Skip to main content

Home/ Groups/ Harppaus
Mervi Jansson

20 + mind-blowing social media statistics | Blog | Econsultancy - 0 views

 •  
  sosiaalisen median tilastoja
Mervi Jansson

Tietoyhteiskuntaakatemia | Eduskunta - 0 views

 •  
  18 - 19.11.08 seminaarin materiaalit
Mervi Jansson

Centre for Learning & Performance Technologies - 0 views

 •  
  Top tools etc. listoja sosiaalisesta mediasta
A Rongas

Vapaiden ja avointen oppiresurssien tuottaminen - Wikiopisto - 1 views

 • Kurssin lukemistot ja tehtävät tutustuttavat osallistujat avointen oppiresurssien tärkeimpiin käsitteisiin ja niiden historialliseen ja ideologiseen taustaan. Osallistujat tekevät myös omat projektityöt, joissa aloitetaan avoimen ja vapaan oppiresurssin kehittäminen tai osallistutaan olemassaolevan resurssin työstämiseen.
 •  
  Wikiopiston kurssilla tutustutaan avoimen oppisisällön tuottamiseen, jakamisen periaatteisiin sekä sisällön tuottamisen ja jakamisen palveluihin. Kurssi toteutetaan syksyllä 2009.
A Rongas

The Long Tail - Wired Blogs - 0 views

 •  
  Sivulla 190 jokavuotinen aikaa vievä siivous ja miksi? :-) Kuinkahan monta tuntia yhdessä koulussa menee opettajilla yhteensä sähköpostien poistamiseen, kun muuten posti ei kulje? Tässä olisi herätyksen paikka.
 •  
  Totta Sirpa! Meillä on sähköpostin raja 40 Mt, mikä tarkoittaa sitä, että siihen mahtuu muutama liitetiedosto niiltä, jotka eivät edes tajua lähettävänsä 5 megan kokoista liitetiedostoa, jossa on printtikelpoinen A4 jostain tapahtumasta. Nykypäivänä tuollainen TYÖsähköposti on aivan onneton. Siis en itse käytä sitä kuin pakollisiin. Samoin työnantajan tarjoama verkkolevyllä on rajoitettu tila, niin etten ainakaan itse saa enää tallennettua sinne mitään. Kun en jaksa siivota, tallennan omiin verkkotiloihini ja joskus harvoin tikulle. Luvussa kuvailtu tilannekin on tuttu. En voi luottaa, että työpaikalla tallennetut säilyvät, jos ne ovat tärkeitä tiedostoja, tallennan ne ensisijassa jonnekin muualle. Sitä paitsi en tietenkään pääse käsiksi työpaikan tiedostoihin muualta kuin sisäverkon koneilta. Mitä siis edes teen moisella säilytystilalla? Miksi työnantaja ei voi hankkia tuhratun työajan kustannuksella tilaa palveluntarjoajilta, verkkotila on halpaa ja luotettavat palveluntarjoajat ottavat varmuuskopiot säännöllisesti. Opetushenkilöstön tiedostot eivät ole mitään kovin arkaa aineistoa, verbien taivutuksia, solurakenteen harjoituksia ja sen sellaista. Kaikki missä on oppilastietoa, on oppilashallintojärjestelmissä, ei omissa tiedostoissani.
A Rongas

Lindén ja Karjula: Tietoyhteiskunta kouluihin - 0 views

 • Tietoyhteiskunnan irvikuva on se, että viestintäteknologiaa käytetään harrastuksissa, mutta koulussa sitä ei osata hyödyntää.
 • Karjula korosti puheenvuorossaan sosiaalisen median vallankumouksellisuutta.
 • malleja, jotka estävät nuorisotyöttömyyden ja nuorten syrjäytymisen. Kolmantena oli kokeneen yrittäjän mieliaihe, tulevaisuus- ja yrittäjäkasvatus.
 • ...3 more annotations...
 • Nykyiset käytännöt eivät kannusta luovuuteen.
 • Kaikkiin opetettaviin aineisiin nivoutuu tulevaisuudessa verkkokursseja.
 • Suomen seuraava vientituote on teknologia, jolla oppimista tehostetaan
 •  
  Suomenmaan juttu 21.7.09 Sumen harjoittelukoulujen kesäpäiviltä: Virtuaaliset oppimisympäristöt kouluihin lähitulevaisuudessa.
 •  
  Häiritsee vähän, kun Diigo ei (vielä) tunnista ääkkösiä.
 •  
  Mielnkiintoista on tuon Karjulan kommentti: sos.median vallnakumouksellisuudesta ja siitä, että sovelluksia tulisi työstää enemmän. Minulla on ikävä tunne, että olemme koulumaailmassa pahasti myöhässä :-). Toisaalta ei kuitenkaan liene mielekästä, että ryntäillään kuin päättömät kanat. Minun yksi huoleni onkin se, että miten paljon turhautumista oppija/opettaja kestää ja mitä siitä seuraa ja miten näitä voitaisiin eliminoida jo ennakolta. Minua mietityttää myös tämä kaksinaisuusajattelu: käyttö vapaa-ajalla ja opiskelussa, Täälläkin jo olleista kommenteista selviää, että yksittäisen opettjan rooli ei ole helppo ja sitä enemmän alan kiinnostua tästä verkostoitumisajatuksesta ja erilaisista yhteistyömuodoista.
Sirpa Mazarakis

Eight Ways To Use School Wikis - 0 views

 • All lessons can be posted right on the wiki and using the discussion tab, teachers can connect and collaborate
 • not having to place all these documents in everyone’s mailbox every day.
 • curriculum maps for each content area are posted on their school wiki.
 • ...11 more annotations...
 • discussion forum
 • professional development all the materials can be loaded to the wiki
 • This enables everyone to see where anyone is at any time and the discussion tab allows for ongoing conversation while the documents are being created.
 • education plan
 • meetings and planning
 • schedules
 • also indicate if there are any questions, issues, feedback or concerns.
 • Google document
 • Instead, each day staff knows where they need to look to find out the important information.
 • Instead, each day staff knows where they need to look to find out the important information.
 • Instead, each day staff knows where they need to look to find out the important information.
Mervi Jansson

SI09 - LTCWiki - 0 views

 •  
  U of Manitoban kesäkurssi wikissä tech and learning, ERINOMAINEN
A Rongas

Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön « LEHMÄTKIN LENTÄIS - 0 views

  • A Rongas
    
   Hyvä pohja keskustelulle. Tämän kaltaisia jäsennyksiä kaivataan lisää. Ehkä voisi laatia jonkinlaisen kollektiivisen kartan, jonka avulla aloittaja ja kokeiluja tehnyt voisi suunnistaa. Kiitos Hartolle!
 • ymmärtävän oppimisen teoria
  • A Rongas
    
   Sosiaalisen median oppimiskäyttöön sopivat hyvin myös kriittisen- ja dialogipedagogiikan ajatukset, sosiokonstruktiivinen ja vygotskylaisen kulttuurihistoriallisen koulukunnan teoriat. Hyvin mielenkiintoinen syksyn 2009 kehittely on Rajaton oppiminen http://rajatonoppiminen.blogspot.com/
 • Sosiaalisen median opetuskäyttö on helpompi aloittaa ensimmäisestä tavasta, sillä se vaatii opettajalta vähemmän perehtyneisyyttä kuin jälkimmäinen.
  • A Rongas
    
   Toisaalta on myös niin, että välinekeskeinen ajattelu johtaa ahdistukseen: näitähän on tolkuttomasti, eikö joku voisi virallisesti päättää, mitä näistä käytetään. Työkalut luovat sumuverhon, sillä monille opettajille käyttöönotto vie kaiken muun työn ohella tolkuttomasti aikaa. Harmillista on, että usein asiaa ei pohdita yhdessä, koko koulu/työyhteisön asiana vaan toimitaan kuin web1.0:n käyttöönotossa ja kuten kurssikoulutuksen maailmassa aina ennenkin fordin liukuhihnoista lähtien.
 • ...5 more annotations...
 • kyse keskustelemisesta
  • A Rongas
    
   keskustelusta kyllä, mutta se pitäisi myös aina viedä reflektion läpi (itsekseen, ryhmässä, ohjaajan kanssa). Palautteen toteuttaminen on suuri kysymys. Moni opettaja argumentoi, että palautevastuuta ei voi antaa vertaisille, koska he ovat yhtä lailla oppijoita eivätkä osaa antaa palautetta. Tekstipohjaisesta keskustelusta olisi hyvä laajentaa myös muihin ilmaisun muotoihin.
 • skriptata (”käsikirjoittaa”)
  • A Rongas
    
   Tämä on keskeinen asia. Olin mukana DEVELopen osiossa, jossa aihetta käsiteltiin. Hienoa tutkimusta. Skriptauksen ideana on auttaa alkuun eli ei pyritä kehystämään prosessia valmiiksi. Lähellä scaffolding-periaatteita.
 • Oleellista on, että kurssilla on jokin seuranta-/kotisivu
 • Viimeistään tässä vaiheessa
  • A Rongas
    
   Jos vain mahdollista, neuvoisin kyllä jo vaiheessa yksi tekemään yhteistyötä. Toki maksun saava opettaja kantaa päävastuun, mutta lopputuloksen kannalta yksinopettaminen ei oikein sovi sosiaalisen median maisemiin. Työparilla tai -ryhmällä ei tarvitse olla samaa substanssiosaamista. Kanssapähkäilijä voi olla myös opiskelijan roolissa oleva tai täysin järjestelmän ulkopuolinen aiheesta kiinnostunut. Mutta siis tosiaan *viimeistään tässä vaiheessa* avoimempaan opettamiseen.
 • oppilaille
  • A Rongas
    
   oppilas on sana, joka viittaa vanhaan koulumaailmaan, vähäiseen valta-asemaan, enemmän vastaanottoon kuin tutkimiseen
 •  
  Oululaiset ovat tehneet mallikasta työtä sosiaalisen median välineillä sosiaalisen median opetus/oppimis/ohjaus-käytöstä. Vahvasti siis pyrintöä tehdä, kuten opettaa. Samankaltaista avointa kehittelyä on meneillään muuallakin. Yritän listata tähän, mitä löydän. Lisää sinäkin, jos tiedät vastaavanlaista sosiaalisen median tutkimuksen ja opetuskäytänteitten avointa kehittelyä. Myös ulkomaiset linkkivinkit tervetulleita. Turun eRappu tuli ensimmäisenä mieleen http://www.erappu.fi/wordpress/?page_id=2 Ja Virtuaaliyliopiston ja Virtuaaliamkin Seminaarihuone 2009 http://www.virtuaaliyliopisto.fi/palvelut/seminaarihuone/
 •  
  Kuopion-Joensuun suunnalla toteutettiin pari vuotta sitten SMOOT-projekti, jossa tutkailtiin sosiaalisen median käyttöä opetuksessa http://www.smoot.fi/ Mitähän tuolle hommalle nyt kuuluu? Perinteisen projektin näköinen ensisilmäyksellä.
A Rongas

Rajaton oppiminen Boundless learning - 0 views

 •  
  Rajaton oppiminen on prosessi, vuorovaikutusta, osallistumista, oppimista ilman rajoja (instituutioiden, kurssien yms.). Syksyllä 09 toteutettavan seminaarin blogi.
A Rongas

10 Ways Universities Share Information Using Social Media - 0 views

 •  
  Vadim Lavrusikin, Columbia University in his blog (15.7.09): "Universities are constantly exploring new ways to use social media to fulfill their missions of engaging and sharing knowledge with their constituents."
A Rongas

Handbook of Emerging Technologies for Learning - Emerging Technologies for Learning - 0 views

 • This Handbook of Emerging Technologies for Learning (HETL) has been designed as a resource for educators planning to incorporate technologies in their teaching and learning activities.
 •  
  Wikikäsikirja uusista oppimista tukevista tekniikoista ja toimintatavoista. Mitä oppiminen on nyt ja tulevaisuudessa? Käsikirjan voi myös ladata pdf-tiedostona. Sisältää miellekartan keskeisistä käsitteistä.
A Rongas

Harppaus avoimeen oppimiseen - Wikiopisto - 1 views

 •  
  Harppaus avoimeen oppimiseen on Wikiopiston opintopiiri, jonka tarkoituksena on johdattaa yhteiskehittelyn ja vertaisoppimisen kautta osallistujia kohti uutta koulun työkulttuuria ja oppimisen raja-aitojen ylittämistä.
« First ‹ Previous 61 - 73 of 73
Showing 20 items per page