Skip to main content

Home/ Nationell bokmärkessamling för utbildning och lärande/ Group items tagged lärande

Rss Feed Group items tagged

Ulrika Jonson

Bra lärande vid gott förtroende lärare - elev - Göteborgs universitet - 0 views

  •  
    I sin studie har Annika Lilja med hjälp av omfattande klassrumsobservationer följt fem grundskolelärare i deras arbete med eleverna och hur de konkret etablerar ett förtroende, som en grund att stå på för det traditionella skolarbetet, och som en grundläggande pusselbit för ett bra skolresultat. - Idag åtnjuter inte lärarna respekt per automatik. Elevernas förtroende är något du vinner som lärare. Jag undersöker hur, säger Annika Lilja.
Ulrika Jonson

Att göra skillnad | Lärarnas Nyheter - 1 views

  • Skickliga lärare skapar ett optimalt klimat för lärande, bland annat genom att de systematiskt vägleder eleverna. De är bättre på att övervaka lärprocessen och ge relevant feedback. Men de är också bättre på att testa idéer om lärande och undervisning.
  •  
    Skickliga lärare skapar ett optimalt klimat för lärande, bland annat genom att de systematiskt vägleder eleverna. De är bättre på att övervaka lärprocessen och ge relevant feedback. Men de är också bättre på att testa idéer om lärande och undervisnin
1 - 3 of 3
Showing 20 items per page