Skip to main content

Home/ Nationell bokmärkessamling för utbildning och lärande/ Group items tagged avhandling

Rss Feed Group items tagged

Ulrika Jonson

Bra lärande vid gott förtroende lärare - elev - Göteborgs universitet - 0 views

  •  
    I sin studie har Annika Lilja med hjälp av omfattande klassrumsobservationer följt fem grundskolelärare i deras arbete med eleverna och hur de konkret etablerar ett förtroende, som en grund att stå på för det traditionella skolarbetet, och som en grundläggande pusselbit för ett bra skolresultat. - Idag åtnjuter inte lärarna respekt per automatik. Elevernas förtroende är något du vinner som lärare. Jag undersöker hur, säger Annika Lilja.
Ulrika Jonson

Att ha utlandsfödda föräldrar kan öka risken för ohälsa | Cision Wire - 0 views

  • Flickor med utländsk bakgrund, med båda föräldrarna födda i ett annat land än Sverige, har en ökad risk för hälsobesvär som huvudvärk, magont, nedstämdhet och sömnproblem. Pojkar med mixbakgrund, med en utlandsfödd förälder och en svenskfödd förälder hade tre gånger högre risk för hälsobesvär. Det visar en avhandling vid Mittuniversitetet.
  •  
    Flickor med utländsk bakgrund, med båda föräldrarna födda i ett annat land än Sverige, har en ökad risk för hälsobesvär som huvudvärk, magont, nedstämdhet och sömnproblem. Pojkar med mixbakgrund, med en utlandsfödd förälder och en svenskfödd förälder hade tre gånger högre risk för hälsobesvär. Det visar en avhandling vid Mittuniversitetet.
1 - 2 of 2
Showing 20 items per page