Skip to main content

Home/ Harppaus/ Group items tagged sosiaalinenmedia

Rss Feed Group items tagged

Tero Toivanen

Diigon käyttö sosiaalisena mediana - 18 views

Avokurssi loppui juuri ja tänään käytiin keskustelua vielä videokonferenssissa asiaan liittyen. Siinä Tarmo Toikkanen kyseli minulta Harppaukseen liittyen. Sanoin, että ollaan eletty vähän hiljaise...

harppaus_aika sosiaalinen media oppiminen harppaus web2.0 sosiaalinenmedia

A Rongas

Lindén ja Karjula: Tietoyhteiskunta kouluihin - 0 views

 • Tietoyhteiskunnan irvikuva on se, että viestintäteknologiaa käytetään harrastuksissa, mutta koulussa sitä ei osata hyödyntää.
 • Karjula korosti puheenvuorossaan sosiaalisen median vallankumouksellisuutta.
 • malleja, jotka estävät nuorisotyöttömyyden ja nuorten syrjäytymisen. Kolmantena oli kokeneen yrittäjän mieliaihe, tulevaisuus- ja yrittäjäkasvatus.
 • ...3 more annotations...
 • Nykyiset käytännöt eivät kannusta luovuuteen.
 • Kaikkiin opetettaviin aineisiin nivoutuu tulevaisuudessa verkkokursseja.
 • Suomen seuraava vientituote on teknologia, jolla oppimista tehostetaan
 •  
  Suomenmaan juttu 21.7.09 Sumen harjoittelukoulujen kesäpäiviltä: Virtuaaliset oppimisympäristöt kouluihin lähitulevaisuudessa.
 •  
  Häiritsee vähän, kun Diigo ei (vielä) tunnista ääkkösiä.
 •  
  Mielnkiintoista on tuon Karjulan kommentti: sos.median vallnakumouksellisuudesta ja siitä, että sovelluksia tulisi työstää enemmän. Minulla on ikävä tunne, että olemme koulumaailmassa pahasti myöhässä :-). Toisaalta ei kuitenkaan liene mielekästä, että ryntäillään kuin päättömät kanat. Minun yksi huoleni onkin se, että miten paljon turhautumista oppija/opettaja kestää ja mitä siitä seuraa ja miten näitä voitaisiin eliminoida jo ennakolta. Minua mietityttää myös tämä kaksinaisuusajattelu: käyttö vapaa-ajalla ja opiskelussa, Täälläkin jo olleista kommenteista selviää, että yksittäisen opettjan rooli ei ole helppo ja sitä enemmän alan kiinnostua tästä verkostoitumisajatuksesta ja erilaisista yhteistyömuodoista.
A Rongas

Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön « LEHMÄTKIN LENTÄIS - 0 views

  • A Rongas
    
   Hyvä pohja keskustelulle. Tämän kaltaisia jäsennyksiä kaivataan lisää. Ehkä voisi laatia jonkinlaisen kollektiivisen kartan, jonka avulla aloittaja ja kokeiluja tehnyt voisi suunnistaa. Kiitos Hartolle!
 • ymmärtävän oppimisen teoria
  • A Rongas
    
   Sosiaalisen median oppimiskäyttöön sopivat hyvin myös kriittisen- ja dialogipedagogiikan ajatukset, sosiokonstruktiivinen ja vygotskylaisen kulttuurihistoriallisen koulukunnan teoriat. Hyvin mielenkiintoinen syksyn 2009 kehittely on Rajaton oppiminen http://rajatonoppiminen.blogspot.com/
 • Sosiaalisen median opetuskäyttö on helpompi aloittaa ensimmäisestä tavasta, sillä se vaatii opettajalta vähemmän perehtyneisyyttä kuin jälkimmäinen.
  • A Rongas
    
   Toisaalta on myös niin, että välinekeskeinen ajattelu johtaa ahdistukseen: näitähän on tolkuttomasti, eikö joku voisi virallisesti päättää, mitä näistä käytetään. Työkalut luovat sumuverhon, sillä monille opettajille käyttöönotto vie kaiken muun työn ohella tolkuttomasti aikaa. Harmillista on, että usein asiaa ei pohdita yhdessä, koko koulu/työyhteisön asiana vaan toimitaan kuin web1.0:n käyttöönotossa ja kuten kurssikoulutuksen maailmassa aina ennenkin fordin liukuhihnoista lähtien.
 • ...5 more annotations...
 • kyse keskustelemisesta
  • A Rongas
    
   keskustelusta kyllä, mutta se pitäisi myös aina viedä reflektion läpi (itsekseen, ryhmässä, ohjaajan kanssa). Palautteen toteuttaminen on suuri kysymys. Moni opettaja argumentoi, että palautevastuuta ei voi antaa vertaisille, koska he ovat yhtä lailla oppijoita eivätkä osaa antaa palautetta. Tekstipohjaisesta keskustelusta olisi hyvä laajentaa myös muihin ilmaisun muotoihin.
 • skriptata (”käsikirjoittaa”)
  • A Rongas
    
   Tämä on keskeinen asia. Olin mukana DEVELopen osiossa, jossa aihetta käsiteltiin. Hienoa tutkimusta. Skriptauksen ideana on auttaa alkuun eli ei pyritä kehystämään prosessia valmiiksi. Lähellä scaffolding-periaatteita.
 • Oleellista on, että kurssilla on jokin seuranta-/kotisivu
 • Viimeistään tässä vaiheessa
  • A Rongas
    
   Jos vain mahdollista, neuvoisin kyllä jo vaiheessa yksi tekemään yhteistyötä. Toki maksun saava opettaja kantaa päävastuun, mutta lopputuloksen kannalta yksinopettaminen ei oikein sovi sosiaalisen median maisemiin. Työparilla tai -ryhmällä ei tarvitse olla samaa substanssiosaamista. Kanssapähkäilijä voi olla myös opiskelijan roolissa oleva tai täysin järjestelmän ulkopuolinen aiheesta kiinnostunut. Mutta siis tosiaan *viimeistään tässä vaiheessa* avoimempaan opettamiseen.
 • oppilaille
  • A Rongas
    
   oppilas on sana, joka viittaa vanhaan koulumaailmaan, vähäiseen valta-asemaan, enemmän vastaanottoon kuin tutkimiseen
 •  
  Oululaiset ovat tehneet mallikasta työtä sosiaalisen median välineillä sosiaalisen median opetus/oppimis/ohjaus-käytöstä. Vahvasti siis pyrintöä tehdä, kuten opettaa. Samankaltaista avointa kehittelyä on meneillään muuallakin. Yritän listata tähän, mitä löydän. Lisää sinäkin, jos tiedät vastaavanlaista sosiaalisen median tutkimuksen ja opetuskäytänteitten avointa kehittelyä. Myös ulkomaiset linkkivinkit tervetulleita. Turun eRappu tuli ensimmäisenä mieleen http://www.erappu.fi/wordpress/?page_id=2 Ja Virtuaaliyliopiston ja Virtuaaliamkin Seminaarihuone 2009 http://www.virtuaaliyliopisto.fi/palvelut/seminaarihuone/
 •  
  Kuopion-Joensuun suunnalla toteutettiin pari vuotta sitten SMOOT-projekti, jossa tutkailtiin sosiaalisen median käyttöä opetuksessa http://www.smoot.fi/ Mitähän tuolle hommalle nyt kuuluu? Perinteisen projektin näköinen ensisilmäyksellä.
A Rongas

10 Ways Universities Share Information Using Social Media - 0 views

 •  
  Vadim Lavrusikin, Columbia University in his blog (15.7.09): "Universities are constantly exploring new ways to use social media to fulfill their missions of engaging and sharing knowledge with their constituents."
1 - 6 of 6
Showing 20 items per page