EU Presidency.2016 - 0 views

 •  
  Us enllacen el document de treball de la reunió ministerial informal de ministres d'Agricultura sobre el futur de la política agrícola comuna. El document proposa que, després de 2020, la Política Agrària Comuna (PAC) esdevingui una Política Agrària i Alimentària Comuna (PAAC). Per aconseguir aquest canvi, proposa que la nova política promogui una producció orientada al mercat i a la cadena productiva, no com l'actual PAC, segons els autors de l'escrit, que només promou la producció, independentment de la sortida comercial. Aquesta política ha de funcionar també en la línia de la producció sostenible i innovadora
Lluïsa Llagostera

Organic in Europe: Prospects and development. IFOAM EU Group. 2016 - 0 views

 •  
  La publicació analitza les últimes novetats del mercat i la producció de cultius ecològics arreu d'Europa en el context de la nova PAC i la política agroalimentari de la UE actual. També inclou un apartat de reflexió en clau de futur pel que fa a l'expansió de cultius ecològics més enllà d'un nínxol de mercat, partint de les darreres tendències i la visió del Moviment d'Agricultura Ecològica d'Europa, a fi d'augmentar la superfície de terres agrícoles d'Europa destinades a producció ecològica amb vistes a l'any 2030
Lluïsa Llagostera

Research for agri committee - state of play of risk management tools implemented by mem... - 0 views

 •  
  El tema central de l'informe és la gestió de riscos del mercat agrícola. La recerca va ser encarregada pel Parlament Europeu a investigadors del CEIGRAM (Centre d'Estudis i Investigació per a Riscos Agrícoles i Gestió Ambiental), centre comú de recerca de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). L'informe tracta sobre desenvolupar una visió general de la situació actual de la gestió de riscos en el període 2014/2020 dins els programes de desenvolupament rural presentats pels estats membres (o les regions); examinar les similituds i diferències en les eines de gestió de riscos aplicades per obtenir una millor comprensió de l'abast, el disseny, els límits i la seva eficiència potencial, i suggerir futurs desenvolupaments de la PAC relatius a la gestió de riscos dels mercats agrícoles a fi de tractar de manera més eficaç la incertesa d'ingressos i la volatilitat del mercat
Lluïsa Llagostera

AEBIOM position on a sustainable bioenergy policy for the period after 2020 . - 0 views

 •  
  A començaments de 2016, la Comissió Europea va posar en marxa una consulta pública sobre una política sostenible de la bioenergia per al període posterior a 2020. Aquest informe mostra la posició de l'Associació Europea de la Biomassa en aquest debat. L'informe conclou que la biomassa és una font important d'energia renovable per a la UE (61% del consum d'energia renovable a la UE), i tindrà un paper crucial en la consecució dels objectius d'energia renovable 2020 i 2030, i també en l'objectiu de descarbonització 2050 de la UE. En alguns estats membres, la biomassa és ja la principal font d'energia, i ha superat el consum de combustibles fòssils (per exemple, Suècia i Finlàndia)
Lluïsa Llagostera

"EU Agricultural Outlook Conference" Brussels, 1-2/12/2015 - Agriculture and rura... - 0 views

 •  
  Us enllacem totes les presentacions de la conferència sobre perspectives agrícoles de la UE a mitjà termini
Lluïsa Llagostera

Prospects for EU agricultural markets and income 2015-2025 - 0 views

 •  
  Us enllacem l'Informe sobre previsió dels mercats que exposa les perspectives dels mercats agroalimentaris per als pròxims 10 anys. Segons l'informe, d'aquí a l'any 2025 les exportacions guanyaran terreny en els sectors lactis, carnis i dels cereals. Les matèries primeres mantindran els preus baixos. El preu dels cereals serà baix durant uns anys i després es recuperarà. La producció i la demanda aniran en augment. Hi haurà augment en la demanda de farines oleaginoses i disminució en la d'olis destinats a l'elaboració de biocombustibles i a l'alimentació humana. Augment de la producció i demanda de llet i millora dels preus. L'any 2016, baixarà el consum de carn a la UE, i es recuperarà fins que l'any 2025 estarà al nivell de l'any 2008. Baixarà la producció de boví. La producció d'oví s'estabilitzarà al nivell actual. Baixarà el consum de carn de porcí i hi haurà un creixement alentit de la producció. La producció de carn d'au creixerà un 4%
Lluïsa Llagostera

The 2015 ageing report: Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States ... - 1 views

 •  
  Publicació anual que posa en relleu els reptes econòmics, pressupostaris i socials a llarg termini a què hauran de fer front els responsables polítics europeus. Respecte de les projeccions de 2012, s'espera una disminució en l'increment de les pensions de tots els països membres de la UE tret d'Espanya, Letònia i Portugal a l'horitzó de l'any 2060. Tanmateix, s'espera d'aquí a l'any 2100 una tendència decreixent en la quota de població de la UE, el Japó i la Xina, mentre que la població dels Estats Units s'espera que s'estabilitzarà
Lluïsa Llagostera

The European environment: State and outlook 2015 report. European Environnment Agency - 0 views

 •  
  Publicació quinquennal de l'Agència Europea del Medi Ambient que recull tendències a curt termini i llarg termini sobre el medi ambient a Europa, com ara la qualitat de l'aigua potable i la reducció dels contaminants perillosos. Aquest informe té per objecte proporcionar als responsables polítics i a la ciutadania una avaluació exhaustiva dels avenços cap a la fita de la sostenibilitat mediambiental, en general, i cap a objectius polítics específics, en particular
Lluïsa Llagostera

Novetats documentals 153/2015. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, A... - 0 views

 •  
  Butlletí quinzenal que recull els documents estratègics més actuals que afecten al sector agrari
Lluïsa Llagostera

How to feed the world in 2050?.European Parliament.2014 - 4 views

 •  
  Presentacions al taller organitzat pel Parlament Europeu sota el títol cóm alimentar Europa a l'horitzó de l'any 2050
 •  
  Presentacions al taller organitzat pel Parlament Europeu sota el títol cóm alimentar Europa a l'horitzó de l'any 2050
xarxagroforum

VERS UNA ECONOMIA CIRCULAR - 3 views

 •  
  Comunicació i annex per establir un marc de la UE comú i coherent per promoure l'economia circular. Convertir Europa en un mitjà d'economia més circular: l'Economia Circular, com la defineix la Comissió Europea, és el conjunt dels processos que intenten tenir el mínim malbaratament possible amb el màxim aprofitament dels residus, bo i mantenint una alta eficiència en el resultat d'aquests processos
1 - 16 of 16
Showing 20 items per page