Skip to main content

Home/ Nationell bokmärkessamling för utbildning och lärande/ Group items tagged lärandeforskning

Rss Feed Group items tagged

Ulrika Jonson

UR Play - UR Samtiden - Nervkittlande inlärning : Vad spelar hjärnan för roll... - 2 views

 •  
  UR Samtiden - Nervkittlande inlärning Vad spelar hjärnan för roll för inlärningen?
anonymous

UR Play - En bok, en författare : Torkel Klingberg - 1 views

 •  
  Boken handlar om barns lärande. Den hjälper oss lärare att förstå att barn inte är små vuxna. 
Niklas Karlsson

Att skapa mönster och lust att lära - Litteratur - www.gp.se - 0 views

 • m skolan arbetar med elevernas inre motivation och utformar undervisningen för att uppnå största möjliga förståelse hos eleverna så lär de sig också bättre.
  • Niklas Karlsson
    
   Hur ser det informella lärandet ut för lärare?
 • Att låta eleverna arbeta med problemlösning och att låta dem göra fel i ett sökande efter det rätta svaret är andra sätt att skapa sammanhang och mönster och foga ihop en berättelse att hänga upp kunskaperna på
 • Han vill se mer förutsättningslös forskning om lärande och slår också ett slag (eller snarare många) för potentialen i it i undervisningen, han ger en lång rad exempel på hur skolan skulle kunna utnyttja ny teknik för att skapa en undervisning för alla sinnen. Men han påpekar att det behövs mer forskning också på detta område.
 • ...3 more annotations...
 • Gärdenfors vill visa på vägar att överbrygga gapet mellan informellt och formellt lärande.
 • formella lärandet mer likt det informella: motivation och förståelse.
 • Han förklarar skillnaden mellan inre motivation, som kommer ur nyfikenhet och lust att lära, och yttre motivation, som drivs av längtan efter belöningar eller att undvika bestraffningar. Om skolan arbetar med yttre motivation, som betyg, poängsystem och belöningar, riskerar man att döda den så viktiga inre motivationen, som är den som är positiv för lärandet.
Niklas Karlsson

Anna-Karin Frisk: Varför behövs Learning Study? | Skola och Samhälle - 2 views

 • I Japan har man lagt över ansvaret på lärarna att utveckla sin praktik – inte enskilt utan gemensamt i lokala skolutvecklingsgrupper.
Niklas Karlsson

Pojkarnas svaga skolprestationer - igen - Tomas Kroksmark - Skolnära forskning - 0 views

 • Pojkarnas svaga skolprestationer – igen
 • De karaktäristiska som det går att tilldela de elevaktiva arbetssätten och som eleven måste klara av är följande: Eleven måste kunna ta och förstå en instruktion. Det betyder att veta vad uppgiften handlar om. Eleven måste hålla sig till sak. Hur trist den än verkar och hur många intressanta saker det finns runt om är det Saken som gäller. Eleven måste kunna arbeta i team/grupper. I gruppen måste eleven vara förhandlingsbar, dvs kunna ta andras förslag och idéer och samtidigt vara beredd att leverera sådana. Eleven måste acceptera att framgång i lärandet kräver hårt arbete. Eleven måste kunna uppskatta förhållandet mellan tid och planerat resultat. Det betyder att kunna beräkna att så och så mycket kan man hinna göra på den tiden som är avsatt. Eleven måste vara medveten om att man i arbetet måste komma fram till något, ett resultat. Resultatet ska också redovisas på ett genomtänkt sätt – vilket i praktiken betyder att det ska vara i sådant skick att det är bedömningsbart av läraren.
 • Slutsatsen är att skolans lärare behöver vidga sin metodiska kompetens, kunna variera mellan skilda former för undervisning i förhållande till de skilda förutsättningar som eleverna bär med sig.
1 - 8 of 8
Showing 20 items per page