Skip to main content

Home/ agroforum/ Group items tagged prospectiva_2026

Rss Feed Group items tagged

Lluïsa Llagostera

Agricultural Outlook 2017‑2026. OECD‑FAO. 2017 - 0 views

  •  
    Us enllacem l'informe anual de prospectiva agrícola i pesquera que elaboren conjuntament l'OCDE i la FAO. Enguany, es preveu un alentiment del creixement de la demanda que mantindrà els preus dels aliments baixos. S'espera que l'augment futur de la producció agrícola es basi principalment en la millora dels rendiments: es preveu que el 90% del creixement de la producció de blat de moro respongui a l'increment del rendiment, i només el 10% es basarà en l'ampliació de la superfície. En canvi, el creixement de la producció càrnia i làctia es basarà previsiblement tant en l'increment del nombre de caps en els ramats com en l'augment de la producció per animal. L'expansió del sector pesquer es basarà principalment en l'aqüicultura: la producció de peixos estabulats serà la font de proteïna de més ràpid creixement de tots els productes bàsics de les perspectives agrícoles. L'informe actual inclou un estudi especial dedicat al sud-est asiàtic
Lluïsa Llagostera

Agricultural Projections to 2026 - 0 views

  •  
    Com cada any, us enllacem l'informe de prospectiva dels mercats agraris a 10 anys que publica l'USDA amb motiu de la jornada anual de prospectiva. Les principals conclusions són que la regió d'Àsia-Pacífic experimentarà el major creixement econòmic. Augmentaran el preu del petroli i les taxes d'interès. La producció de blat, blat de moro i soja als Estats Units augmentarà principalment per increments en la productivitat. Els preus dels cereals no tindran grans canvis. S'espera una tendència alcista, però amb variacions petites. Els subproductes de soja, farina i oli presentaran millors valors en els pròxims anys
Lluïsa Llagostera

EU agricultural Outlook: Prospects for the EU Markets and income 2016-2026 - 0 views

  •  
    Informe presentat en el marc de la segona edició de la conferència organitzada per la Comissió Europea sobre les perspectives agrícoles de la UE a mitjà termini, a l'horitzó de 10 anys. El document aborda concretament les perspectives dels mercats de la llet, la carn i els cultius herbacis. Aquestes projeccions es basen en les publicades l'estiu passat per l'OCDE i la FAO. Entre altres qüestions, cal destacar que la renda agrària augmentarà un 2% la pròxima dècada. La demanda de cereals podria incrementar-se un 6% d'aquí a 2026 gràcies a l'augment del blat de moro per a alimentació animal. Es preveu un augment en les importacions de soja. Els preus es mantindran per sota dels dels darrers anys
1 - 3 of 3
Showing 20 items per page