Skip to main content

Home/ Harppaus/ Contents contributed and discussions participated by A Rongas

Contents contributed and discussions participated by A Rongas

Tero Toivanen

Diigon käyttö sosiaalisena mediana - 18 views

harppaus_aika sosiaalinen media oppiminen harppaus web2.0 sosiaalinenmedia
started by Tero Toivanen on 15 Oct 09 no follow-up yet
 • A Rongas
   
  Hei, piloteissa on aina tämä riski. Diigossa on sellaisia ominaisuuksia, joita muissa ei ole, mutta vaatisi kiinteän ja hyvän rakennesuunnittelun, sekä selkeästi vetäjän. Opintopiirimäisenä työskentely jää yksittäisiin vinkkeihin. Mutta tästä kokemus kasvaa ja sen myötä viisaus verkkoarkkitehtuuriin ja toiminnallisiin sisustuksiin.

  Vaikeinta lienee saada opintopiirissä ihan tosissaan vertaistyöskentely käyntiin ja vuoroveto. Tutkimusparvi on tätä opetellut ja siellä on mm. viikkokokoukset Skypellää, mitä voisi ajatella Harppaukseenkin. Se sitoisi ryhmää kiinteämmin toimimaan, vaikka kaikkie eivät aina pääsisikään mukaan. Näitä muhitellen, kiitos kommentistasi!
A Rongas

blogeista - Esitys - Discussion - Blogi yksin ei riitä - 2 views

 •  
  Mitä tulee mieleen blogeista ja oppimisesta? Tue mukaan dialogiin. Tässä poimintoja dialogista.
A Rongas

Käyttöjärjestelmät ja tietokoneet (+ mobiililaitteet) - 24 views

harppaus_it käyttöjärjestelmät tietotekniikka mobiili opefi sosiaalinen media
A Rongas

Tietohallinto (IT- tai ATK-tuki) ja opettajan tarpeet - 24 views

harppaus_it tietotekniikka selaimen
 • A Rongas
   
  Miten koulussa kohtaavat tietotekniikasta huolehtivien (IT/ATK-tuen) ja opettajien/opiskelijoitten maailmat? Mistä löytyy tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön tuki? Entä sosiaalisen median käytön? Miten tuki voitaisiin järjestää uudella tavalla? Ovatko opiskelijat mukana resurssina?
 • A Rongas
   
  Kirjoitan, kuten aina, tosi viisaita mietteitä, Tero.

  Sosiaalisen median palvelut ja sovellukset jäävät tyhjiksi ilman ihmisiä ja heidän toiminnastaan syntyvää sisältöä. Näitä mietimme jo 10 vuotta sitten verkko-opetuksen ensimmäisen aallon aikana opiskelukaverini kanssa. Hänen ensimmäinen koulutuksensa oli insinööripuolelta. Niihin aikoihin puhuttiin kovasti sisällöntuotannosta. Nyt ollaan päästy jo askeleita eteenpäin, kun painotetaan myös yhteisöllistä tuottamista, yhteistoiminnallisuutta, jakamista, vuorovaikutusta, jaettua asiantuntijuutta, verkkovoimaa yms.

  Kehitys on hidasta suhteessa mahdollisuuksiin.
A Rongas

PubSubHubbub (Mitäh?) - ,sanoi Erkka. - 2 views

 •  
  "PubSubHubbub on nimihirviö, johon verkkoviestinnästä kiinnostuneiden kannattaa kiinnittää huomiota. Sana sisältää viittaukset julkaisemiseen (publish), tilaamiseen (subscribe) ja hubiin (="keskitin", hub)."
Henriikka Laiho

Ajankäytöstä ja informaatiotulvasta - miten siitä selvitään? - 76 views

ajankäyttö informaatiotulva harppaus_aika
 • A Rongas
   
  Hyvää pohdintaa kaikilla. Ja kuten Henriikka varmaan havaitsit, linkki muuttuu talletuksen jälkeen hyperlinkiksi. Ähkyn ja kuormituksen vähentämisen keinoja pitää etsiä ja opetella, koska perimätieto ei kerro, miten menetellä. Siinä sitä onkin pähkimistä.
 • A Rongas
   
  Hei Tina, monesti ollaan eri piireissä mietiskelty, että koskahan kohtaavat informaatikot ja opetualan ammattilaiset. Kirjastoissa on väkeä, jotka työkseen hallitsevat informaatiota ja järjestävät sitä erilailla nerokkaasti. Koulujen ja kirjastojen tuleva yhteistyö mun silmissäni on jotain ihan muuta kuin kirjoihin liittyvää, vaikka lukusuomet yms. ovatkin tärkeitä.
A Rongas

Organize, Share, Discover Information Around Your Interests - 1 views

shared by A Rongas on 30 Sep 09 - Cached
  • A Rongas
    
   Voisiko joku valaista lisää, miten Twine toimii ja millä lailla sen avulla voi keventää informaatiotulvaa?
A Rongas

Vapaiden ja avointen oppiresurssien tuottaminen - Wikiopisto - 1 views

 • Kurssin lukemistot ja tehtävät tutustuttavat osallistujat avointen oppiresurssien tärkeimpiin käsitteisiin ja niiden historialliseen ja ideologiseen taustaan. Osallistujat tekevät myös omat projektityöt, joissa aloitetaan avoimen ja vapaan oppiresurssin kehittäminen tai osallistutaan olemassaolevan resurssin työstämiseen.
 •  
  Wikiopiston kurssilla tutustutaan avoimen oppisisällön tuottamiseen, jakamisen periaatteisiin sekä sisällön tuottamisen ja jakamisen palveluihin. Kurssi toteutetaan syksyllä 2009.
A Rongas

The Long Tail - Wired Blogs - 0 views

 •  
  Totta Sirpa! Meillä on sähköpostin raja 40 Mt, mikä tarkoittaa sitä, että siihen mahtuu muutama liitetiedosto niiltä, jotka eivät edes tajua lähettävänsä 5 megan kokoista liitetiedostoa, jossa on printtikelpoinen A4 jostain tapahtumasta. Nykypäivänä tuollainen TYÖsähköposti on aivan onneton. Siis en itse käytä sitä kuin pakollisiin. Samoin työnantajan tarjoama verkkolevyllä on rajoitettu tila, niin etten ainakaan itse saa enää tallennettua sinne mitään. Kun en jaksa siivota, tallennan omiin verkkotiloihini ja joskus harvoin tikulle. Luvussa kuvailtu tilannekin on tuttu. En voi luottaa, että työpaikalla tallennetut säilyvät, jos ne ovat tärkeitä tiedostoja, tallennan ne ensisijassa jonnekin muualle. Sitä paitsi en tietenkään pääse käsiksi työpaikan tiedostoihin muualta kuin sisäverkon koneilta. Mitä siis edes teen moisella säilytystilalla? Miksi työnantaja ei voi hankkia tuhratun työajan kustannuksella tilaa palveluntarjoajilta, verkkotila on halpaa ja luotettavat palveluntarjoajat ottavat varmuuskopiot säännöllisesti. Opetushenkilöstön tiedostot eivät ole mitään kovin arkaa aineistoa, verbien taivutuksia, solurakenteen harjoituksia ja sen sellaista. Kaikki missä on oppilastietoa, on oppilashallintojärjestelmissä, ei omissa tiedostoissani.
A Rongas

Lindén ja Karjula: Tietoyhteiskunta kouluihin - 0 views

 • Tietoyhteiskunnan irvikuva on se, että viestintäteknologiaa käytetään harrastuksissa, mutta koulussa sitä ei osata hyödyntää.
 • Karjula korosti puheenvuorossaan sosiaalisen median vallankumouksellisuutta.
 • malleja, jotka estävät nuorisotyöttömyyden ja nuorten syrjäytymisen. Kolmantena oli kokeneen yrittäjän mieliaihe, tulevaisuus- ja yrittäjäkasvatus.
 • ...3 more annotations...
 • Nykyiset käytännöt eivät kannusta luovuuteen.
 • Kaikkiin opetettaviin aineisiin nivoutuu tulevaisuudessa verkkokursseja.
 • Suomen seuraava vientituote on teknologia, jolla oppimista tehostetaan
 •  
  Suomenmaan juttu 21.7.09 Sumen harjoittelukoulujen kesäpäiviltä: Virtuaaliset oppimisympäristöt kouluihin lähitulevaisuudessa.
 •  
  Häiritsee vähän, kun Diigo ei (vielä) tunnista ääkkösiä.
A Rongas

Rajaton oppiminen Boundless learning - 0 views

 •  
  Rajaton oppiminen on prosessi, vuorovaikutusta, osallistumista, oppimista ilman rajoja (instituutioiden, kurssien yms.). Syksyllä 09 toteutettavan seminaarin blogi.
A Rongas

Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön « LEHMÄTKIN LENTÄIS - 0 views

  • A Rongas
    
   Hyvä pohja keskustelulle. Tämän kaltaisia jäsennyksiä kaivataan lisää. Ehkä voisi laatia jonkinlaisen kollektiivisen kartan, jonka avulla aloittaja ja kokeiluja tehnyt voisi suunnistaa. Kiitos Hartolle!
 • ymmärtävän oppimisen teoria
  • A Rongas
    
   Sosiaalisen median oppimiskäyttöön sopivat hyvin myös kriittisen- ja dialogipedagogiikan ajatukset, sosiokonstruktiivinen ja vygotskylaisen kulttuurihistoriallisen koulukunnan teoriat. Hyvin mielenkiintoinen syksyn 2009 kehittely on Rajaton oppiminen http://rajatonoppiminen.blogspot.com/
 • Sosiaalisen median opetuskäyttö on helpompi aloittaa ensimmäisestä tavasta, sillä se vaatii opettajalta vähemmän perehtyneisyyttä kuin jälkimmäinen.
  • A Rongas
    
   Toisaalta on myös niin, että välinekeskeinen ajattelu johtaa ahdistukseen: näitähän on tolkuttomasti, eikö joku voisi virallisesti päättää, mitä näistä käytetään. Työkalut luovat sumuverhon, sillä monille opettajille käyttöönotto vie kaiken muun työn ohella tolkuttomasti aikaa. Harmillista on, että usein asiaa ei pohdita yhdessä, koko koulu/työyhteisön asiana vaan toimitaan kuin web1.0:n käyttöönotossa ja kuten kurssikoulutuksen maailmassa aina ennenkin fordin liukuhihnoista lähtien.
 • ...5 more annotations...
 • kyse keskustelemisesta
  • A Rongas
    
   keskustelusta kyllä, mutta se pitäisi myös aina viedä reflektion läpi (itsekseen, ryhmässä, ohjaajan kanssa). Palautteen toteuttaminen on suuri kysymys. Moni opettaja argumentoi, että palautevastuuta ei voi antaa vertaisille, koska he ovat yhtä lailla oppijoita eivätkä osaa antaa palautetta. Tekstipohjaisesta keskustelusta olisi hyvä laajentaa myös muihin ilmaisun muotoihin.
 • skriptata (”käsikirjoittaa”)
  • A Rongas
    
   Tämä on keskeinen asia. Olin mukana DEVELopen osiossa, jossa aihetta käsiteltiin. Hienoa tutkimusta. Skriptauksen ideana on auttaa alkuun eli ei pyritä kehystämään prosessia valmiiksi. Lähellä scaffolding-periaatteita.
 • Oleellista on, että kurssilla on jokin seuranta-/kotisivu
 • Viimeistään tässä vaiheessa
  • A Rongas
    
   Jos vain mahdollista, neuvoisin kyllä jo vaiheessa yksi tekemään yhteistyötä. Toki maksun saava opettaja kantaa päävastuun, mutta lopputuloksen kannalta yksinopettaminen ei oikein sovi sosiaalisen median maisemiin. Työparilla tai -ryhmällä ei tarvitse olla samaa substanssiosaamista. Kanssapähkäilijä voi olla myös opiskelijan roolissa oleva tai täysin järjestelmän ulkopuolinen aiheesta kiinnostunut. Mutta siis tosiaan *viimeistään tässä vaiheessa* avoimempaan opettamiseen.
 • oppilaille
  • A Rongas
    
   oppilas on sana, joka viittaa vanhaan koulumaailmaan, vähäiseen valta-asemaan, enemmän vastaanottoon kuin tutkimiseen
 •  
  Oululaiset ovat tehneet mallikasta työtä sosiaalisen median välineillä sosiaalisen median opetus/oppimis/ohjaus-käytöstä. Vahvasti siis pyrintöä tehdä, kuten opettaa. Samankaltaista avointa kehittelyä on meneillään muuallakin. Yritän listata tähän, mitä löydän. Lisää sinäkin, jos tiedät vastaavanlaista sosiaalisen median tutkimuksen ja opetuskäytänteitten avointa kehittelyä. Myös ulkomaiset linkkivinkit tervetulleita. Turun eRappu tuli ensimmäisenä mieleen http://www.erappu.fi/wordpress/?page_id=2 Ja Virtuaaliyliopiston ja Virtuaaliamkin Seminaarihuone 2009 http://www.virtuaaliyliopisto.fi/palvelut/seminaarihuone/
 •  
  Kuopion-Joensuun suunnalla toteutettiin pari vuotta sitten SMOOT-projekti, jossa tutkailtiin sosiaalisen median käyttöä opetuksessa http://www.smoot.fi/ Mitähän tuolle hommalle nyt kuuluu? Perinteisen projektin näköinen ensisilmäyksellä.
A Rongas

10 Ways Universities Share Information Using Social Media - 0 views

 •  
  Vadim Lavrusikin, Columbia University in his blog (15.7.09): "Universities are constantly exploring new ways to use social media to fulfill their missions of engaging and sharing knowledge with their constituents."
A Rongas

Handbook of Emerging Technologies for Learning - Emerging Technologies for Learning - 0 views

 • This Handbook of Emerging Technologies for Learning (HETL) has been designed as a resource for educators planning to incorporate technologies in their teaching and learning activities.
 •  
  Wikikäsikirja uusista oppimista tukevista tekniikoista ja toimintatavoista. Mitä oppiminen on nyt ja tulevaisuudessa? Käsikirjan voi myös ladata pdf-tiedostona. Sisältää miellekartan keskeisistä käsitteistä.
A Rongas

Harppaus avoimeen oppimiseen - Wikiopisto - 1 views

 •  
  Harppaus avoimeen oppimiseen on Wikiopiston opintopiiri, jonka tarkoituksena on johdattaa yhteiskehittelyn ja vertaisoppimisen kautta osallistujia kohti uutta koulun työkulttuuria ja oppimisen raja-aitojen ylittämistä.
A Rongas

Miten netti tukee oppimista? - 31 views

oppiminen internet
 • A Rongas
   
  Keskustelu, lukeminen, kirjoittaminen ja harjoitukset ovat keskeisiä oppimista edistäviä toimia. Vuorovaikutuksellinen, ihmisiä yhdistävä netti (sosiaalinen media) tarjoa paljon mahdollisuuksia rikkaaseen ja monipuoliseen oppimiseen. Mahdollisuuksien löytäminen vaatii aikaa ja toimintatapojen muuttamista.

  Itse koen esimerkiksi todella kätevänä sen, että tietokoneen kanssa työskennellessä lähdeaineistot ja asioita hyvin ymmärtävät ihmiset ovat saatavilla. Myös uusista asioista kirjoittaminen (esimerkiksi blogiin) auttaa jäsentämään juuri opittua.

  Onko sinulla hyviä kokemuksia netistä ja oppimisesta? Tai huonoja?

  Vastataksesi tähän, kirjaudu Diigoon ja liity ryhmään. Keskustelu näkyy avoimessa verkossa. Kysymykseen vastaaminen tapahtuu klikkaamalla tekstin alla olevaa, melkoisen haaleaa [Reply]-painiketta (ei näy, jos et ole kirjautuneena).
 • A Rongas
   
  Vanhoista opetusmenetelmistä on vaikeaa irtautua. Joskus niin ei tietenkään tarvitse tehdä. Mutta toisaalta on todella sääli, jos hyviä oppimista tukevia mahdollisuuksia jää käyttämättä.

  Esimerkiksi oppimisympäristöt saattavat tukea opettajajohtoisuutta enemmän kuin luokkahuone. Jos opiskelijat eivät voi järjestää omatoimisesti aktiviteetteja verkko-opiskelutilassa ja jos oppimisen polku on täysin ennalta päätetty, mennään avoimen oppimisen näkökulmasta taakse päin.

  Verkkoa voidaan hyödyntää koulutusmarkkinoilla liukuhihnana. Toisaalta tämä on ymmärrettävää, sillä oppiminen sirpaloituu verkossa luokkaa helpommin. Mutta toisaalta tämä on todella harmi, sillä oppijoilla voisi olla paljon annettavaa koko systeemille.
 • A Rongas
   
  > Raivostuttavaa ja huvittavaa on se, että opettajana minulle ei tule (siis ei anneta tulla) Moodlesta postia automaattisesti ja pitää käydä usea kurssi tarkistamassa että onkohan siellä kukaan tehnyt mitään.

  Sirpa, tuo kuulostaa ihan työtaakan lisäämiseltä :( ei siis ymmärretä, miten työ muuttuu verkossa. Tätä aihepiiriä käsitellään Harppaus-kurssin osiossa 2. Tietohallinto ja käyttöjärjestelmät http://fi.wikiversity.org/wiki/Harppaus_avoimeen_oppimiseen#Aihepiiri_2:_Tietohallinto_ja_k.C3.A4ytt.C3.B6j.C3.A4rjestelm.C3.A4t
  Ne, jotka märittelevät käyttösääntöjä, tarkastelevat asiaa eri lailla kuin ne, jotka toimivat ja käyttävät työvälineitä. Muistan muutaman vuoden takaa, miten ällistelin erään suuren kaupungin toimintatapaa: oppimisympäristössä opettaja ei voinut itse siirtää sisältöjä verkkoon ja rakennella ympäristöä vaan hänen piti toimittaa sisällöt sähköisesti it-vastaavalla, joka sitten vei aineistot oppimisympäristöön. Ympäritö sinänsä ei mitenkään ollut esteenä oikeuksien antamisessa vaan kyse oli valmiista it-osaston hierarkiasta, joka siirrettiin sellaisenaan myös uuteen sähköiseen oppimisympäristöön.
1 - 18 of 18
Showing 20 items per page