Skip to main content

Home/ Sosiaalinen media opetuksessa/ Group items tagged näkymätön oppiminen

Rss Feed Group items tagged

Tarmo Toikkanen

nakymatonoppiminen - home - 2 views

  •  
    "Näkymätön oppiminen on Cristóbal Cobon ja John Moravecin ehdotus oppimisen uudeksi paradigmaksi 21. vuosisadalle. Se ei ole kuitenkaan teoria, vaan pikemminkin metateoria, joka mahdollistaa erilaisten teorioiden ja näkökulmien integroinnin itseensä. Cobo ja Moravec kutsuvat sitä 3.0 protoparadigmaksi, joka on beta- ja rakennusvaiheessa."
Tarmo Toikkanen

Teromakoteron blogi: Ajatuksia IT-kouluttajien 10-vuotisjuhlaseminaariin purtavaksi - 1 views

  • Näkymätön oppiminen koostuu monista ideoista. Se pyrkii ottamaan huomioon nopeiden yhteiskunnallisten ja teknologisten muutosten vaikutukset koulutukseen ja oppimiseen. Se keskittyy enemmän siihen, miten opitaan, kuin mitä opitaan. Se pyrkii rakentamaan tulevaisuuden koulutusta. Sen tarkoituksena on saada panostamaan avoimuuteen. Se pyrkii pääsemään irti ajattelusta, jossa oppimisen ongelmia on ratkaistu uusilla laitteilla, luopumatta vanhoista opetusmenetelmistä. Se ei kuitenkaan tarkoita oppimisen uudelleen keksimistä, eikä kaiken vanhan poistamista ja aloittamista alusta. Se ei enää liity vain johonkin tiettyyn vaiheeseen ihmisen elämässä. Se tarkoittaa koulutuksen painopisteen siirtämistä software:stä ja hardware:stä mindware:in kehittämiseen. Se ei ole kuitenkaan manifesti tai vaihe vaiheelta tarjottava resepti vaan periaatteita, jonka pohjalta etsitään ratkaisuja ”tee se itse” -menetelmällä.
  •  
    Tero Toivanen avaa mainiosti opetuksen tulevaisuudenkuvia.
Tero Toivanen

Opeblogi: Muuttuva koulu - 4 views

  •  
    Loistava blogikirjoitus muuttuvasta koulusta ja samalla viittaus Sometu-verkossa avattuun "Muuttuva koulu" -ryhmään. Tästä saattaa lähteä liikkeelle vaikka mitä!
1 - 3 of 3
Showing 20 items per page