Skip to main content

Home/ Education Technology/ Group items tagged powerpoint

Rss Feed Group items tagged

David Wetzel

PowerPoint Presentations Beyond Note Taking: Education Technology Applications That Imp... - 4 views

 •  
  The use of PowerPoint presentations in schools takes advantage of education technology integration strategies and techniques. However, student learning is not improved when these presentations are merely a substitute for note taking bullets from older overhead projectors. To take advantage of the power of this technology, the elimination of boring slide shows must be replaced with interactive story telling that keeps students engaged.
David Wetzel

PowerPoint Presentations Beyond Note Taking: Education Technology Applications That Imp... - 0 views

 •  
  The use of PowerPoint presentations in schools takes advantage of education technology integration strategies and techniques. However, student learning is not improved when these presentations are merely a substitute for note taking bullets from older overhead projectors. To take advantage of the power of this technology, the elimination of boring slide shows must be replaced with interactive story telling that keeps students engaged.
Nicole Green

Particletree » PowerPoint and Presentation Tips - 0 views

  • Nicole Green
    
   Powerpoint Presentation Tips -- Good!
Nicole Green

PowerPoint for the Classroom - 0 views

  • Nicole Green
    
   PowerPoint Tutorial
David Wetzel

How to Beat the Fear of Losing a Presentation - 0 views

 •  
  How many times have you prepared an updated or new dynamic math or science PowerPoint or Keynote presentation for class and it would not open in school? Also, how many times has it happened to your students when it's time to give a class presentation? Now you need to postpone their presentation to another day, disrupting even the best planning.
Pavlína Hublová

Beyond PowerPoint & Keynote: The 20 Best Apps to Create and Share Presentations - The Z... - 0 views

 •  
  Není třeba pro tvorbu prezentací používat PPT...
Cara Whitehead

Figurative Language | Articles - 0 views

 • Reinforce your students' understanding of figurative language with VocabularySpellingCity's figurative language lessons, interactive games, printable worksheets, and powerpoint presentations.
Jeff Johnson

Text Message (SMS) Polls and Voting, Audience Response System (ARS), PowerPoint Polling - 0 views

 •  
  Poll Everywhere replaces expensive proprietary audience response hardware with standard web technology. It's the easiest way to gather live responses in any venue: conferences, presentations, classrooms, radio, tv, print - anywhere. It can help you to raise money by letting people pledge via text messaging. Its simplicity and flexibility are earning rave reviews.
Nicole Green

Game Templates - 0 views

 • Classroom Game Templates and MORE
Nicole Green

Jefferson County Schools - 0 views

 •  
  Good resource of powerpoint presentations about test strategies, class newspapers, software, etc.
David Wetzel

How to Make Science or Math Flash Cards for an iPod like a Pro - 0 views

 •  
  "Ever wondered how to make science or math flash cards for students to use with their mobile devices? This typically comes about because finding science and math flash cards specific to a particular concept, topic area, or unit is difficult. Often when appropriate flash cards are found, they are too expensive or need modification. Technological advances have uncomplicated the process of making tailor made free flash cards for students."
Pavlína Hublová

Udělejte ze svých prezentací interaktivní výukový materiál - 0 views

 • Nástroj, který by mi umožnil zaznamenat vyučovací hodinu – promítanou prezentaci, moje poznámky k výkladu, co říkám (zvuk), co dělám (video), hledám od doby, kdy jsem se před dvěma lety s něčím podobným setkal v rámci studia MOOC kurzu profesora Charlese Savarance z University of Michigan, který nesl název „Internet History, Technology, and Security“ (více ve článku Vyzkoušejte MOOC na vlastní kůži).
 • Díky uvedenému nástroji mohu vytvářet materiály, které simulují mou činnost ve vyučovací hodině. Tento typ materiálu mohou žáci používat z prostředí domova, byl vytvořen jejich vyučujícím, na jehož styl a způsob projevu jsou zvyklí, navíc ho můžou i vidět. Možnost materiál doplnit o testovací otázky umožňuje danou látku průběžně prověřovat, žák s materiálem nepracuje pasivně. Vložené poznámky vyučujícího doplní materiál tak, jak by to udělal ve třídě pomocí tabule. Další výhodou je možnost zobrazit materiál v podobě náhledů snímků, což umožní žákovi rychlejší orientaci mezi snímky, přímý přístup na zvolenou kapitolu. Práce s nástrojem vyžaduje informačně gramotného učitele, který se nebojí nechat nahlédnout širokou veřejnost do svých hodin, který je ochoten se podělit o svůj styl výuky s ostatními učiteli.
 •  
  "Konečně mi nalézt vhodný nástroj pomohl Karel Klatovský svým článkem Namixujte si skvělou výukovou prezentaci. Popsal zde doplněk do velmi používaného programu na tvorbu prezentací Powerpointu, který se jmenuje Office Mix, který umožňuje právě ty činnosti, o kterých jsem se před chvílí zmínil."
crishgayle01

Get the best solution to fix U-verse TV recording issues via Att Customer Service 1-855... - 0 views

 •  
  Are you getting issues with the U-verse TV recording? We understand your irritation level, so we are here to help. Just join Att customer service. Our support executives team will offer you all the required information. For example- you should restart the U-verse TV receiver by holding down the power button. Also, you need to press the power button until ten seconds. 1-855-436-9666 http://att.customer-servicephonenumber.com/
1 - 20 of 23 Next ›
Showing 20 items per page