Skip to main content

Home/ Terveys/ Group items tagged google

Rss Feed Group items tagged

Matti Narkia

Rasvanpoltto - sfnet.keskustelu.terveys | Google Groups - 0 views

 •  
  "Tolosen sivuilla on joskus asiaakin, mutta tämä CLA-sivu on esimerkki
  täysin edesvastuuttomasta markkinoinnista, totuuteen pyrkimisestä ei
  ole minkäänlaista merkkiä! Kyllä jo tämä yksi sivu vie pohjan kaikilta
  muiltakin Tolosen teksteiltä, sillä Tolonen ei voi olla tietämätön
  negatiivisista CLA-tuloksista - kuitenkin hän jättää ne täysin
  mainitsematta!

  Huolimatta joistakin elämillä saaduista hyvistä tuloksista, ihmisille
  ei CLA:lla ole toistaiseksi ole pystytty osoittamaan olevan juuri
  hyötyä. Päinvastoin, etenkin lihavilla miehillä CLA voi todellakin
  aiheuttaa insuliiniresistenssiä, lisätä oksidatiivista stressiä ja
  kohottaa CRP:tä. Nuorilla normaalipainoisilla miehillä CLA sensijaan
  on parantanut insuliinisensitiivisyyttä. Monet tulokset riippuvat
  käytetyistä isomeereistä, erityisesti trans-10,cis-12 isomeerin on
  havaittu kohottavan LDL/HDL-suhdetta. "
Matti Narkia

E-EPA - sfnet.keskustelu.terveys | Google Groups - 0 views

 •  
  Vaikuttaa siltä, että Tolonen on paikka paikoin aika huolimaton. Hän väittää näet: "Elimistö näet muuttaa E-EPA:a DHA:ksi tarpeensa mukaisesti. DHA sitä vastoin ei muutu elimistössä EPA:ksi."

  Kuitenkin seuraavat abtraktisitaatit osoittanevat, että DHA voi
  retrokonvertoitua EPA:ksi sekä ihmisissä että rotissa
1 - 2 of 2
Showing 20 items per page