Skip to main content

Home/ Sosiaalinen media opetuksessa/ Contents contributed and discussions participated by Tarmo Toikkanen

Contents contributed and discussions participated by Tarmo Toikkanen

Tarmo Toikkanen

CurriQ - 1 views

 •  
  Share your expertise as a course composed of some steps. Then people will learn your course step by step. Anything can be a course. (e.g., curriculum, syllabus, reference, tutorial, manual and walk-through)
Tarmo Toikkanen

Oppimispelit - 5 views

 •  
  Näille sivuille on koottu pelejä, joita voidaan hyödyntää eri aineiden opetuksessa peruskoulussa ja lukiossa. Pelit ja materiaalit on jaoteltu karkeasti oppiaineittain, tosin jotkut pelit saattavat soveltua useampaan aineeseen. Sivuja päivitetään jatkuvasti ja etsimme koko ajan uusia pelejä tai pelinomaisia materiaaleja näille sivuille.
Tarmo Toikkanen

Tvt koulun pedagogisen johtamisen välineenä - 3 views

 •  
  Rehtori Esa Kukkasniemi kertoo muille rehtoreille sosiaalisesta mediasta ja koulun pedagogisesta johtamisesta. Tässä diaesitys.
Tarmo Toikkanen

12 miljoonaa käyntiä nollabudjetilla - näin se tehtiin « Senjaopettaa - 3 views

 •  
  Ruotsin kielen talkoo-opetusta. Tarina palvelun rakentumisesta ja kehityksestä.
Tarmo Toikkanen

WordPress Themes - Search 1,000+ Premium Themes from 300+ Designers - 5 views

 •  
  "Search WordPress themes from many sellers and save with the latest coupons. Use WordPress software with a premium theme to get a professionally designed, easy-to-manage website."
 •  
  Ammattimaisesti tehtyjen Wordpress-blogin teemojen haku- ja suodatuskone. Pienellä rahalla ammattimainen ilme blogiin.
Tarmo Toikkanen

YouTube For Schools: A Safer Way For Students To Learn | Edudemic - 4 views

 •  
  If your school uses Google accounts, listen up. YouTube For Schools has just launched and it's an easy way for schools to manage YouTube access. It lets school administrators have a more granular way to oversee the type of content viewed in school. A typical way it'll be used is letting admins and teachers log in to watch any video while students are limited to only YouTube EDU videos.
 •  
  YouTube avasi uusia toimintoja kouluille, mm. sisällön suodatusta ja valvontaa.
Tarmo Toikkanen

Web-based Digital Storytelling Tools and Online Interactive Resources : Danny Maas, Eme... - 4 views

 •  
  Kymmeniä oppilaille soveltuvia verkkopalveluita digitaaliseen tarinankerrontaan.
Tarmo Toikkanen

Teachers Teaching Teachers, on Twitter: Q. and A. on 'Edchats' - NYTimes.com - 1 views

 •  
  Good general overview of teacher chats in Twitter.
Tarmo Toikkanen

Matematiikkaa: Matematiikkaa! - 5 views

 •  
  TED-esitys, jossa perustellaan loistavasti, miksi matematiikan opetuksen olisi uudistuttava. Kaavojen laskeminen käsin ei ole hyödyllistä, koska tietokoneet tekevät sen paremmin. Opetuksessa tulisi keskittyä ongelmien ymmärtämiseen, esittämiseen ja (tietokoneen tuottamien) tulosten tulkitsemiseen.
Tarmo Toikkanen

Teromakoteron blogi: Ajatuksia IT-kouluttajien 10-vuotisjuhlaseminaariin purtavaksi - 1 views

 • Näkymätön oppiminen koostuu monista ideoista. Se pyrkii ottamaan huomioon nopeiden yhteiskunnallisten ja teknologisten muutosten vaikutukset koulutukseen ja oppimiseen. Se keskittyy enemmän siihen, miten opitaan, kuin mitä opitaan. Se pyrkii rakentamaan tulevaisuuden koulutusta. Sen tarkoituksena on saada panostamaan avoimuuteen. Se pyrkii pääsemään irti ajattelusta, jossa oppimisen ongelmia on ratkaistu uusilla laitteilla, luopumatta vanhoista opetusmenetelmistä. Se ei kuitenkaan tarkoita oppimisen uudelleen keksimistä, eikä kaiken vanhan poistamista ja aloittamista alusta. Se ei enää liity vain johonkin tiettyyn vaiheeseen ihmisen elämässä. Se tarkoittaa koulutuksen painopisteen siirtämistä software:stä ja hardware:stä mindware:in kehittämiseen. Se ei ole kuitenkaan manifesti tai vaihe vaiheelta tarjottava resepti vaan periaatteita, jonka pohjalta etsitään ratkaisuja ”tee se itse” -menetelmällä.
 •  
  Tero Toivanen avaa mainiosti opetuksen tulevaisuudenkuvia.
Tarmo Toikkanen

Google Plus: Is This the Social Tool Schools Have Been Waiting For? - 3 views

 •  
  "The first reaction among many educators is that Google+ could work well."
Tarmo Toikkanen

LeMill-alustan modifiointi Hämeen ammattikorkeakoulun tarpeisiin : Case Hämee... - 1 views

 •  
  "Työn tarkoitus oli selvittää, minkälaisia muutoksia LeMill-oppimisalustaan tarvitsee tehdä, jotta sitä voitaisiin käyttää materiaalipankkina Hämeen ammattikorkeakoulussa sekä miten nämä muutokset voitaisiin toteuttaa. "
 •  
  LeMill-palvelu on esitelty Sosiaalinen media opetuksessa -kirjassa. Tässä opinnäytetyössä LeMill sovitettiin HAMKin sisäiseen materiaalipankkikäyttöön.
Tarmo Toikkanen

Children learning by themselves and progressive inquiry | FLOSSE Posse - 1 views

 •  
  Teemu Leinonen pohtii, voivatko lapset oppia itsekseen ja miten tutkiva oppiminen näyttäytyy käytännössä.
Tarmo Toikkanen

The Innovative Educator: Ten Ways To Confuse a Child: Education Edition - 2 views

 •  
  "Last week I wrote a post about how parents can confuse their children. Then I started thinking about how teachers and school administrators can do their parts as well. We can all work together to make sure no child is left thinking the world makes sense."
 •  
  10 tapaa saada koulussa lapsi ymmälleen. Piilo-opetussuunnitelman esiinnostoa ja nykytilan kritiikkiä.
Tarmo Toikkanen

nakymatonoppiminen - home - 2 views

 •  
  "Näkymätön oppiminen on Cristóbal Cobon ja John Moravecin ehdotus oppimisen uudeksi paradigmaksi 21. vuosisadalle. Se ei ole kuitenkaan teoria, vaan pikemminkin metateoria, joka mahdollistaa erilaisten teorioiden ja näkökulmien integroinnin itseensä. Cobo ja Moravec kutsuvat sitä 3.0 protoparadigmaksi, joka on beta- ja rakennusvaiheessa."
Tarmo Toikkanen

Yhteisöllinen media (HelMet) - home - 1 views

 •  
  Wiki, jossa käsitellään kirjastojen sosiaalisen median käyttöä. Sisältää linkkejä kirjastojen profiileihin, ohjeita, suosituksia ja loppuraportin.
1 - 20 of 386 Next › Last »
Showing 20 items per page