Skip to main content

Home/ agroforum/ Group items tagged economia

Rss Feed Group items tagged

Lluïsa Llagostera

The Potential Effects of Increased Demand for U.S. Agricultural Exports on Metro and No... - 0 views

  •  
    USDA. Economic Research Service El Servei de Recerca Econòmica de l'USDA ERS estima que les exportacions agrícoles dels Estats Units van generar aproximadament un milió cent mil llocs de treball a temps complet l'any 2015. No obstant això, els vincles econòmics entre les exportacions agrícoles i l'ocupació rural no s'entenen completament, especialment en les àrees urbanes i rurals de cada estat i entre la producció agrícola, la indústria alimentària i de begudes i altres sectors de l'economia. L'informe explora els possibles efectes econòmics d'un augment del 10% de la demanda externa sobre les exportacions agrícoles en aquestes regions i sectors econòmics diversos dels EUA. A escala regional, l'anàlisi mostra augments d'ocupació en 32 dels 50 estats i en el Districte de Colúmbia. L'augment proporcional en l'ocupació rural és aproximadament quatre vegades més gran que l'augment corresponent en l'ocupació urbana.
Lluïsa Llagostera

The 2015 ageing report: Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States ... - 1 views

  •  
    Publicació anual que posa en relleu els reptes econòmics, pressupostaris i socials a llarg termini a què hauran de fer front els responsables polítics europeus. Respecte de les projeccions de 2012, s'espera una disminució en l'increment de les pensions de tots els països membres de la UE tret d'Espanya, Letònia i Portugal a l'horitzó de l'any 2060. Tanmateix, s'espera d'aquí a l'any 2100 una tendència decreixent en la quota de població de la UE, el Japó i la Xina, mentre que la població dels Estats Units s'espera que s'estabilitzarà
Lluïsa Llagostera

The global economic prospects: Having fiscal space and using it. World Bank. 2015 - 0 views

  •  
    El darrer informe sobre perspectives del Banc Mundial afirma que la fràgil recuperació econòmica mundial s'enfronta a grans riscos, ja que, mentre l'economia lluita per guanyar més impuls, les grans economies desenvolupades són menys dinàmiques que abans
1 - 3 of 3
Showing 20 items per page