Skip to main content

Home/ Sosiaalinen media opetuksessa/ Group items tagged opetus

Rss Feed Group items tagged

Tarmo Toikkanen

Helsingin yliopisto - Valtiotieteellinen tiedekunta - 4 views

 • Dziubanin oma yliopisto on laskenut säästävänsä vuosittain 6,2 miljoonaa dollaria pelkästään rakennus- ja yli 300 000 dollaria ylläpitokustannuksista sulautuvan opetuksen ansiosta.
 • Sosiaalisessa mediassa, samoin kuin tavanomaisemmassakin verkko-opetuksessa, opettajan ja oppilaan roolit muuttuvat perinteisistä. Opettaja siirtyy asiantuntijan roolistaan luotsaajaksi, kun taas oppilaasta tulee vastaanottajan sijasta tiedon tuottaja.
 • – Verkossa on amatöörien valta, Matikainen siteeraa Andrew Keeniä. Matikainen kysyy myös, miten ratkaistaan oppimateriaalien oikeellisuus ja hyväksyttävyys. – Välineet ja oppimisympäristöt luovat vain kehykset, ratkaisevaa on se, miten niissä toimitaan, Matikainen kuitenkin muistuttaa.
 • ...2 more annotations...
 • – Tuloksista nousee vahvasti esille se, että tämän tyyppinen opiskelu lisää opiskelijoiden vastuuta omasta opiskelusta ja oppimisesta, Bergström kertoo. – Joillekin on ehkä tullut yllätyksenäkin, että verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta.
 • – SecondLife hakkaa videoneuvottelut mennen tullen tilanteessa, jossa pitää olla läsnä, Liedes vakuuttaa.
 •  
  Neljättä kertaa järjestetyssä Sulautuva opetus -seminaarissa tarkasteltiin uudenlaisten opetus- ja oppimismuotojen aikaansaamaa muutosta yliopisto- ja korkeakouluopetukseen. Verkko-opetus ja sitä lähiopetukseen yhdistävä sulautuva opetus ovat olleet käytössä jo pitkään. Opiskelijoiden asennoitumisessa, mahdollisuuksien hyödyntämisessä sekä byrokratian ja arvioinnin joustavuudessa on kuitenkin vielä tekemistä.
Eija Kalliala

TVT Oppimisen tukena - 1 views

 •  
  Jari Larun diapakka: Some ja tvt oppimisen tukena. Yhteistyö netissä. Opettaja- ja opiskelijalähtöinen opetus? Lainsäädäntö, palveluiden käyttöehdot ja tekijänoikeudet.
Tarmo Toikkanen

Oppiminen ja opetus 2000-luvulla - 0 views

 •  
  Diaesitys opetuksen kehityksestä ja nykyajan vaatimuksista opetustyölle. Myös tiivis johdanto sosiaalisen median työkaluihin.
Tero Toivanen

Flipped Classroom A New Learning Revolution - 1 views

 •  
  Käänteinen luokkahuone: opetus ja oppiminen tapahtuu kotona, ja kotitehtävät tehdään koulussa. Tässä on ideaa :-)
Eija Kalliala

Tekijänoikeus USAssa, osa 1: oikeudenkäynti ja korvaukset | Opettajan tekijän... - 1 views

 •  
  Mitä voi tapahtua, kun käytämme kanainvälistä materiaalia? Tekijänoikeusrikkomuksiin suhtaudutaan eri maissa eri tavoin.
Eija Kalliala

Pilvipalvelu muuttaa työpaikan arkea - Uutiset - Sivistys - 2 views

 •  
  Ville Venäläinen: Pilvipalvelut Otavan Opistossa. Työskentelykulttuuri muuttuu, terve järki mukaan.
Eija Kalliala

Miten opettajaa rankaistaan tekijänoikeuslain rikkomisesta? | Opettajan tekij... - 0 views

 •  
  Mitä voi tapahtua, jos opettaja rikkoo tekijänoikeuslakia? Oikeustapauksia Suomessa vasta yksi.
Tero Toivanen

Studio Classroom: Designing Collaborative Learning Spaces -- Campus Technology - 2 views

 • In contrast to the traditional lecture-oriented room, this increasingly popular kind of space, known as a "studio classroom," emphasizes group learning and collaboration.
 • These new kinds of spaces will not and should not replace all traditional classrooms, as both configurations are necessary to meet the wide range of learning activities.
 • They have multiple electronic display surfaces oriented on different walls. Some are large projected images, using dedicated ceiling mounted projectors. The images projected onto these screens are used to engage larger groups of students or the entire class.
 • ...2 more annotations...
 • A good portion of the perimeter walls are made up of writing surfaces.
 • In some cases, the furniture is lightweight, movable, and reconfigurable to accommodate workgroups of various sizes.
 •  
  Sosiaalisen median myötä ei muutu vain opetus, vaan koko oppimisympäristö. Tässä hahmotelmaa tulevaisuuden luokkahuoneesta.
Tarmo Toikkanen

Verkko-opetusko parempaa? | verkko-opettajan palapeli - 0 views

 • Eroja löydettiin oppimiseen käytetyssä ajassa, opetussuunnitelmissa ja pedagogiikassa. Online oppiminen sai käyttämään enemmän aikaa oppimiseen kuin luokkahuone. Online oppimisessa reflektiointi ja kollaboraatio olivat keskeisiä tehokkuuden lisääjiä. Opiskelijalle tuli antaa kontrollia toimintaansa oppimisympäristössä. Tarkat skriptit, ohjeistukset eivät tuottaneet parannusta (tästä suomalaiset väikkärit ovat antaneet erilaisia tietoa). Opettajat ja heidän ohjauksensa tuppasivat olemaan parempia online kuin muuten. Oppimaan oppiminen toteutui paremmin verkossa.
 •  
  Heli Nurmi innostui lukemaan USA:n Department of Education uutta raporttia Evaluation of Evidence Based Practices in Online Learning - A Meta Analysis and Review of Online Learning Studies. Siinä kun päätuloksena on online opetuksen paremmuus. Miten tuloksiin on päästy?
Tarmo Toikkanen

Onko vieraiden kielten opetus ajanmukaista? - Sosiaalinen media oppimisen tukena - 1 views

 •  
  Keskustelua vieraiden kielten opetuksesta
Tarmo Toikkanen

Tekijänoikeus opetuksessa - 2 views

 •  
  "Tekijänoikeuteen liittyy eräitä poikkeuksia ja muita erikoiskysymyksiä silloin, kun kyse on teoksen käytöstä opetuksessa. Tämä dokumentti käsittelee niitä lyhyesti, viitaten asianomaisiin tekijänoikeuslain kohtiin. "
Eija Kalliala

Sometek - oppiminen ja työ 2.0 | Oppimisen tulevaisuus: MOOC, Flipped Classro... - 1 views

 •  
  Ilkka Olander: aktiivisia oppijoita MOOCilla ja käänteisellä opetuksella.
Eija Kalliala

Oppimateriaali siirtyy hitaasti verkkoon - Pääkirjoitukset - Pääkirjoitus - H... - 3 views

 •  
  HS:n pääkirjoitus 21.1.2013 oppimateriaalien siirtymisestä verkkoon. Näkökulmia: lukion kalliit materiaalit, oppimateriaalikustantajat, opettajien tekijänoikeus, OAJ, avoimet materiaalit
Eija Kalliala

Laitteiden ja ohjelmistojen käyttö suomalaisissa kouluissa vuonna 2012 - Opeka - 1 views

 •  
  Yhteenveto tutkimuksesta laitteiden ja ohjelmistojen käytöstä suomalaisissa kouluissa vuonna 2012. Yhteenvedon lopussa linkki tutkimukseen.
Eija Kalliala

Oppikirja uusiksi | Scoop.it - 3 views

 •  
  Oppikirja uusiksi. Anne Ronkaan koostamaa Sometun teemaseminaariin liittyvää materiaalia
Eija Kalliala

Koulu on jo peli » tarmo.fi - 1 views

 •  
  Tarmo Toikkanen: Koulu on jo peli - se ei tarvitse päälleliimattuja minipelejä vaan toimintatapojen kehittämistä yhdessä.
Eija Kalliala

Tervetuloa Somy-roadshow -tapahtumaan! (with tweet) · jerer · Storify - 2 views

 •  
  Käänteisestä opetuksesta käänteiseen seminaariin. SoMy-roadshown johdantomateriaali videoineen etukäteen tutustuttavaksi.
Eija Kalliala

Games Based Learning MOOC - Engage! - 2 views

 •  
  Pelillisen oppimisen MOOC (Massive Online Open Course), jossa käytetään sosiaalista mediaa.
Eija Kalliala

Assessment Strategies for the Flipped Classroom | Faculty Focus - 1 views

 •  
  Pohdintaa siitä, miten käänteistä opetusta arvioidaan.
1 - 20 of 47 Next › Last »
Showing 20 items per page