Skip to main content

Home/ agroforum/ Group items tagged Fr

Rss Feed Group items tagged

Lluïsa Llagostera

Des scénarios prospectifs au service de l'élaboration d'une stratégie nationa... - 0 views

  •  
    Aquest document del Centre d'Estudis i Prospectiva del Ministeri d'Agricultura de França parteix de Estratègia nacional de baixes emissions de carboni (SNBC), publicada pel Govern francès el novembre de 2015 a fi de de complir els compromisos de reducció de gasos amb efecte d'hivernacle a l'horitzó 2030-2050 i orientar l'economia francesa vers una menor dependència del carboni fòssil mitjançant l'elaboració d'escenaris de prospectiva dels principals sectors econòmics (energia, habitatge, transport, agricultura, forestal, etc.). L'objectiu del document és oferir un resum del component agrícola d'aquesta visió anticipada. Mostra les hipòtesis i els resultats obtinguts per a dos escenaris: un escenari de "tendència", que es defineix en termes de les polítiques existents a 1 de gener de 2014; i un escenari "de referència", tenint en compte les noves mesures adoptades des de l'1 de gener de 2014 amb el supòsit d'una transició cap a l'agroecologia que condueixi a una reducció de les emissions directes i indirectes de l'agricultura
Lluïsa Llagostera

Visions énergie climat 2030/2050: Quels modes de vie pour demain?. Agence de ... - 1 views

  •  
    Aquest exercici de prospectiva identifica una possible ruta per a la transició energètica a França bo i identificant futurs escenaris on la política d'eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental seran les fites a acomplir
Lluïsa Llagostera

Ambition cereales 2030. AGPB. 2014 - 1 views

  •  
    Publicació de l'associació de productors de cereals de França que fa una reflexió sobre el futur del sector cerealístic a L'horitzó de l'any 2030
1 - 4 of 4
Showing 20 items per page