Skip to main content

Home/ Nationell bokmärkessamling för utbildning och lärande/ Group items tagged relationer

Rss Feed Group items tagged

Ulrika Jonson

Bra lärande vid gott förtroende lärare - elev - Göteborgs universitet - 0 views

  •  
    I sin studie har Annika Lilja med hjälp av omfattande klassrumsobservationer följt fem grundskolelärare i deras arbete med eleverna och hur de konkret etablerar ett förtroende, som en grund att stå på för det traditionella skolarbetet, och som en grundläggande pusselbit för ett bra skolresultat. - Idag åtnjuter inte lärarna respekt per automatik. Elevernas förtroende är något du vinner som lärare. Jag undersöker hur, säger Annika Lilja.
1 - 1 of 1
Showing 20 items per page