Skip to main content

Home/ Nationell bokmärkessamling för utbildning och lärande/ Group items tagged forskning

Rss Feed Group items tagged

Ulrika Jonson

Bra lärande vid gott förtroende lärare - elev - Göteborgs universitet - 0 views

 •  
  I sin studie har Annika Lilja med hjälp av omfattande klassrumsobservationer följt fem grundskolelärare i deras arbete med eleverna och hur de konkret etablerar ett förtroende, som en grund att stå på för det traditionella skolarbetet, och som en grundläggande pusselbit för ett bra skolresultat.
  - Idag åtnjuter inte lärarna respekt per automatik. Elevernas förtroende är något du vinner som lärare. Jag undersöker hur, säger Annika Lilja.
anonymous

UR Play - En bok, en författare : Torkel Klingberg - 1 views

 •  
  Boken handlar om barns lärande. Den hjälper oss lärare att förstå att barn inte är små vuxna. 
Ulrika Jonson

Även begåvade elever behöver stöd - 1 views

 •  
  Eva Pettersson, Intervju

  Även begåvade elever behöver stödEn till två elever i varje klass har särskild fallenhet för matematik. För att utveckla sin begåvning behöver de stöd men få av dem får den uppmuntran de skulle behöva. Det konstaterar Eva Pettersson i avhandlingen "Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor".
Ulrika Jonson

Karin Stolpe, Intervju - 0 views

 •  
  Intuition viktig del i lärares kunskap. När lärare undervisar används både medveten kunskap och intuitiv kunskap.- Båda delarna är lika viktiga, säger Karin Stolpe som skrivit avhandlingen "Att uppmärksamma det väsentliga: Lärares ämnesdidaktiska förmågor ur ett interaktionskognitivt perspektiv".
anonymous

Håkan Fleicher föreläser om hur läraryrket förändras med en-till-en - 4 views

 •  
  Vad vet vi hittills om en-till-en, och vad behöver vi forska vidare på? Detta är artikel nr 2 av 4 i hans avhandling. (föreläsning från Blekinge Tekniska Högskola
mattias davidsson

Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Co... - 1 views

  • mattias davidsson
    
   Mer eller mindre kateder? #merkateder #mindrekateder
Niklas Karlsson

Forskningsprogram: Didaktik - Högskolan för lärande och kommunikation - 3 views

 • vad skall undervisningen innehålla och hur skall detta göras tillgängligt (för någon). Därutöver införs frågorna: vem är det som skall lära (analyser av den lärande människan); när skall man lära (sekvenseringsanalyser); med vem skall man lära (gruppdynamiska analyser); var skall man lära (analyser av det didaktiska rummet); genom vad skall man lära (läromedelsanalyser, multimedia); varför skall man lära (legitimitetsanalyser); för vad skall man lära (målanalyser) och vem bestämmer lärandet (makt/kontrollanalyser).
 •  
  Didaktikens grundläggande frågor
Anette Holmqvist

Hur resonerar studenter om fusk? - 1 views

 •  
  Lars-Erik Nilsson disputerade med sin avhandling But Can't You See They are Lying Student Moral Positions and Ethical Practices in the Wake of Tehnological Change". den 11 april 2008. - Högskolan Kristianstad
Anette Holmqvist

Tveksam koppling betyg-prestation - Göteborgs universitet - 0 views

 •  
  Regeringens proposition "En ny betygsskala" innebär sex betygssteg och ett streck i grundskola och gymnasium.
  Förslaget får godkänt av docent Christina Cliffordson, betygsforskare vid institutionen för pedagogik och didaktik, som dock ifrågasätter utbildn
1 - 15 of 15
Showing 20 items per page