Skip to main content

Home/ Sosiaalinen media opetuksessa/ Group items tagged verkko-oppiminen

Rss Feed Group items tagged

Tarmo Toikkanen

Verkko-opetusko parempaa? | verkko-opettajan palapeli - 0 views

 • Eroja löydettiin oppimiseen käytetyssä ajassa, opetussuunnitelmissa ja pedagogiikassa. Online oppiminen sai käyttämään enemmän aikaa oppimiseen kuin luokkahuone. Online oppimisessa reflektiointi ja kollaboraatio olivat keskeisiä tehokkuuden lisääjiä. Opiskelijalle tuli antaa kontrollia toimintaansa oppimisympäristössä. Tarkat skriptit, ohjeistukset eivät tuottaneet parannusta (tästä suomalaiset väikkärit ovat antaneet erilaisia tietoa). Opettajat ja heidän ohjauksensa tuppasivat olemaan parempia online kuin muuten. Oppimaan oppiminen toteutui paremmin verkossa.
 •  
  Heli Nurmi innostui lukemaan USA:n Department of Education uutta raporttia Evaluation of Evidence Based Practices in Online Learning - A Meta Analysis and Review of Online Learning Studies. Siinä kun päätuloksena on online opetuksen paremmuus. Miten tuloksiin on päästy?
Tarmo Toikkanen

ViVABM - autenttinen verkko-oppiminen benchmarking hyvät käytännöt - 1 views

 •  
  Virtuaaliammattikorkeakoulun vertaisoppimisyhteisössä pohditaan ja työstetään ammattikorkeakoulujen verkko-opetuksen autenttisuutta.
Tero Toivanen

YouTube - Enjoyable e-learning - is it an oxymoron? - 1 views

 •  
  Kuinka tehdä verkko-oppimisesta nautinto? Tällä videolla tärkeitä huomioita asiaan liittyen.
Tarmo Toikkanen

Avoin opiskelu verkossa - 1 views

 •  
  Taideteollisen korkeakoulun medialaboratorion tutkija Tarmo Toikkanen luennoi Otavan Opistossa avoimesta verkko-opiskelusta ja sisällöntuotannosta. Koulu on vain yksi oppijan ryhmistä Toikkasen mukaan virallinen oppiminen on vain pieni osa oppimisesta. - Virallisen oppimisen lisäksi on olem
Eija Kalliala

eLearning | Transforming education through technology - 1 views

 •  
  Selvityksiä EU:lle digiteknologiasta oppimisessa ja opetuksessa.
Eija Kalliala

Tervetuloa Somy-roadshow -tapahtumaan! (with tweet) · jerer · Storify - 2 views

 •  
  Käänteisestä opetuksesta käänteiseen seminaariin. SoMy-roadshown johdantomateriaali videoineen etukäteen tutustuttavaksi.
Eija Kalliala

Education Is for the (Angry) Birds: Scientific American - 0 views

 •  
  Peter Vesterbacka Scientific Americanissa: lapsi oppii leikkimällä ja pelaamalla, kun on hauskaa. Suurimmat, tähän mennessä vain vähän käytetyt oppimismahdollisuudet nousevat fyysisen ja virtuaalisen yhdistämisestä.
Eija Kalliala

Major players in online education market - The Tech - 1 views

 •  
  Khan Academyn, Courseran, Udacityn ja edX:n vertailua
Eija Kalliala

Sometek - oppiminen ja työ 2.0 | Tulevaisuuden oppikirja: kuratoitu kokoelma ... - 0 views

 •  
  Erinomainen pohdinta tulevaisuuden oppikirjasta: tiedonhanku- ja yhteistyötaitoja, ymmärrystä, kriittisyyttä, luovuutta ja jakamista.
Tarmo Toikkanen

Sosiaalinen media oppimisen tukena - sosiaalinenmedia oppiminen kansalaismedia demokrat... - 0 views

 •  
  Sometu-yhteisöllä on nyt oma verkko-osoite. Pistä talteen ja liity kasvavaan vertaistukijoukkoon!
 •  
  Tule mukaan ja kutsu tuttavasi Sometuun! Sosiaalinen media on osallistumista ja vuorovaikutusta - yhdessä tekemistä ja ihmisten kohtaamista. Tämä avoin verkosto kokoaa ja yhdistää sosiaalisen median oppimissovelluksista kiiinnostuneita
1 - 10 of 10
Showing 20 items per page