Skip to main content

Home/ agroforum/ Group items tagged biomassa

Rss Feed Group items tagged

Lluïsa Llagostera

AEBIOM position on a sustainable bioenergy policy for the period after 2020 . - 0 views

 •  
  A començaments de 2016, la Comissió Europea va posar en marxa una consulta pública sobre una política sostenible de la bioenergia per al període posterior a 2020. Aquest informe mostra la posició de l'Associació Europea de la Biomassa en aquest debat. L'informe conclou que la biomassa és una font important d'energia renovable per a la UE (61% del consum d'energia renovable a la UE), i tindrà un paper crucial en la consecució dels objectius d'energia renovable 2020 i 2030, i també en l'objectiu de descarbonització 2050 de la UE. En alguns estats membres, la biomassa és ja la principal font d'energia, i ha superat el consum de combustibles fòssils (per exemple, Suècia i Finlàndia)
Lluïsa Llagostera

Macroeconomic outlook of sustainable energy and biorenowables innovations (MEV II) . LE... - 0 views

 •  
  Informe encarregat pel Ministeri d'Afers Econòmics dels Països Baixos a la Universitat LEI Wageningen i a la Universitat d'Utrecht per analitzar l'impacte macroeconòmic de l'ús a gran escala de biomassa als Països Baixos en la producció d'energia i la producció de materials i productes químics, prenent com a horitzó l'any 2030. L'estudi estableix 4 escenaris de futur bo i considerant 2 incerteses: la velocitat del desenvolupament tecnològic i la disponibilitat de la biomassa procedent de fora de la UE. Una de les conclusions de l'estudi és que l'ús a gran escala de biomassa té un efecte positiu sobre l'economia holandesa. Les grans inversions en el desenvolupament tecnològic i l'obertura a mercats internacionals poden contribuir a una més gran riquesa econòmica global a mitjà termini
Lluïsa Llagostera

The Role of Biomass in the Sustainable Development Goals; a Reality Check and... - 1 views

 •  
  Document de treball de Institut Alemany d'Estudis Avançats sobre Sostenibilitat publicat a l'inici de la Setmana del Sòl Mundial. Posa en valor el paper dels diferents tipus de biomassa com a proposta per aconseguir un desenvolupament sostenible. La publicació conclou que la gran demanda de terres afectarà la disponibilitat futura de sòls i potencialment pot impedir el compliment dels objectius del desenvolupament sostenible
Lluïsa Llagostera

Global Bioenergy Supply and Demand Projections: A working paper for REmap 2030 . Intern... - 1 views

 •  
  Document de treball que cerca quina serà la posició que ocuparà la biomassa en la producció d'energia l'any 2030. L'estudi conclou que aquest recurs podria representar el 60% de l'energia total procedent de fonts renovables.
1 - 5 of 5
Showing 20 items per page