Skip to main content

Home/ Nationell bokmärkessamling för utbildning och lärande/ Group items tagged forskning

Rss Feed Group items tagged

Ulrika Jonson

Bra lärande vid gott förtroende lärare - elev - Göteborgs universitet - 0 views

 •  
  I sin studie har Annika Lilja med hjälp av omfattande klassrumsobservationer följt fem grundskolelärare i deras arbete med eleverna och hur de konkret etablerar ett förtroende, som en grund att stå på för det traditionella skolarbetet, och som en grundläggande pusselbit för ett bra skolresultat. - Idag åtnjuter inte lärarna respekt per automatik. Elevernas förtroende är något du vinner som lärare. Jag undersöker hur, säger Annika Lilja.
Ulrika Jonson

Barn lär sig skriva och läsa snabbare med IT-undervisning - forskning.se - 0 views

 • professor Åke Grönlund vid Örebro universitet i en ny studie publicerad i Computers & Education.
anonymous

UR Play - En bok, en författare : Torkel Klingberg - 1 views

 •  
  Boken handlar om barns lärande. Den hjälper oss lärare att förstå att barn inte är små vuxna. 
Ulrika Jonson

Även begåvade elever behöver stöd - 1 views

 •  
  Eva Pettersson, Intervju Även begåvade elever behöver stödEn till två elever i varje klass har särskild fallenhet för matematik. För att utveckla sin begåvning behöver de stöd men få av dem får den uppmuntran de skulle behöva. Det konstaterar Eva Pettersson i avhandlingen "Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor".
Ulrika Jonson

Karin Stolpe, Intervju - 0 views

 •  
  Intuition viktig del i lärares kunskap. När lärare undervisar används både medveten kunskap och intuitiv kunskap.- Båda delarna är lika viktiga, säger Karin Stolpe som skrivit avhandlingen "Att uppmärksamma det väsentliga: Lärares ämnesdidaktiska förmågor ur ett interaktionskognitivt perspektiv".
anonymous

Håkan Fleicher föreläser om hur läraryrket förändras med en-till-en - 4 views

 •  
  Vad vet vi hittills om en-till-en, och vad behöver vi forska vidare på? Detta är artikel nr 2 av 4 i hans avhandling. (föreläsning från Blekinge Tekniska Högskola
mattias davidsson

Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Co... - 1 views

  • mattias davidsson
    
   Mer eller mindre kateder? #merkateder #mindrekateder
Niklas Karlsson

Forskningsprogram: Didaktik - Högskolan för lärande och kommunikation - 3 views

 • vad skall undervisningen innehålla och hur skall detta göras tillgängligt (för någon). Därutöver införs frågorna: vem är det som skall lära (analyser av den lärande människan); när skall man lära (sekvenseringsanalyser); med vem skall man lära (gruppdynamiska analyser); var skall man lära (analyser av det didaktiska rummet); genom vad skall man lära (läromedelsanalyser, multimedia); varför skall man lära (legitimitetsanalyser); för vad skall man lära (målanalyser) och vem bestämmer lärandet (makt/kontrollanalyser).
 •  
  Didaktikens grundläggande frågor
Anette Holmqvist

Hur resonerar studenter om fusk? - 1 views

 •  
  Lars-Erik Nilsson disputerade med sin avhandling But Can't You See They are Lying Student Moral Positions and Ethical Practices in the Wake of Tehnological Change". den 11 april 2008. - Högskolan Kristianstad
Anette Holmqvist

Tveksam koppling betyg-prestation - Göteborgs universitet - 0 views

 •  
  Regeringens proposition "En ny betygsskala" innebär sex betygssteg och ett streck i grundskola och gymnasium. Förslaget får godkänt av docent Christina Cliffordson, betygsforskare vid institutionen för pedagogik och didaktik, som dock ifrågasätter utbildn
1 - 15 of 15
Showing 20 items per page