Skip to main content

Home/ agroforum/ Group items tagged 2015

Rss Feed Group items tagged

Lluïsa Llagostera

Status of the World's Soil Resources.FAO.2015 - 0 views

  •  
    L'informe analitza els principals canvis del sòl a escala mundial i, amb més profunditat, a escala regional. L'informe aporta informació científicament documentada sobre l'erosió del sòl, els canvis en el carboni orgànic del sòl, els canvis en biodiversitat, acidificació, compactació, segellat, salinització i sodització del sòl, i també la contaminació i inundació del sòl, i els canvis en els seus nutrients. L'estudi conclou que la major part dels recursos mundials del sòl es troben només en una condició acceptable, dolenta o molt dolenta. Si bé hi ha motius per a l'optimisme en algunes regions, en general les condicions estan empitjorant més que millorant
Carles Folch

OECD Environmental Performance Reviews: Spain 2015 | OECD READ edition - 0 views

  •  
    "OECD Environmental Performance Reviews: Spain 2015"
1 - 2 of 2
Showing 20 items per page