Skip to main content

Home/ agroforum/ Group items tagged fao

Rss Feed Group items tagged

Lluïsa Llagostera

The future of food and agriculture: Trends and challenges . FAO. 2017 - 0 views

 •  
  Les tendències i els reptes del període de prospectiva a mitjà termini 2018-2021 analitzats són, d'una banda, motiu d'esperança i, de l'altra, de preocupació. El document posa de manifest que, si bé s'han fet grans progressos en la reducció de la fam i la pobresa i la millora de la seguretat alimentària i la nutrició, les principals preocupacions persisteixen. 795 milions de persones continuen patint fam, i més de dos mil milions pateixen deficiències de micronutrients. A més, la seguretat alimentària mundial podria estar en perill a causa de les creixents pressions sobre els recursos naturals i del canvi climàtic. Per revertir aquesta visió, el document recull les recomanacions de la FAO que passen per transformar els sistemes agrícoles alimentaris i produir més amb menys
Carles Folch

http://www.fao.org/3/a-i6030s.pdf - 0 views

 •  
  2016 - El estado mundial de la agricultura y la alimentación FAO
freguant

Looking Ahead in World Food and Agriculture - 2 views

 •  
  Document bàsic per comprendre les tendències a llarg termini de la seguretat alimentaria i els seus condicionats (recursos, canvi climàtic, etc)
Lluïsa Llagostera

El estado de los mercados básicos agrícolas 2015-2016.FAO.2015 - 0 views

 •  
  L'objectiu d'aquesta edició de l'estat dels mercats de productes bàsics agrícoles és reduir l'actual polarització de les opinions sobre els efectes del comerç agrícola en la seguretat alimentària i la manera en què aquest comerç hauria de governar-se per aconseguir que una major obertura al comerç beneficiï tots els països. L'informe conclou que l'increment del comerç d'aliments ha de donar suport als objectius de la seguretat alimentària nacional i mundial. L'informe apunta que el valor del comerç mundial d'aliments s'ha gairebé triplicat en l'últim decenni, i es preveu que les taxes de creixement continuïn augmentant. Algunes regions seran cada vegada més exportadores netes, i, d'altres, importadores netes
Lluïsa Llagostera

Evaluación de los recursos forestales mundiales 2015 ¿Cómo están cambiando lo... - 0 views

 •  
  Els boscos del món segueixen disminuint, a mesura que la població augmenta i les àrees forestals es reconverteixen a l'agricultura i altres usos, però en els últims 25 anys la taxa de desforestació neta mundial ha disminuït en més del 50 per cent, segons recull l'informe, que a més preveu que la demanda de fusta es triplicarà el 2050
freguant

Construyendo una visión común para la agricultura y alimentación sostenibles - 3 views

 •  
  El informe proporciona la visión, los principios clave y directrices sobre la manera de avanzar para la transición hacia una alimentación y una agricultura sostenibles. Se basa en la larga experiencia que posee la Organización en la elaboración de conceptos, enfoques e instrumentos de sostenibilidad, y ofrece una plataforma común para una visión del sector de la agricultura y de las sinergias intersectoriales que harán de la agricultura un sector más productivo y sostenible.
Lluïsa Llagostera

Global Diagnostic on Groundwater Governance. Food and Agriculture Organization of the U... - 0 views

 •  
  identifica les vies de millora en la gestió de les aigües freàtiques
Lluïsa Llagostera

Global Framework for Action to achieve the vision on Groundwater Governance. Food and ... - 0 views

 •  
  Aquest document Marc d'acció s'ha preparat per assolir els objectius de la visió global sobre l'aigua subterrània per a l'any 2030. S'hi descriuen les principals mesures que s'han de prendre i es fa una crida urgent a l'acció no només dels governs nacionals i locals, les organitzacions internacionals, el sector privat, la societat civil, els mitjans de comunicació, les institucions educatives i les organitzacions professionals, sinó també dels propietaris de pous, els usuaris d'aigua subterrània i tota la ciutadania preocupada per aquest tema
Lluïsa Llagostera

Ground water governance; a Call for action: Shared Global Vision for 2030. Food and Agr... - 0 views

 •  
  Amb ocasió del 7è Fòrum Mundial de l'Aigua a Corea del Sud (12-17 d'abril), cinc organitzacions internacionals (FAO, UNESCO, Banc Mundial, Fons per al Medi Ambient Mundial i Associació Internacional d'Hidrogeòlegs) alerten sobre el risc d'esgotament i degradació de les aigües subterrànies. Per això, han elaborat 3 documents, el primer del qual us enllacem, en què donen pautes per a una bona gestió de les aigües subterrànies. Aquest primer document descriu una visió sostenible de la gestió de les aigües subterrànies a l'horitzó de l'any 2030 en què els països hagin adoptat totes les pautes que proposen aquestes organitzacions internacionals
xarxagroforum

El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2014 | FAO | Organizaci... - 1 views

 •  
  "El estado mundial de la agricultura y la alimentación, 2014: Innovación en la agricultura familiar, se analizan las explotaciones familiares y el papel de la innovación para garantizar la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y la sostenibilidad medioambiental a nivel mundial. En él se afirma que las explotaciones familiares deben recibir apoyos para innovar de manera que se fomente la intensificación sostenible de la producción y la mejora de los medios de vida rurales. La innovación es un proceso a través del cual los agricultores mejoran la producción y las prácticas de gestión de sus explotaciones agrícolas."
Lluïsa Llagostera

State of food and agriculture in Asia and the Pacific region, including fu ture prospe... - 1 views

 •  
  Document de treball presentat a la Conferència Regional de la FAO (trenta-dosena sessió) per a l'Àsia i el Pacífic. La conferència es centrarà en oportunitats i reptes, així com en àrees prioritàries de l'activitat per millorar la seguretat alimentària i la nutrició, millorar la productivitat agrícola, elevar el nivell de vida de les poblacions rurals i fomentar un creixement econòmic sostenible
xarxagroforum

OECD-FAO Agricultural Outlook 2014 | OECD READ edition - 1 views

 •  
  Memòria anual OCDE-FAO sobre perspectives de l'agricultura
1 - 13 of 13
Showing 20 items per page