Skip to main content

Home/ Nationell bokmärkessamling för utbildning och lärande/ Group items tagged betyg och bedömning

Rss Feed Group items tagged

Niklas Karlsson

Christian Lundahl och Henrik Román: Regeringen är sent ute med tidiga betyg! ... - 1 views

 •  
  Mycket läsvärd artikel om bl.a. formativ bedömning och summativ bedöming, betyg...
Niklas Karlsson

"Ännu en gång fuskar regeringen i betygsfrågan" - DN.se - 0 views

 • Bedömning för lärandet, vilket är mer likt läkarens diagnoser, ska främja den framtida utvecklingen och måste därför rymma information inte bara om den nuvarande hälsan, utan också om orsaker till tillståndet, ett mål att arbeta mot samt (och inte minst) de faktiska strategierna för att nå dessa mål. Det vi talar om då är en typ av feedback som är betydligt mer informationsrik och förhoppningsvis också mer frekvent än betyg. Betyg kan aldrig ges tillräckligt ofta och innehåller alltför komprimerad information för att kunna fungera som feedback för lärandet. Den intressanta frågan, som regeringens båda utredningar inte ens kommer i närheten av, är således inte när och hur eleverna ska bedömas, utan hur bedömningen ska användas.
 • Tråkigt nog finns det dessutom en hel del studier som tyder på att betyg inte bara är neutrala i förhållande till elevernas lärande, utan till och med kan ge negativa effekter!
 • Betyg är, och har alltid primärt varit, ett urvalsinstrument. Som sådant är betygens värde stort. Studier visar att betygen trots, eller tack vare, inslag av lärarsubjektivitet ofta är bättre prognosinstrument för studieframgång än enskilda tester och inträdesprov.
 •  
  Pedagogisk expertis: Regeringspartierna struntar i forskningen när de föreslår betyg från årskurs 6 i grundskolan. Regeringen förmår inte tydliggöra relationen mellan betyg och bedömning. Betyg är främst ett urvalsinstrument - ett slutomdöme - medan bedömning för lärandet ska främja elevernas framtida utveckling. Betyg innehåller alltför komprimerad information för att kunna fungera som framåtsyftande feedback för eleven. De blir därför sällan de pedagogiska redskap som politikerna gör gällande. Betyg från sexan riskerar att inte alls ge den positiva effekt på elevernas kunskapsutveckling som regeringen säger sig vilja ha - utan kan tvärtom få effekten att eleverna upplever att det inte är lönt att anstränga sig, skriver Christian Lundahl och Anders Jönsson.
Anette Holmqvist

Tveksam koppling betyg-prestation - Göteborgs universitet - 0 views

 •  
  Regeringens proposition "En ny betygsskala" innebär sex betygssteg och ett streck i grundskola och gymnasium. Förslaget får godkänt av docent Christina Cliffordson, betygsforskare vid institutionen för pedagogik och didaktik, som dock ifrågasätter utbildn
Anette Holmqvist

En ny betygsskala - regeringens proposition - Utbildningsdepartementet - 0 views

 •  
  propositionen En ny betygsskala (prop. 2008/09:66) föreslås att en betygsskala med betygsstegen A, B, C, D, E och F ska användas när betyg sätts inom det offentliga skolväsendet. Betygsstegen A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt result
Anette Holmqvist

Classroom Monitor - Classroom Assessment made easy - 0 views

 •  
  Bedömningsunderlag (engelsk läroplan):
Niklas Karlsson

Pojkarnas svaga skolprestationer - igen - Tomas Kroksmark - Skolnära forskning - 0 views

 • Pojkarnas svaga skolprestationer – igen
 • De karaktäristiska som det går att tilldela de elevaktiva arbetssätten och som eleven måste klara av är följande: Eleven måste kunna ta och förstå en instruktion. Det betyder att veta vad uppgiften handlar om. Eleven måste hålla sig till sak. Hur trist den än verkar och hur många intressanta saker det finns runt om är det Saken som gäller. Eleven måste kunna arbeta i team/grupper. I gruppen måste eleven vara förhandlingsbar, dvs kunna ta andras förslag och idéer och samtidigt vara beredd att leverera sådana. Eleven måste acceptera att framgång i lärandet kräver hårt arbete. Eleven måste kunna uppskatta förhållandet mellan tid och planerat resultat. Det betyder att kunna beräkna att så och så mycket kan man hinna göra på den tiden som är avsatt. Eleven måste vara medveten om att man i arbetet måste komma fram till något, ett resultat. Resultatet ska också redovisas på ett genomtänkt sätt – vilket i praktiken betyder att det ska vara i sådant skick att det är bedömningsbart av läraren.
 • Slutsatsen är att skolans lärare behöver vidga sin metodiska kompetens, kunna variera mellan skilda former för undervisning i förhållande till de skilda förutsättningar som eleverna bär med sig.
Alma Taawo

Kursplaner och betygskriterier - Skolverket - 3 views

 •  
  Här hittar du kursplaner och betygskriterier för alla skolformer.
1 - 12 of 12
Showing 20 items per page