Skip to main content

Home/ Sosiaalinen media opetuksessa/ Group items tagged Flipped

Rss Feed Group items tagged

Eija Kalliala

Assessment Strategies for the Flipped Classroom | Faculty Focus - 1 views

 •  
  Pohdintaa siitä, miten käänteistä opetusta arvioidaan.
Tero Toivanen

Flipped Classroom A New Learning Revolution - 1 views

 •  
  Käänteinen luokkahuone: opetus ja oppiminen tapahtuu kotona, ja kotitehtävät tehdään koulussa. Tässä on ideaa :-)
Eija Kalliala

Sometek - oppiminen ja työ 2.0 | Oppimisen tulevaisuus: MOOC, Flipped Classro... - 1 views

 •  
  Ilkka Olander: aktiivisia oppijoita MOOCilla ja käänteisellä opetuksella.
Tarmo Toikkanen

Online v. print reading: which one makes us smarter? : Scientific American Blog - 0 views

 • The process involves so much physical manipulation of the computer that it interferes with our ability to focus on and appreciate what we're reading
 • multimedia features, such as links to videos and animations, leave little room for imagination, limiting our ability to form our own mental pictures to illustrate what we're reading.
 • The visual happenings on the screen… and your physical interaction with the device is distracting," Mangen says. "All of these things are taxing on cognition and concentration in a way that a book is not."
 • ...2 more annotations...
 • implications of digital technology should be considered when deciding whether to incorporate computer teaching tools into classroom instruction.
 • many older people may absorb more or learn faster by flipping through pages, because their brains have been trained to read hard copy, whereas younger readers may learn faster digitally, because they're accustomed to working online
 •  
  Anne Mangen heittää teorian, että tietokoneen käsittely tuottaa kognitiivista kuormaa ja siten voi haitata oppimista. Uutisessa on lainattu myös muiden tutkijoiden eriäviä mielipiteitä. Joka tapauksessa kannattaa miettiä, missä tilanteissa tietokoneen käyttö on perusteltua ja milloin pitäisi voida keskittyä materiaalin sisäistämiseen ilman häiriötekijöitä.
 •  
  Manipulating the terminal device may cause cognitive load, which interferes with the cognitive challenge of learning what you read.
1 - 4 of 4
Showing 20 items per page