Skip to main content

Home/ Sosiaalinen media opetuksessa/ Group items tagged opiskelu

Rss Feed Group items tagged

Tarmo Toikkanen

Avoin opiskelu verkossa - 0 views

 •  
  17 minuutin mittainen slidecast, eli diaesitys ja äänitallenne, Tarmo Toikkasen Otavan Opiston pajassa pitämästä puheenvuorosta.
Tarmo Toikkanen

Helsingin yliopisto - Valtiotieteellinen tiedekunta - 4 views

 • Dziubanin oma yliopisto on laskenut säästävänsä vuosittain 6,2 miljoonaa dollaria pelkästään rakennus- ja yli 300 000 dollaria ylläpitokustannuksista sulautuvan opetuksen ansiosta.
 • Sosiaalisessa mediassa, samoin kuin tavanomaisemmassakin verkko-opetuksessa, opettajan ja oppilaan roolit muuttuvat perinteisistä. Opettaja siirtyy asiantuntijan roolistaan luotsaajaksi, kun taas oppilaasta tulee vastaanottajan sijasta tiedon tuottaja.
 • – Verkossa on amatöörien valta, Matikainen siteeraa Andrew Keeniä. Matikainen kysyy myös, miten ratkaistaan oppimateriaalien oikeellisuus ja hyväksyttävyys. – Välineet ja oppimisympäristöt luovat vain kehykset, ratkaisevaa on se, miten niissä toimitaan, Matikainen kuitenkin muistuttaa.
 • ...2 more annotations...
 • – Tuloksista nousee vahvasti esille se, että tämän tyyppinen opiskelu lisää opiskelijoiden vastuuta omasta opiskelusta ja oppimisesta, Bergström kertoo. – Joillekin on ehkä tullut yllätyksenäkin, että verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta.
 • – SecondLife hakkaa videoneuvottelut mennen tullen tilanteessa, jossa pitää olla läsnä, Liedes vakuuttaa.
 •  
  Neljättä kertaa järjestetyssä Sulautuva opetus -seminaarissa tarkasteltiin uudenlaisten opetus- ja oppimismuotojen aikaansaamaa muutosta yliopisto- ja korkeakouluopetukseen. Verkko-opetus ja sitä lähiopetukseen yhdistävä sulautuva opetus ovat olleet käytössä jo pitkään. Opiskelijoiden asennoitumisessa, mahdollisuuksien hyödyntämisessä sekä byrokratian ja arvioinnin joustavuudessa on kuitenkin vielä tekemistä.
Tarmo Toikkanen

Avoin opiskelu verkossa - 1 views

 •  
  Taideteollisen korkeakoulun medialaboratorion tutkija Tarmo Toikkanen luennoi Otavan Opistossa avoimesta verkko-opiskelusta ja sisällöntuotannosta. Koulu on vain yksi oppijan ryhmistä Toikkasen mukaan virallinen oppiminen on vain pieni osa oppimisesta. - Virallisen oppimisen lisäksi on olem
Eija Kalliala

Major players in online education market - The Tech - 1 views

 •  
  Khan Academyn, Courseran, Udacityn ja edX:n vertailua
Eija Kalliala

How Project-Based Learning Works In England - Edudemic - 2 views

 •  
  Adam Websterin artikkeli projektioppimisesta Englannissa. Itsenäistä opiskelua, oppijat innostuvat, opettaja tukee jokaista yksilöllisesti.
Eija Kalliala

Rovio reveals Angry Birds Playground education program | Apps Playground - 1 views

 •  
  Opetusohjelmia Roviolta. 3 - 8-vuotiaat oppivat hauskasti vihaisten lintujen kanssa.
Eija Kalliala

5 Critical Mistakes Schools Make With iPads (And How To Correct Them) | Edudemic - 0 views

 •  
  Viisi virhettä täppäreiden opetuskäytössä ja miten ne voisi korjata: 1) Etsitään porukalla sovelluksia ja niiden pedagogisia mahdollisuuksia. 2) Tarjotaan opettajille ohjausta täppäreiden pedagogisesti mielekkääseen käyttöön. 3) Tuetaan oppijoita käyttämään täppäreitä aktiivisesti opinnoissaan. 4) Oppilailla on omat täppärit, joko koulun pilottiryhmälle tarjoamat tai itse hankitut (BYOD). 5) Korostetaan täppäreiden monipuolisia mahdollisuuksia oppimisessa.
Tarmo Toikkanen

Jäähyväiset CCK08:lle | verkko-opettajan palapeli - 0 views

 • Olen joululomalla kypsytellyt omia ajatuksia Konnektivismi-kurssin aikana tapahtuneesta. Sehän oli maailmanlaajuinen online opiskelu, joka kesti 12 viikkoa. Kurssi oli avoin kaikille kiinnostuneille. Sitä mainostettiin Suomessa tilaisuutena opiskella maailman huippujen johdolla.
 • Näkyvä aktiivisuus romahti ja kurssilla oli paljon ihmettelyä että missä mennään. No, oman tien rakentaminen oli tavoitekin ja sitä voi harrastaa keskeyksettä. Töissä olo ja ajan puute ne suurimmat esteet olivat omalta kannalta.
 • Marraskuun lopussa kurssiblogissa kysyttiin kuka on vielä mukana ja tuli vain 21 vastausta kun alussa oli jopa 2200 mukana.
 • ...3 more annotations...
 • Tavoitteista olen samaa mieltä että pitäisi ymmärtää online vuorovaikutusta jolla on valtava merkitys oppimisessa. Mutta kun eväät ovat heppoiset niin siinä edetään vain jollain yleisen mallinnuksen tasolla. Selvimmin asiantuntemuksen taso paljastui minulle jatkuvana viittaamisena neuronien konnektioihin joista vetäjillä ei selvästi ole kuin aavistus. Pitäisi tuntea oman asiantuntemuksen rajat ja reflektoida omaa osaamistaan paremmin, sitä odottaisin. Oppimisen teorian rakentamiseen ei tuollaista tietä päästä.
 • ion kuitenkin seurata kumpaakin kaveria jatkossa. Arvostan heidän toimintapojaan: avoin online toiminta on todella tehokasta ja on tarpeen kehittää osallistumista SD:n kuvaamaan suuntaan.
 • Milloin me suomalaiset alamme tarjota vastaavaa toimintaa?
 •  
  Heli Nurmi analysoi Konnektivismi-kurssin antia.
Tarmo Toikkanen

Yhteisöllisyys voimavarana yliopisto-opetuksen ja -opiskelun kehittämisessä - 1 views

 • Yhteisön voimavaroja hyödyntäviksi työtavoiksi osoittautuivat yhteisistä tavoitteista ja pelisäännöistä neuvottelu, vaihtuvat pienryhmät, yhteisen ja yksilöllisen vastuun tarkentaminen sekä toiminnan tulosten ja toimintaprosessin arviointi. Myös ristiriitojen käsittely kuuluu yhteisöllisen työskentelyn haasteisiin. Yhteisön voimavaroja pystytään hyödyntämään, jos yliopiston opettajat ja opiskelijat kehittävät yhteisöllisten työtapojen lisäksi yhteisösensitiivisyyttään, jolloin he pystyvät entistä paremmin havainnoimaan yhteisöllisiä ilmiöitä ja vaikuttamaan niihin.
 •  
  "Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten yhteisöllisyys voi toimia yliopisto-opetuksen ja -oppimisen sekä niiden kehittämisen voimavarana."
Tarmo Toikkanen

Tuleva yliopisto. Salminen, Suoranta, Vadén 2009 Online Free | education | YUDU - 1 views

 •  
  "Nettikirjassamme Tuleva yliopisto hahmottelemme uusia, tulevia yliopistoja: Lokavidaya-yliopisto, wikiyliopisto, näkymätön yliopisto, köyhä yliopisto, sissiyliopisto, elämän, taidon ja lihan yliopisto, keskiaikainen yliopisto, autonominen, globaali yliopisto, off-the-grid-yliopisto... Uusi yliopisto on tuleva! Muttei niin kuin Valtio halusi, vaan kuten minä, sinä ja me tahdomme. Uutena markkinoidussa yliopistossa ja laissa poikkeustila on hallinnan paradigma: kerro, kuvaa, auditoi, arvioi, muuta! Sori vaan, mutta tulevat yliopistot luodaan toisin kuin valtionhallinto kuvitteli: ne tehdään yhdessä, keskenämme, hyppäämällä nykyisestä asiantuntijakulttuurista yhdessä oppimisen ja toimimisen kulttuuriin. Ei enää reaktioita ja resistanssia, vaan aktiivisuutta ja omaehtoisia tekoja. Tulevat yliopistot asettavat ehdot valtiolle, rahalle, ministeriöille. Tämä on merkitys, jonka annamme autonomialle, yliopistolle, meille, maailmalle."
Eija Kalliala

DIGINATIIVEJA JA DIGISIIRTOLAISIA | psykologinen pääoma - 4 views

 •  
  Kirsti Longan pohdintaa diginatiivien ja koulujen tietokäytännöistä.
1 - 11 of 11
Showing 20 items per page